Informacje bieżące

Informacja o zmianie w harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 - semestr letni 06.02.2024 09:19