Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

Adiunkt

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6804

 

E-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

 

Wybrane publikacje
 1. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selected reproductive traits. Acta Veterinaria Brno 80: 65-71. (WWW) IF: 0,534
 2. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. IF: 0.342
 3. Szatkowska I., Muszyńska M., Grzesiak W., Dybus A., Jędrzejczak M., Zaborski D., Żukiewicz A., 2010: Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus des BTN/HaeIII-Gens und Milchleistungs-merkmalen bei Kuhen der Rassen Jersey und Polnische Holstein-Friesian. Tieraztliche Umschau 65(3): 99-102. IF: 0,167
 4. Szatkowska I., Dybus A., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Muszyńska M., 2009: Association Between the Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) Gene Polymorpfism and Milk Production Traits of Dairy Cattle. Journal of Applied Animal Research 36(1): 119-123. IF: 0,193
 5. Jędrzejczak M., Zych S., Szatkowska I., Dybus A., 2006: Charakterystyka genu aromatazy cytochromu P450 bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 63
 6. Jędrzejczak M., Szatkowska I., Zych S., Grzesiak W., Czerniawska-Piątkowska E., Dybus A., 2006: Evaluation of association of the polymorphism in the placenta-specyfic promotor 1.1 of the CYP19 gene in Black-and-White and Jersey cattle with milk production traits. Archives of Animal Breeding 49(4): 311-314. IF: 0,477*


Informacje dla Studentów
 • Konsultacje: środa 08.00-11.00


Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów
 • Szatkowska,I., Jedrzejczak,M., Ostaszewska,I., Dybus,A., Zych,S., Muszynska,M.: Capra hircus SRY-box containing 9 (SOX9) gene, exons 1 through 3 and partial cds. Nr dostępu EF203710, 19.02.2007
 • Jędrzejczak,M., Szatkowska,I., Dybus,A. and Muszyńska,M. Capra hircus isolate G1-3 beta-actin (ACTB) gene, partial cds. Nr dostępu HQ993072, 25.09.2011
 • Jędrzejczak,M., Szatkowska,I., Dybus,A. and Muszyńska,M. Capra hircus isolate G1-3 hypothetical protein (UXT) gene, partial cds. Nr dostępu JN711468, 14.02.2012
 • Jedrzejczak,M. Bos taurus breed Charolais steroid 21-hydroxylase (P-450-c21) gene, promoter region. Nr dostępu JX481166.1, 21.10.2012
 • Jedrzejczak,M. Bos taurus breed Holstein-Friesian steroid 21-hydroxylase (P-450-c21) gene, promoter region. Nr dostępu JX481167.1, 21.10.2012
 • Jedrzejczak,M. Bos taurus breed Jersey steroid 21-hydroxylase (P-450-c21) gene, promoter region. Nr dostępu JX481168.1, 21.10.2012
 • Jedrzejczak,M. Bos taurus breed Montbeliard steroid 21-hydroxylase (P-450-c21) gene, promoter region. Nr dostępu JX481169.1, 21.10.2012