Aktualności z Dziekanatu

Zapraszamy na szkolenie: Jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe, organizowanym przez RCIiTT ZUT w dniu 29 listopada 2017. 10.11.2017 08:10

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza studentów ZUT na bezpłatne szkolenie z projektowania i planowania przedsięwzięć biznesowych w oparciu o Business Model Canvas, które odbędzie się 29 listopada 2017 r.

Uczestnik szkolenia pozna efektywny sposób na rozpoczęcie działalności

gospodarczej i dowie się jak bez ryzyka można zbudować dobrze prosperujący

biznes, z dużymi szansami na rozwój. Zostaną mu przybliżone zasady

projektowania i planowania przedsięwzięcia biznesowego oraz sposoby

weryfikowania jego zasadności. A wszystko to w oparciu o innowacyjne

narzędzie Business Model Canvas.

 

Szkolenie przeprowadzi Huber Dyba, konsultant w Regionalnym Centrum

Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

 

Zapisy prowadzone są na stronie:

innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/jak-tworzyc-innowacyjne-modele-bizne

sowe."