Informacje bieżące

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie (soboty zjazdowe) - GRUDZIEŃ 29.11.2023 11:26

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowani są w soboty w godzinach 09:00 – 13:00 w czasie zjazdów:

02.12.2023 r. - pokój 1/18

09.12.2023 r. - pokój 1/18

16.12.2023 r. - pokój 1/08