Informacje bieżące

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie (soboty zjazdowe) - MAJ 31.05.2023 09:51

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowani są w soboty w godzinach 09:00 – 13:00 w czasie zjazdów:

13.05.2023 r. - pokój 1/18

20.05.2023 r. - pokój 1/08