Dr inż. Radosław Drozd

Dr inż. Radosław Drozd

obrazek

Adiunkt

obrazek 91-449-6709

radoslaw.drozd@zut.edu.pl

Godziny konsultacji

Poniedziałek 10-12, 14-15

Tematyka badawcza
 • Wpływ czynników środowiskowych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w wątrobach zwierząt gospodarskich i dziko żyjących 
 • Wykorzystanie wolnych i immobilizowanych systemów enzymowych do bioremediacji 
 • Przewidywanie właściwości katalitycznych glikohydrolaz z wykorzystaniem modelowania molekularnego 
Przebieg pracy naukowej
 • Magister inżynier, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, , 2003
 • Doktor inżynier nauk biologicznych w zakresie biologii, bioinformatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii, Analiza struktury i wybranych właściwości katalitycznych homodimerycznych beta-D-fruktofuranozydaz z rodziny GH 32 z wykorzystaniem modelowania molekularnego, 2010 
Wybrane publikacje
   1. Fijałkowski K., Żywicka A., Drozd R., Niemczyk A., Junka A.F., Peitler D., Kordas M., Konopacki M., Szymczyk P.,  Fray M.E., Raloczy R. (2015): Modyfication of bacterial cellulose through exposure to the rotating magnetic field. Carbohydrate Polymers 133, 52-60. IF: 4,074
   2. Jankowiak D., Pilarczyk R., Drozd R., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,Wysocka G., Rząd I., Drozd A., Kuba J. (2015): Activity of antioxidant enzymes in the liver of wild boars (Sus scrofa) from a selenium-deficient area depending on sex, age, and season of the year. Turk J Biol 39: 129-138. IF:1,343
   3. Rybarczyk A., Karamucki T., Drozd R., Polasik D., Łupkowska A., Michalecka A. (2015):Influence of selected factors upon the blood loss from the carcasses of pigs free of the stress susceptibility gene (RYR1). Animal Science Papers and Reports 33(2), 177-184. IF: 0,718
   4. Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Drozd R., Ligocki M., Prokulewicz A. (2014): Wild boar (Sus scrofa) as a bioindicator of organochlorine compound contamination in terrestrial ecosystems of West Pomerania Province, NW Poland. Environmental Monitoring and Assessment 186, 229-238. IF:1,679
   5. Drozd R., Panicz R., Jankowiak D., Hofsoe P., Drozd A., Sadowski J. (2014): Antoxidant enzymes in the liver and gills of Tinca tinca from various water bodies. Journal of Applied Ichthyology 30(S1), 2-6. IF: 0,867
   6. Czernomysy-Furowicz D., Fijałkowski K., Silecka A., Karakulska J., Nawrotek P., Drozd R., Ferlas M., Borkowski J., Jankowiak D. (2014): Herd-specific autovaccine and antibiotic treatment in elimination of Staphylococcus aureus mastitis in dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 38(5), 495-600.  IF: 0,242
   7. Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., 2012: Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity in Serum of Cows at Different Stages of Lactation. Biol Trace Elem Res(147): 91-96. IF: 1,923 
   8. Panicz R., Sadowski J., Drozd R., 2012: Genetic and structural characterization of the growth hormone gene and protein from tench, Tinca tinca. Fish Physiology and Biochemistry  IF: 1.607 
   9. Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., 2011: Glutathione Peroxidase (GSHPx) Activity in the Liver of Red Deer in Relation to Hepatic Selenium Concentrations, Sex, Body Weight and Season of the Year. Biological Trace Element Research 144(1): 560-569. IF: 1,923 
   10. Antoszek A., Antoszek J., Więcaszek B., Drozd R., Suszycki S., 2011: Differences between the baltic cod gadus morhua callarias l. and atlantic cod gadus morhua morhua l., by skeletal muscle protein polymorphism, analyzed with classical sds-page electrophoresis. EJPAU 13(3) 
   Dydaktyka
   • Biotechnologia III - Enzymologia 
   • Biotechnologia II - Inżynieria Enzymowa 
   • Biotechnologia I - Biochemia, 2010-11 
   Funkcje i działalność organizacyjna
   • Pełnomocnik Dziekan WBIHZ ds. programów UE, od 2010 
   Informacje dla Studentów
   Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
   WWW