Dr hab. Inga Kowalewska, prof. ZUT

Katedra Genetyki

Aleja Piastów 45, 70-311 Szczecin

Tel: 91 449 6781

E-mail: Inga.Kowalewska@zut.edu.pl

 

 

 

 

Tematyka badawcza

 • Analiza polimorfizmu wybranych genów w odniesieniu do cech użytkowości mlecznej bydła.

Przebieg pracy naukowej

 • Mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Kierunek Biologia, specjalność- biologia z elementami ochrony środowiska, specjalizacja- diagnostyka laboratoryjna, Wpływ ołowiu na metabolizm energetyczny krwinki szczura, 2000
 • Dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Polimorfizm w genie aromatazy cytochromu P450 oraz możliwości wykorzystania poszczególnych jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła, 2005

Wybrane publikacje

 1. Kowalewska I., Kmieć M., 2004: Melatonina i jej receptory. Medycyna Weterynaryjna 60(9): 899-901. IF: 0,285
 2. Kowalewska-Łuczak I., Szembek M., Kulig H., 2011: Ghrelin gene polymorphism in dairy cattle. Journal of Central European Agriculture 12(4): 737-744.
 3. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Szydłowska J., 2011: CRH gene polymorphism in relation to milk production traits in cattle. Acta Scientorum Polonorum 10(1): 49-54.
 4. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kosobucki M., 2011: Polymorphismus am PPARGC1A-Gen beim Milchrind. Tierärztliche Umschau 66(4): 147-150.
 5. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., 2011: Association between polymorphism in bovine PRKAG3 gene and milk production traits. Russian Journal of Genetics 47(8): 1008-1011.
 6. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., 2010: Effect of SCD SNPs on milk production traits of Jersey cows. Archiv für Tierzucht 53(1): 116-118.
 7. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2010: Associations between the bovine PPARGC1A gene and milk production traits. Czech Journal of Animal Science 55(5): 195-199.
 8. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 9. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Szewczyk K., 2010: Polimorfizm w genie tyreoglobuliny u bydła rasy jersey. Acta Scientorum Polonorum 9(4): 129-134.
 10. Kowalewska-Łuczak I., 2010: Polymorphism of the CYP19 gene and milk production traits of dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 34(6): 493-496.
 11. Kowalewska-Łuczak I., Balciukiewicz K., Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Einfluss des Polymorphismus im Prolaktinrezeptorgen (PRLR) auf Milchleistungsmerkmale bei Kühen der Rasse Jersey. Tierärztliche Umschau 65(1): 22-25.
 12. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Grzelak T., 2010: STAT5A/AvaI Restriction Polymorphism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Friesian Breed. Russian Journal of Genetics 46(1): 81-85. IF: 0,431
 13. Kowalewska-Łuczak I., 2009: Study of the genetic structure of dairy cattle based on polymorphism within the aromatase gene. Russian Journal of Genetics 45(7): 811-816.
 14. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2009: Amplification created restriction sites for genotyping SNPs in the bovine ABCG2 and its association with milk production traits. Archiv für Tierzucht 52(6): 647-649.
 15. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Andziak G., 2009: Effect of Leptin Gene Polymorphisms on Milk Production Traits of Jersey Cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(2): 143-146.
 16. Kowalewska-Łuczak I., 2009: Zusammenhänge zwischen den kombinierten Genotypen CYP19 und den Milchleistungsmerkmalen. Tierärztliche Umschau(64): 67-71.
 17. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Pachciarek B., 2008: Genpolymorphismus des STAT5A-Transkriptionsfaktors in einer Milchkuhherde. Tierärztliche Umschau(63): 128-132.
 18. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Warliński M., 2007: DRB3 Gene Polymorphism and Somatic Cell Count in Milk of Jersey Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(8): 1006-1011.
 19. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Terman A., Wierzbicki H., Lepczyński A., 2007: Associations Between GHRH/HaeIII Restriction Polymorphism and Milk Production Traits in Herd of Dairy Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(11): 1293-1303.
 20. Terman A., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., 2007: Gen PRLR - marker cech użytkowości rozrodczej loch?. Medycyna Weterynaryjna 63(2): 145-146. (WWW)IF: 0,259
 21. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 – kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-873.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Krótkoterminowy staż naukowy (technika SSCP), 2005
 • Długoterimnowy staż naukowy - Praga, 2011

Funkcje i działalność organizacyjna

 • Członek Rady Wydziału, 2010-2012

Granty Komitetu Badań Naukowych

 • "Polimorfizm w genie aromatazy cytochromu P450 oraz możliwości wykorzystania poszczególnych jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła", nrumer 2P06D 035 26 (Główny Wykonawca), 2004

Informacje dla Studentów

 • Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012: poniedziałek 10:30-13:30

Nagrody i wyróżnienia

 • Zachodniopomorski Nobel 2010 w dziedzinie Nauk Rolniczych

Odznaczenia i nagrody

 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2005
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2006 
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2008
 • Nagroda Indywidualana JM Rektora (III st naukowa), 2009

Udział w konferencjach

 • XIV Zjazd PTG "Genetyka w służbie człowieka", 11-13 czerwca, Poznań, 2001

Udział w konferencjach zagranicznych

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń", 1-3 lipca, Bydgoszcz, 2004
 • XXI Genetic Days, 1-3 September, Wrocław, 2004

Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych

 • Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Studia Podyplomowe w zakresie Technologii Informacyjnej, 2003-2004