Informacje bieżące

Studenci i doktoranci: nabór na wyjazdy na praktyki (trwa do 31 października) 22.09.2023 10:17

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na długoterminowe praktyki zawodowe (studenckie, doktoranckie i absolwenckie) (Program Erasmus+)

 

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 30 listopada 2023 i zakończonych do 30 czerwca 2024..

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące (60 dni). 

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 października 2023. .

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl