Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT/ SPECJALISTA 30.06.2023 09:56

MIEJSCE PRACY: Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie stałej, aktualnej ewidencji wydatków z poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału, w tym bieżąca kontrola kosztów wydziałowych we współpracy z kwesturą ZUT;
 • wystawianie faktur związanych z przychodami WBiHZ;
 • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia raportów i sprawozdań z wykorzystania środków oraz wprowadzenie raportów do systemów informatycznych;
 • wykonywanie czynności windykacyjnych, zgodnie z obowiązującą Instrukcją windykacji wierzytelności w ZUT;
 • prowadzenie spraw finansowych dziekanatu w tym: przygotowanie wniosków do zamówień publicznych, ewidencja wydatków, opisywanie faktur, rozliczanie wyjazdów służbowych dziekana, prodziekanów oraz przewodniczącego rady dyscypliny;
 • sporządzanie umów oraz koordynacja dokumentacji księgowej związanej z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu naukowego na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
 • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia przez Dział Nauki ZUT sprawozdania do GUS;
 • obsługa studiów doktoranckich;
 • przyjmowanie i opracowanie wniosków studentów o stypendium Rektora;
 • przygotowanie danych finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego dziekana;
 • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia budżetu wydziału;
 • obsługa modułu monitorującego finanse wydziału;
 • obsługa programów i systemów komputerowych wykorzystywanych w pracy dziekanatu;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw wynikających z zakresu obowiązków;
 • aktualizacja strony internetowej w zakresie działania dziekanatu;
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziekanacie.

WYMAGANIA

 

 

 • wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • skrupulatność, zaangażowanie, profesjonalizm w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

 

OFERUJEMY

 

 

   

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

   

  • możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczkę na cele mieszkaniowe, zawieraną
  • na okres zatrudnienia,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania w okresie świątecznym,
  • dostęp do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich.

   

 • bezpłatny parking w centrum miasta.
 •  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty prosimy przesłać do dnia 30.06.2023 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na sam. referenta WBiHZ” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na sam. referenta WBiHZ” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 225 C)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 07.07.2023 r. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.