Informacje bieżące

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie (soboty zjazdowe) - LISTOPAD 27.11.2022 09:00

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowani są w soboty w godzinach 09:00 – 13:00 w czasie zjazdów:

05.11.2022 r. - pokój 1/08

19.11.2022 r. - pokój 1/08

26.11.2022 r. - Dziekanat Nieczynny