Informacje bieżące

Zaproszenie na warsztaty kompetencji międzykulturowych 10.03.2023 08:45

Dział Mobilności Międzynarodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do uczestnictwa w stacjonarnych warsztatach kompetencji międzykulturowych w dniu 16 lub 17 marca (zgodnie z wybraną tematyką)

 

Warsztaty służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności w obszarze różnic kulturowych, ich wpływu na zachowania, nawiązywanie pozytywnych relacji oraz efektywną komunikację w wielokulturowym środowisku. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim, przez doświadczoną trenerkę p. Elizę Zadłużną współpracującą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Proponowana tematyka do wyboru:

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA, 16 marca, godz. 9.00-15.00,

al. Piastów 48 (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) sala nr 15

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Zrozumienie zjawisk na styku kultur (wprowadzenie do różnic)

2. Mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń

4. Myślenie tendencyjne

5. Sposoby i strategie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji

Zapisy do 10 marca 2023 przez formularz rejestracyjny: forms.office.com/e/HdZf1kjRnsforms.office.com/e/HdZf1kjRns

 

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 17 marca, godz. 9.00-15.00

al. Piastów 48 (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) sala nr 15

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Zrozumienie zjawisk na styku kultur (wprowadzenie do różnic)

2. Czynniki wpływające na komunikację (trójkąt relacji)

3. Style komunikacji w różnych kulturach

4. Wspieranie efektywnej komunikacji w różnorodnym środowisku

Zapisy do 10 marca 2023 przez formularz rejestracyjny: forms.office.com/e/n1xiS9QqgVforms.office.com/e/n1xiS9QqgV

 

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową.

 

 

Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz, e-mail: joanna.wojtowicz@zut.edu.pl