Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT 30.06.2023 11:17

MIEJSCE PRACY: Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

OPIS STANOWISKA

 •  prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów i obsługa administracyjna studentów,
 • wystawianie dyplomów ukończenia studiów oraz rozliczanie absolwentów,
 • ewidencja oraz windykacja należności z tytułu opłat wynikających z toku studiów,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw studenckich,
 • obsługa administracyjna prodziekanów ds. studenckich i kształcenia,
 • sporządzanie i gromadzenie sprawozdań,
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziekanacie,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

WYMAGANIA

 •  wykształcenie średnie lub wyższe,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • skrupulatność, zaangażowanie, profesjonalizm w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość systemu Dziekanat.XP – będzie dodatkowym atutem.

 

 OFERUJEMY

 •  pracę w wymiarze pełnego etatu (praca na zastępstwo - na czas nieobecności pracownika),
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:
 • możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczkę na cele mieszkaniowe, zawieraną
 • na okres zatrudnienia,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania w okresie świątecznym,
 • dostęp do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich.
 • bezpłatny parking w centrum miasta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty prosimy przesłać do dnia 30.06.2023 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na sam. referenta WBiHZ” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na sam. referenta WBiHZ” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 225 C)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 07.07.2023 r. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.