Informacje bieżące

Dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii laureatką stypendium START 17.05.2023 16:17

15 maja Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki stypendium START  przyznawanego corocznie 100 wybitnym młodym naukowcom. Wśród nich znalazła się dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko, asystent w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii.
Program START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla młodych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, mający na celu wsparcie oraz zachęcenie do dalszego rozwoju. Stypendyści programu START są wybierani na drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Więcej informacji oraz pełna lista laureatów znajduje się na stronie: www.fnp.org.pl/konkurs-start-2023-rozstrzygniety/

Pani Darii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!