Informacje bieżące

KOMUNIKAT NR 43 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 15 listopada 2022 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 25.11.2022 08:58