Informacje bieżące

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty - studenta w ramach projektu badawczego OPUS 22+ LAP UMO–2021/43/I/NZ9/02612 20.10.2023 14:05

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 22+ LAP UMO–2021/43/I/NZ9/02612 pt. „Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni.” został rozstrzygnięty.  Komisja konkursowa przyznała stypendium Pani inż. Elżbiecie Lichwiarskiej, studentce studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia. Konkurs został ogłoszony w dniu 06.10.2023 r. na stronach www.wbihz.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl. Do komisji wpłynęło jedno zgłoszenie Pani inż. Elżbiety Lichwiarskiej. Pani inżynier spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko stypendysta student-doktorant. Praca badawcza w ramach zadań projektowych będzie realizowana w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.