Dr inż. Radosław Drozd

Dr inż. Radosław Drozd

 

Adiunkt

Adres;

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii ZUT

Al. Piastów 45/ p II, pokój 22

70-311 Szczecin

Telefon +48914496709

 e-mail radoslaw.drozd@zut.edu.pl

SCOPUS ID: 56458465700

ORCID ID: 0000-0003-3136-4723

ResearchGate

 

Godziny konsultacji

 Poniedziałek 12:00 - 15:00

 

Tematyka badawcza
 • Wpływ czynników środowiskowych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w tkankach roślin i  zwierząt.
 • Synteza nośników o właściwościach magnetycznych do immobilizacji enzymów na bazie modyfikowanych biopolimerów pochodzenia roślinnego i mikrobiologicznego. 
 • Analiza wpływu cieczy jonowych i ich mieszanin eutektycznych na parametry operacyjne enzymów o znaczeniu przemysłowym.
Przebieg pracy naukowej
 • Magister inżynier, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2003
 • Doktor inżynier nauk biologicznych, specjalność bioinformatyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, "Analiza struktury i wybranych właściwości katalitycznych homodimerycznych beta-D-fruktofuranozydaz z rodziny GH 32 z wykorzystaniem modelowania molekularnego" 2010 
Wybrane publikacje
   1. Drozd, R., Szymańska, M., Żywicka, A., Kowalska, U., Rakoczy, R., Kordas, M., Konopacki, M., Junka, A.F., Fijałkowski, K., (2021), Exposure to non-continuous rotating magnetic field induces metabolic strain-specific response of Komagataeibacter xylinus   Biochemical Engineering Journal, 166, art. no. 107855.
   2. Szymańska, M., Karakulska, J., Sobolewski, P., Kowalska, U., Grygorcewicz, B., Böttcher, D., Bornscheuer, U.T., Drozd, R., (2020), Glycoside hydrolase (PelAh) immobilization prevents  Pseudomonas aeruginosa biofilm formation on cellulose-based wound dressing Carbohydrate Polymers, 246, art. no. 116625.
   3. Hoppe, J., Drozd, R., Byzia, E., Smiglak, M., (2019),  Deep eutectic solvents based on choline cation - Physicochemical properties and influence on enzymatic reaction with β-galactosidase. International Journal of Biological Macromolecules, 136, pp. 296-304.
   4.  Leśniarek, A., Chojnacka, A., Drozd, R., Szymańska, M., Gładkowski, W.,  (2020), Enantioselective transesterification of allyl alcohols with (E)-4-arylbut-3-en-2-ol motif by immobilized lecitase™ ultra. Catalysts, 10 (7), art. no. 798, pp. 1-17.
   5. Drozd, R., Szymańska, M., Rakoczy, R., Junka, A., Szymczyk, P., Fijałkowski, K., (2019),  Functionalized Magnetic Bacterial Cellulose Beads as Carrier for Lecitase® Ultra Immobilization.  Applied Biochemistry and Biotechnology, 187 (1), pp. 176-193.
   6. Drozd, R., Rakoczy, R., Wasak, A., Junka, A., Fijałkowski, K., (2018), The application of magnetically modified bacterial cellulose for immobilization of  laccase. International, Journal of Biological Macromolecules, 108, pp. 462-470.
   7. Drozd, R., Wasak, A., Konopacki, M., Kordas M., Rakoczy R. (2018). The influence of rotating magnetic field on biochemical processing. Practical Aspects of Chemical Engineering: Selected Contributions from PAIC 2017 pp. 67-86
   8. Drozd, R., Rakoczy, R., Konopacki, M., Frąckowiak, A., Fijałkowski, K., (2017)., Evaluation of usefulness of 2DCorr technique in assessing physicochemical properties of bacterial cellulose, Carbohydrate Polymers, 161, pp. 208-218
   9. Drozd, R., Rybarczyk, A., Wasak, A., Jakubowska, M., Rybak, K., Skólmowska, M. (2016)., Influence of flaxseed combined with thyme, rosemary, and sage leaves as fodder additives on  antioxidant status in the liver of Japanese quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40 (3), pp. 359-364.
   10. Drozd, R., Pilarczyk, R., Pilarczyk, B., Drozd, A., Tomza-Marciniak, A., Bombik, T., Bąkowska, M., Bombik, E., Jankowiak, D., Wasak, A. (2015). Activity of selected antioxidant enzymes, selenium content and fatty acid composition in the liver of the brown hare (Lepus europaeus L.) in relation to the season of the year. Biological Trace Element   Research, 168 (2), pp. 421-428.
   11. Fijałkowski K., Żywicka A., Drozd R., Niemczyk A., Junka A.F., Peitler D., Kordas M., Konopacki M., Szymczyk P.,  Fray M.E., Raloczy R., (2015), Modyfication of bacterial cellulose through exposure to the rotating magnetic field. Carbohydrate Polymers 133, pp 52-60.
   12. Jankowiak D., Pilarczyk R., Drozd R., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,Wysocka G., Rząd I., Drozd A., Kuba J., (2015), Activity of antioxidant enzymes in the liver of wild boars (Sus scrofa) from a selenium-deficient area depending on sex, age, and season of the year. Turk J Biol 39, pp. 129-138. 
   13. Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Drozd R., Ligocki M., Prokulewicz A., (2014), Wild boar (Sus scrofa) as a bioindicator of organochlorine compound contamination in terrestrial ecosystems of West Pomerania Province, NW Poland. Environmental Monitoring and Assessment 186, pp. 229-238.
   14. Drozd R., Panicz R., Jankowiak D., Hofsoe P., Drozd A., Sadowski J., (2014), Antoxidant enzymes in the liver and gills of Tinca tinca from various water bodies. Journal of Applied Ichthyology 30 (S1), pp. 2-6. 
   15. Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., (2012), Selenium concentration and glutathione peroxidase (GSH-Px) activity in serum of cows at different stages of lactation. Biol Trace Elem Res (147), pp. 91-96. 
   16. Panicz R., Sadowski J., Drozd R., (2012), Genetic and structural characterization of the growth hormone gene and protein from tench, Tinca tinca. Fish Physiology and Biochemistry, 38(6), pp. 1645-1653.
   17. Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., (2011), Glutathione peroxidase (GSHPx) activity in the liver of red deer in relation to hepatic selenium concentrations, sex, body weight and season of the year. Biological Trace Element Research 144(1), pp. 560-569.

    

   Patenty

    

   1. Sposób zwiększania aktywności i stabilności lakazy w środowisku kwaśnym (numer prawa : 236325 , data ogłoszenia : 2020-12-28)
   2. Sposób zwiększania aktywności i stabilności lakazy w środowisku kwaśnym (numer prawa : 236325 , data ogłoszenia : 2020-12-28)
   3. Sposób wytwarzania biosensora kolorymetrycznego do detekcji bakterii z gatunku Escherichia coli i biosensor kolorymetryczny do detekcji bakterii z gatunku Escherichia coli (numer prawa : 236550 , data ogłoszenia : 2021-01-25)
   4. Wspomagany magnetycznie bioreaktor (numer prawa : 233632 , data ogłoszenia : 2019-11-29)
   5. Sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej (numer prawa : 227860 , data ogłoszenia : 2018-01-31)
   Projekty badawcze

    

   1. Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznego (NCN, Miniatura-2, 2018/29/B/ST8/01024, funkcja – kierownik).
   2. Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów (NCN, OPUS, 2015/19/B/NZ9/03711, funkcja - ekspert w zakresie reakcji enzymatycznych).
   3. Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry do maseczek ochronnych z bionanocelulozy (Prace zrealizowano w ramach projektu "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab" sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  funkcja – wykonawca, analiza właściwości materiału filtracyjnego z wykorzystaniem spektroskopowych technik analitycznych).
   4. Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirującego pola magnetycznego (NCN, OPUS, 2017/27/B/NZ6/02103, funkcja – wykonawca, analiza właściwości biofilmu bakteryjnego z wykorzystaniem spektroskopowych i chromatograficznych technik analitycznych).

    

   Dydaktyka
   • Biotechnologia S1 - Enzymologia 
   • Biotechnologia S2 - Inżynieria enzymowa 
   • Nanobioinżynieria S2 - Inżynieria białek
   • Erasmus - Molecular modelling of enzymes
   • Erasmus - Industrial enzymology
   Funkcje i działalność organizacyjna
   • Pełnomocnik Dziekana WBIHZ ds. programów UE w latach 2010 - 2014
   Informacje dla Studentów
   Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
   WWW