Dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT

Dr hab. Jolanta Karakulska

Adiunkt

Kierunki badań

Identyfikacja bakterii oraz analiza czynników chorobotwórczości patogenów bakteryjnych izolowanych od zwierząt, zwłaszcza szczepów Staphylococcus spp. i E. coli.

Diagnostyka zapalenia gruczołu mlekowego u krów.

Fenotypowa i genotypowa analiza lekooporności mikroorganizmów.

Przebieg pracy naukowej

mgr biologii, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, specjalność – biologia i ochrona środowiska, 1995

dr nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, specjalność – mikrobiologia, 2000

dr hab. nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, specjalność – mikrobiologia, 2013

Wybrane publikacje

 1. Fijałkowski K., Peitler D., Karakulska J. 2016. Staphylococci isolated from ready-to-eat meat – Identification, antibiotic resistance and toxin gene profile. International Journal of Food Microbiology 238, 113–120.
 2. Karakulska J., Nawrotek P., Fijałkowski K. 2015. Leukocydyna Panton-Valentine – aspekty znane i nieznane. Postępy Mikrobiologii 54 (2), 250–257.
 3. Karakulska J., Fijałkowski K. 2014. In silico identification of 44 species and subspecies of staphylococci by restriction analysis of the gap gene polymorphism using HpyCH4V enzyme. African Journal of Microbiology Research 8, 3901-3907.
 4. Czernomysy-Furowicz D., Fijałkowski K., Silecka A., Karakulska J., Nawrotek P., Drozd R., Ferlas M., Borkowski J., Jankowiak D. 2014. Herd-specific autovaccine and antibiotic treatment in elimination of Staphylococcus aureus mastitis in dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 38, 496-500.
 5. Fijałkowski K., Struk M., Karakulska J., Paszkowska A., Giedrys-Kalemba S., Masiuk H., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P. 2014. Comparative analysis of superantigen genes in Staphylococcus xylosus and Staphylococcus aureus isolates collected from a single mammary quarter of cows with mastitis. Journal of Microbiology 52 (5), 366-372.
 6. Fijałkowski K., Masiuk H., Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., Paszkowska A., Struk M., Giedrys-Kalemba S. 2013. Superantigen gene profiles, genetic relatedness and biological activity of exosecretions of Staphylococcus aureus isolates obtained from milk of cows with clinical mastitis. Microbiology and Immunology 57, 674-683.
 7. Karakulska J., Fijałkowski K., Nawrotek P., Pobucewicz A., Poszumski F., Czernomysy-Furowicz D. 2012. Identification and methicillin resistance of coagulase-negative staphylococci isolated from nasal cavity of healthy horses. The Journal of Microbiology 50 (3), 444-451. 
 8. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., Karakulska J. 2012. Influence of S. aureus exosecretions on cytokine profile in bovine leukocyte cultures in vitro. Research in Veterinary Science 93, 1179-1184. 
 9. Karakulska J., Pobucewicz A., Nawrotek P., Muszyńska M., Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D. 2011. Molecular typing of Staphylococcus aureus based on PCR-RFLP of coa gene and RAPD analysis. Polish Journal of Veterinary Sciences 14 (2), 285-286. 
 10. Karakulska J., Stępień A., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D. 2011. The effect of penicillin and amoxicillin/clavulanic acid on the induction of L form of staphylococci isolated from mastitic milk of cows. Advances in Agricultural Sciences 14, 147-154.
 11. Czernomysy-Furowicz D., Silecka A., Nawrotek P., Jankowiak D., Karakulska J., Furowicz A. 2010. The presence of anti-Yersinia pseudotuberculosis immunoglobulins in equine serum. Polish Journal of Veterinary Sciences 13 (4), 719-723.
 12. Nawrotek P., Fijałkowski K., Karakulska J., Czernomysy-Furowicz D. 2010. Regulation of enterotoxins gene expression in Staphylococcus aureus strains isolated from milk of cows with mastitis. Advances in Agricultural Sciences 13 (1), 43-49.
 13. Karakulska J., Kaczyńska M., Furowicz A.J., Fijałkowski K. 2010. Mobile genetic elements as carriers of antimicrobial resistance genes and transfer of drug resistance in Acinetobacter spp. – selected problems. Advances in Agricultural Sciences 13 (1), 73-81.
 14. Hajduga M., Zdziech T., Sobolewska E., Ey-Chmielewska H., Karakulska J., Ferlas M. 2010. Adhezja płytki bakteryjnej do tworzywa akrylowego wzbogaconego nanocząsteczkami złota i srebra. Magazyn Stomatologiczny 10 (221), 23-30.
 15. Nawrotek P., Karakulska J., Czernomysy-Furowicz D., Borkowski J., Furowicz A. J. 2009. Typowanie molekularne szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z mleka krów chorych na mastitis. Medycyna Weterynaryjna 65 (2), 127-130.
 16. Karakulska J., Sawicka I. 2008. Identification of Staphylococcus spp. strains isolated from milk samples of mastitic cows by PCR-RFLP analysis of gap gene. Advances in Agricultural Sciences 12, 91-98.
 17. Karakulska J., Kopron K., Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D. 2008. Diagnostyka szczepów Salmonella Choleraesuis i Salmonella Enteritidis wyizolowanych od zwierząt. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 7 (1), 19-32.
 18. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Silecka A. 2008. Etiological agents of mastitis in dairy cows on a farm in the West Pomeranian Region. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 7 (1), 3-10.
 19. Furowicz A. J., Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Ferlas M. 2008. Jersinioza zwierząt i człowieka w świetle badań własnych. Postępy Mikrobiologii 47 (3), 283-286.
 20. Sobolewska E., Frączak B., Czernomysy-Furowicz D., Ey-Chmielewska H., Karakulska J. 2007. Bacteria adhesion to the surface of various prosthetics materials. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 53 (2), 68-71.
 21. Karakulska J. 2006. Resistance to tetracyclines of pathogenic Escherichia coli strains. Advances in Agricultural Sciences 10, 51-58.
 22. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Furowicz A. J., Kopyłowski J., Nawrotek P., Mizielińska M., Borkowski J., Ferlas M. 2005. Ocena skuteczności immunostymulatora Propionibacterium acnes w terapii mastitis krów. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Zootechnica 243 (47), 33-40.
 23. Furowicz A.J., Karakulska J., Perużyńska A. 2004. Bakteryjna ureaza – wskaźnik diagnostyczny i element patogenności drobnoustrojów jelitowych. Medycyna Weterynaryjna 60 (2), 119-123.
 24. Karakulska J. 2002. Ocena praktycznej przydatności wybranych fenotypowych i genotypowych wyznaczników patogenności enterotoksycznych i enterokrwotocznych pałeczek E. coli. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 54, 119-127.        
 25. Karakulska J. 2002. Biochemiczne właściwości enterotoksycznych i enterokrwotocznych szczepów E. coli. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 54, 215-223.          
 26. Karakulska J., Furowicz A.J. 2002. Rapid tests for identification of pathogenic E. coli strains based on own research. Advances in Agricultural Sciences 8 (1), 99-106.
 27. Karakulska J., Nawrotek P. 1999. Identyfikacja i określanie zjadliwości cytotoksycznych szczepów E. coli metodami klasycznymi i PCR. Medycyna Weterynaryjna 55 (2), 129-133.

 Udział w konferencjach

 • XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, Białystok, 12-15.09.2000
 • XI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lublin, 21-23.09.2000
 • III Kongres Immunologów Weterynaryjnych, pt. Immunologia weterynaryjna w nowym tysiącleciu, Olsztyn, 13-14.09.2001
 • I Ogólnopolska Konferencja, pt. Biotechnologia molekularna, Gdańsk, 18-20.10.2001
 • XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Bydgoszcz, 23-25.09.2004
 • Jubileuszowa Sesja Naukowa pt. Nauki rolnicze w służbie człowieka i przyrody, Szczecin, 29.09.2004
 • XII Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, 19-22.05.2005
 • Sympozjum Naukowe, pt. Zoonozy – aktualne zagrożenia, Warszawa, 24-25.03.2006
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, pt. Toksoplazmoza człowieka i zwierząt w świetle aktualnych badań; organizator - Pol. Tow. Mikrobiologów, Pol. Tow. Parazytologiczne oraz Woj. Inspektorat Weterynaryjny w Szczecinie, Szczecin, 29.06.2007
 • Sympozjum dla lekarzy i mikrobiologów, pt. Lekooporność drobnoustrojów wyzwaniem dla współczesnej medycyny; organizator – Pol. Tow. Mikrobiologów oraz Pol. Tow. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szczecin, 29.03.2008
 • XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, 14-17.05.2008
 • XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt. Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje, Szczecin, 4-7.09.2008
 • XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt. Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, V Pomorskie spotkania z mikrobiologią, Pogorzelica, 16-18.09.2015

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów - od 2007 roku

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Oddział w Szczecinie (od listopada 2016)

Staże naukowe, kursy, szkolenia

 • Staż naukowy w Instytucie Weterynarii, Olomouc, Republika Czeska, 2003
 • Kurs Klonowania. Podstawowe metody i techniki inżynierii genetycznej. DNA-Gdańsk s.c., Katedra Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej i A&A Biotechnology, Gdańsk, 1997
 • Zastosowanie technik RT-PCR oraz PCR-RFLP w diagnostyce medycznej. „MBS” Serwis dla Biologii Molekularnej, Łódź, 2004
 • ABC Przedsiębiorczości. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecin, 2010

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady / audytoria / laboratoria dla studentów studiów stacjonarnych / niestacjonarnych:

 -        kierunek biotechnologia:  mikrobiologia, biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, ekologia mikroorganizmów, mechanizmy infekcji         bakteryjnych, immunologia

 -        kierunek biologia: mikrobiologia ogólna, immunologiczne i molekularne metody diagnostyki chorób zwierząt, immunologia, mikologia

 -        kierunek zootechnika: mikrobiologia

 -        kierunek mikrobiologia stosowana: mikrobiologia weterynaryjna

 -        kierunek bioinformatyka: mikrobiologia z podstawami immunologii

 • Promotorstwo 11 prac magisterskich, 7 prac inżynierskich oraz 3 prac licencjackich na kierunkach biotechnologia, zootechnika i biologia
 • Skrypt dla studentów:

         Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P.: Laboratoryjne eksperymenty w mikrobiologii. Wydawnictwo AR w Szczecinie, 2006.

Funkcje i działalność organizacyjna

 • Opiekun roku studentów studiów stacjonarnych kierunku biologia (2003-2008)
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. pracowniczych (2005-2008)
 • Członek Rady Programowej kierunku Biologia (2005-2009)
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (na kadencję 2008-2012)
 • Członek Komisji X Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym       2008/09
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów (2015/2016 - )
 • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (2016/2017 - )