Informacje bieżące

Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 17 – 19 maja 2023 r. 17.03.2023 07:59

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną z okazji 70 lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Celem Kongresu jest prezentacja naukowych osiągnięć związanych z naukami o zwierzętach oraz biogospodarką.

Międzynarodowy Kongres „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki” odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2023 r. w formie hybrydowej. Udział w Kongresie zarówno w formie stacjonarnej, jak i online jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

W trakcie Kongresu przewidziane są sesje posterowe. Osoby uczestniczące oraz prezentujące postery otrzymają certyfikat. Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii. Punktacja rozdziału w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z Komunikatem MEiN wynosi 20 pkt. W celu upowszechnienia zarówno postery, jak i monografia ukażą się w wersji online.

Formularz rejestracyjny oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Konferencji.

up.lublin.pl/70lat-wnozib/

Komunikat I (format:  pdf, rozmiar:  716 KB)

____________________________

Organizatorzy