Aktualności z Dziekanatu

Wybory do Samorządu Doktorantów 25.10.2018 10:51

Samorząd Doktorantów WBiHZ organizuje wybory uzupełniające na stanowisko sekretarza. Chętne osoby powinny zgłosić swoją kandydaturę do dnia 31.10.2018r. do przewodniczącej Samorządu. Zgłoszenia przesyłać na adres email sa31617@zut.edu.pl. W temacie email proszę wpisać "wybory". W zgłoszeniu należy umieścić imię i nazwisko, numer telefonu, rok studiów.   Samorząd Doktorantów WBiHZ ZUT w Szczecinie