Komisje, rady i pełnomocnicy powołani na WBiHZ na kadencję 2020-2024