Informacje bieżące

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie (soboty zjazdowe) - GRUDZIEŃ 17.12.2022 10:53

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowani są w soboty w godzinach 09:00 – 13:00 w czasie zjazdów:

10.12.2022 r. - pokój 1/18

17.12.2022 r. - NIECZYNNY