Dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT

Adiunkt

 

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

 

Tel. 91-449-6714

 

E-mail: karol.fijalkowski@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Diagnostyka i analiza różnych gatunków drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych i środowiska.
 • Analiza właściwości czynników wirulencji wybranych gatunków bakterii.
 • Ocena właściwości adhezyjnych i zdolności tworzenia biofilmu wybranych gatunków bakterii.
 • Określenie wpływu różnych czynników na tworzenie biofilmu przez drobnoustroje
 • Poszukiwanie drobnoustrojów antybiotycznie czynnych.
 • Poszukiwanie mikroorganizmów o dużym potencjale biotechnologicznym.

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż, Akademia Rolnicza, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Kierunek: Biotechnologia , Specjalność: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska, Temat pracy magisterskiej: „Kształtowanie się wskaźników odporności humoralnej u prosiąt noworodków i macior w okresie około porodowym, z uwzględnieniem białek ostrej fazy, 1999-2004
 • Dr, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej , „Superantygenowe i leukocytotoksyczne czynniki wirulencji wytwarzane przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane z mleka krów z objawami mastitis” (10.02.2010)., 2005-2010

 

Wybrane publikacje
 1. Karakulska J., Fijałkowski K., Nawrotek P., Pobucewicz A., Poszumski F., Czernomysy-Furowicz D., 2012: Identification and Methicillin Resistance of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Nasal Cavity of Healthy Horses. The Journal of Microbiology 50(3): 444–451. (WWW) IF: 1.095
 2. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., Karakulska J., 2012:Influence of S. aureus exosecretions on cytokine profile in bovine leukocyte cultures in vitro. Research in Veterinary Science 93: 1179-1184. (WWW) IF: 1,649
 3. Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., Borkowski J., Fijałkowski K., Pobucewicz A., 2012: The effect of auto-vaccination therapy on the phenotypic variation of one clonal type of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis. Veterinary Microbiology 155: 434-437. (WWW) IF: 3,327
 4. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Irwin J., Nawrotek P., Pobucewicz A., 2012: Secretory virulence factors produced by Staphylococcus aureus isolates obtained from mastitic bovine milk – effect on bovine polymorphonuclear neutrophils. Research in Veterinary Science 93: 82-87.IF: 1,649
 5. Fijałkowski K., Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., 2011: Usefulness of neutral red uptake method for investigation of the bovine leukocyte viability and lymphocyte proliferation. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 173-180.
 6. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., 2011: Influence of Staphylococcus aureus exosecretions isolated from bovine mastitis on leukocyte morphology in vitro. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 155-164.
 7. Nawrotek P., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Michałek E., Solecka A., 2011: Identification and differentiation of zoonotic Escherichia coli strains isolated from healthy sheep, by molecular methods. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 107-114.
 8. Nawrotek P., Świderska M., Fijałkowski K., Kogut K., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Wykrywanie enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp., wyizolowanych od krów z mastitis, metodą multipleks PCR. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Zootechnica 9(4): 161-172.
 9. Czernomysy-Furowicz D., Tarasewicz Z., Michalska K., Jankowiak D., Silecka A., Fijałkowski K., Karakulska J., Nawrotek P., 2010: Influence of the fodder enriched with inulin supplement on the humoral immune response of quails. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 151-155.
 10. Nawrotek P., Fijałkowski K., Karakulska J., Czernomysy-Furowicz D., 2010:Regulation of enterotoxins gene expression in Staphylococcus aureus strains isolated from milk of cows with mastitis. Advances in Agricultural Sciences13(1): 43-49.
 11. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M., 2008: Staphylococcus aureus kontra układ immunologiczny. Postępy Mikrobiologii 47(2): 497-501.
 12. Ferlas M., Czernomysy-Furowicz D., Furowicz A., Fijałkowski K., 2008: The autovaccine influence on selected parameters of cellular immune response in mastitic cows. Advances in Agricultural Sciences(11): 61-68.
 13. Nawrotek P., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Silecka A., 2008:Real-time PCR in microbiological and immunological diagnostics of mastitis caused by Staphylococcus aureus enterotoxic strains. Advances in Agricultural Sciences 12: 35-42.
 14. Ferlas M., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., 2007: Zastosowanie szczepionek w terapii mastitis. Przegląd Hodowlany(7): 11-14.
 15. Karakulska J., Fijalkowski K., Nawrotek P., Pobucewicz A., Poszumski F., Czernomysy-Furowicz D., 2012: Identification and methicillin resistance of coagulase-negative staphylococci isolated from nasal cavity of healthy horses. Journal of Microbiology 50(3) IF: 1,266
 16. Morrissey P., Folan M., Fijalkowski K., Baird A., Irwin J., 2012: Inhibition of Streptococcus mutans binding to hydroxylapatite using partially digested whey protein concentrate and individual whey proteins. Journal of Functional Foods (WWW) IF: 2.446
 17. Muszczyński Z., Janus K., Skotnicka E., Fijalkowski K., Jankowiak D., 2011:The usefulness of saliva as a biological material for the determination of pharmacokinetics of model drugs (antipyrine, caffeine, paracetamol) in calves: comparative study. Journal of Animal and Veterinary Advances10(12): 1494-1500. IF: 0,292
 18. Fijalkowski K., Silecka A., Czernomysy-Furowicz D., 2011: Serum protein fractions in healthy sows during perinatal period. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 125-130.
 19. Silecka A., Fijalkowski K., Czernomysy-Furowicz D., 2011: Serum protein fraction in piglets – comparison of two types of agarose carrier. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 131 - 134.
 20. Karakulska J., Stępień A., Fijalkowski K., Czernomysy-Furowicz D., 2011:The effect of penicillin and amoxicillin/clavulanic acid on the induction of L form of staphylococci isolated from mastitic milk of cows. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 144 - 158.
 21. Fijalkowski K., Silecka A., Czernomysy-Furowicz D., Łycuś P., 2010: The evaluation of three methods for determination of total protein in animal sera. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 143-152.
 22. Pobucewicz A., Czernomysy-Furowicz D., Fijalkowski K., Karakulska J., ., Ferlas M., 2010: Review of the phenotypic methods applied to identification of Citrobacter freundii. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 67 - 71.
 23. Fijalkowski K., Silecka A., Czernomysy-Furowicz D., 2008: Superantigens – overview, detection and possibility of medical employement. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 7 - 12.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, od 2010 roku
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, od 2005 roku

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin, Irlandia. Udział w badaniach dotyczących antyadhezyjnych właściwości białek mleka wobec bakterii , 06.2007 - 09.2007
 • School of Biochemistry and Immunology, Department of Biochemistry, Trinity College Dublin, Dublin, Irlandia. Pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie hodowli komórek in vitro oraz testów cytotoksyczności , 02.2007
 • School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin, Irlandia. Udział w badaniach dotyczących opracowania innowacyjnego systemu izolacji i oczyszczania enzymów z grupy chitynaz (chromatografia), 08.2006 - 09.2006
 • School of Biochemistry and Immunology, Department of Biochemistry, Trinity College Dublin, Dublin, Irlandia. Pogłębianie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zastosowania technik analizy ekspresji genów (Real Time PCR) , 02.2006 - 03.2006
 • School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin 4, Irlandia – staż naukowo-dydaktyczny w zakresie mikrobiologii klinicznej i diagnostyki mikrobiologicznej, 09.2011
 • School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin 4, Irlandia – staż naukowo-badawczy w zakresie wykorzystania technik ELISA i Western Blotting w diagnostyce laboratoryjnej, 08.2010
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie, staż naukowy dotyczący wykorzystania techniki PFGE (pulsed field gel electrophoresis) w badaniach i diagnostyce mikrobiologicznej, 10.2011-11.2011
 • Faculty of Veterinary Medicine, Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, staż naukowo-dydaktyczny w zakresie mikrobiologii klinicznej i diagnostyki mikrobiologicznej, 16.07.2012 - 30.07.2012
 • Staż w zakresie diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej, parazytologicznej, biochemicznej i hematologicznej w systemie jakości spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005 - „Labo-Wet” S. J., Szczecin, 09.20101-11.2011

 

Dydaktyka
 • Immunologia, Mikrobiologia, Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, Biotechnologia w produkcji surowic i szczepionek, język angielski

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Komisja ds Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt , od 2010
 • Komisja Konkursowa XIII Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego , 2011/2012
 • Opiekun kierunku Biologia , od 2010
 • Komisja Programowa kierunku Biologia , od 2011
 • Przedstawiciel WBiHZ w Radzie Samorządu Doktorantów, 2006-2008
 • Członek Komisji ds. Umiędzynarodowiania Wydziału, od 2012

 

Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Grant promotorski "Superantygenowe i leukocytotoksyczne czynniki wirulencji wytwarzane przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane z mleka krów z objawami mastitis" - wykonawca - N N308 076334 , 2008 - 2010

 

Informacje dla Studentów

 • godziny konsultacji dla studentów środa od 8:00 do 11:00
 • spotkania SKN MIKROBIOLOGÓW środa i piątek od 12:00 do 15:00

    

   Kursy i umiejętności

   • Real Time PCR, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej, PAN, Warszawa, 2008
   • Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne - Avenhansen, Kołobrzeg , 2009
   • Podstawowe metody badań i immunodetekcji białek - MBS Serwis dla Biologii Molekularnej, Uniwersytet Łódzki , 2006
   • Bezpieczeństwo i higiena żywności - system HACCP Burton Hall Campus, Dublin, Irlandia , 2005
   • Specjalizacja w dziedzinie Mikrobiologia, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, od 2012
   • Staż w zakresie diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej, parazytologicznej, biochemicznej i hematologicznej w systemie jakości spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005 - „Labo-Wet” S. J., Szczecin, 09.20101-11.2011
   • Szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie pod tytułem: „Zasady wdrażania nowych technologii”., 05-07.09.2011
   • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Labo-Wet i TQM Colsulting „Wymagania systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005”., 25.11.2011
   • Molekularne metody badań w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej - MBS Serwis dla Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny, Łódź , 2009
   • Komórki zwierzęce: hodowla, transfekcja i wyciszanie genów MBS Serwis dla Biologii Molekularnej, PAN, Warszawa , 2009
   • Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane - Poznański Park Naukowo-Technologiczny , 2009
   • Metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie, 02.2012
   • Zasady organizacji i funkconowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie, 05.2012
   • Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM w Szczecinie, 05.2012
   • Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, 22 - 23.11.2012 r.
   • Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, wody i powietrza. Zagrożenia mikrobilogiczne, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, 23 - 24.11.2012 r.

    

   Odznaczenia i nagrody

   • Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2011 w kategorii "Młody Pracownik Nauki".
   • Nominacja do nagrody głównej oraz wyróżnienie w kategorii "Opiekun Roku" w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych i organizacji studenckich Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa”. , 2012

    

   Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

   • Opiekun podsekcji „Immunologów” w SKN Mikrobiologów, 2011 - 2012
   • Opiekun SKN Mikrobiologów , od 2012 roku

    

   PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

   • Projekt "Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. , 2007 - 2008
   • Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , 2008 - 2010
   • Projekt „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , 09.2011-11.2011

    

   Promotorstwo prac dyplomowych

   • Praca inżynierska: Potencjał biotechnologiczny bakterii z rodzaju Streptomyces spp. wyizolowanych z różnych rodzajów podłoży i ziemi ogrodniczych. - Praca wyróżniona przez RCiTT w konkursie na najlepszą pracę inżynierską w 2012 roku., 2012
   • Praca licencjacka: Wakcynologia – wczoraj, dziś i jutro., 2012

    

   Promotorstwo prac magisterskich

   • Praca magisterska: Właściwości antybakteryjne i antyadhezyjne metali o różnym składzie pierwiastkowym., 2012

    

   Udział w konferencjach

   • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kraków, 05.2008
   • XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin, 09.2008
   • Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź , 22-23 października 2011
   • Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska” - MIKROBIOT - Uniwersytet Łódzki , 09.2010
   • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Gdańsk, 16-18 czerwca 2011
   • XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Lublin; 05-08 września 2012

    

   Udział w konferencjach zagranicznych

   • Euroglycoforum Glysosylation and Disease Meeting, UCD Conway Instytute, University College Dublin, Irlandia, 08. 2010
   • The 7th annual UCD Conway Festival of Research, Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research, University College Dublin, Irlandia, 20.09.2007
   • Irish Society of Immunology Annual Conference, Dublin, Irlandia, 13-14.09.2007

    

   Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych

   • Opiekun praktyki zawodowej dla zagranicznych studentów w zakresie mikrobiologii i immunologii w ramach programu IAESTE – Rachel Emma Ladd, University of Adelaide, Australia., 11.2011 - 02.2012
   • Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS, STAFF TRAINING MOBILITY, School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin 4, Irlandia, 12-08-2010 – 18-08-2010
   • Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z mikrobiologii i biochemii w języku angielskim dla studentów weterynarii - ERASMUS, TEACHING STAFF MOBILITY (wyjazd dydaktyczny) – School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dubli, 05-08-2010 – 11-08-2010
   • Prowadzenie wykładów z mikrobiologii w języku angielskim dla studentów weterynarii i doktorantów - ERASMUS, TEACHING STAFF MOBILITY (wyjazd dydaktyczny) – School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin 4, 19-09-2011 – 26-09-2011
   • Prowadzenie wykładów z mikrobiologii w języku angielskim dla studentów weterynarii i doktorantów - ERASMUS, TEACHING STAFF MOBILITY (wyjazd dydaktyczny) – Faculty of Veterinary Medicine, Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, 23-07-2012 – 29-07-2012
   • Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS, STAFF TRAINING MOBILITY, School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, University College Dublin, Dublin 4, Irlandia, 10-09-2012 – 14-09-2012
   • Opiekun praktyki zawodowej dla zagranicznych studentów w zakresie mikrobiologii i immunologii w ramach programu IAESTE – Atsuki Takahashi, Department of Medical Sciences,Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya University, Nagoya,Japan, 09.2012 - 02.2013

    

   Współpraca z zagranicą

   • Dr Jane Irwin; School of Veterinary Medicine, Veterinary Science Centre, Belfield, Dublin 4, Irlandia

   powrót

   Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów

   • JQ268899 JQ268900 JQ268901 JQ268902 JQ268903 JQ268904 JQ268905 JQ268906 JQ268907 JQ268908 JQ268909

    

   Znajomość języków obcych

   • Angielski - biegły: certyfikaty FCE i IELTS
   • Niemiecki - podstawowy
   • Lektor języka angielskiego w Collegium Balticum, 2009 - 2012