Dr hab. inż. Piotr Sablik, prof. ZUT

Profesor uczelni

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Tel.: 91-449-6802

 

E-mail: piotr.sablik@zut.edu.pl

 

 

 

 
Przebieg pracy naukowej
 • Magister, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Obserwacje nad wpływem czynnego uodparniania macior oraz długości okresu ich przebywania w kojcach porodowych przed porodem na kształtowanie się poziomu odporności i parametrów odchowu prosiąt w warunkach fermy przemysłowej, 1984
 • Doktor, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Badania nad środowiskowymi i genetycznymi przyczynami jałowości krów mlecznych w oborach wielkostadnych Pomorza Zachodniego, 1992
 • Doktor habilitowany, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Przyczyny brakowania krów mlecznych oraz wpływ podawania im probiotyku Yea-sacc1026 i mieszanki mineralnych biopleksów na poprawę cech produkcyjnych w warunkach Pomorza Zachodniego, 2003 

 

Wybrane publikacje
 1. Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wójcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D., 2011: Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66(6): 248-252. IF: 0,273 
 2. Sablik P., Kobak P., Pilarczyk B., Szarkowski K., Syczewski A., 2011: Serum selenium concentrations in water buffaloes (Bubalus bubalis) and black-and-white German Holstein-Friesian cows raised in the Notec River region of the Wielkopolska province. Bull Vet Inst Pulawy(55): 141-144. IF: 0,414 
 3. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312 
 4. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Sablik P., 2010: Comparison of selenium concentrations in blood serum and milk of TMR and traditionally fed cows from Western Pomerania. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska” Bydgoszcz 24-25 czerwca 2010 r. 
 5. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Mituniewicz-Małek A., Ramisz A., Sablik P., Dmytrów I., 2009: Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern. Tierärztl. Umschau 64: 327-331. IF: 0,167 
 6. Pilarczyk B., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek-Dąbrowska M., Dmytrów I., Sablik P., Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., 2009: Zawartość selenu w produktach mleczarskich otrzymanych z mleka od krów z terenu Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„: Warszawa. 
 7. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63: 656-661.. IF: 0,138 
 8. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63: 243-246. IF: 0,138 
 9. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2007: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u krów importowanych z Czech. Wiadomości Parazytologiczne(53): 28. 
 10. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Lachowicz K., Sablik P., Rzewucka E., 2006: Porównanie wyników dysekcji buhajków mieszańców pochodzących z opasu intensywnego. Rocz. Nauk. PTZ 2((1):): 121-126. 
 11. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Lachowicz K., Sablik P., Rzewucka E., 2006: Porównanie wyników dysekcji buhajków mieszańców pochodzących z opasu intensywnego. Rocz. Nauk. PTZ 2(1): 121-126. 
 12. Sobczak M., Lachowicz K., Kamieniecki H., Wójcik J., Gajowiecki L., Żochowska J., Żych A., Kotowicz M., Sablik P., Rzewucka E., 2005: The effect of cattle genotype on texture of selected muscles during post-mortem ageing. Electronic J. Polish Agric. Univ., Food Science and Technolgy Vol. 8(Issue 3) 
 13. Grzesiak W., Błaszczyk P., Sablik P., 2005: Application od Wilmink curve and artificial neural network to predict milk yield in cows. Sielskoje Chozjajstwo - Problemy i perspektiwy 4(3): 169-172. 
 14. Pietersma D., Grzesiak W., Błaszczyk P., Sablik P., Lacroix R., Wade K., 2003: Decision-tree induction for the classification of services per conception in dairy cattle. Proceedings of the Joint Conference of ECPA (4th) and ECPLF (1st). Berlin, Germany. : 775-776. 
 15. Sablik P., Durnaś B., Lachowski W., 2003: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na długość cyklu płciowego u krów mlecznych z obór wielkostadnych Pomorza Zachodniego. Ann. Wars. Agric. Univ., Anim. Sci. 39 Supl.: 173-181. 
 16. Sablik P., Kamieniecki H., Pilarczyk R., 2003: Poziom mocznika i białka w mleku w ocenie prawidłowego zbilansowania dawki pokarmowej dla krów mlecznych. Zesz. Nauk. Przeg. Hod.(68 (1)): 99-106. 
 17. Kamieniecki H., Pilarczyk R., Sablik P., Surmacz F., Wójcik J., 2003: Ocena wyników opasu intensywnego buhajków mieszańców międzyrasowych. Zesz. Nauk. Przeg. Hod.(68 (1)): 307-314. 
 18. Grzesiak W., Lacroix R., Sablik P., Błaszczyk P., 2003: Artificial neural network in classification of the number of dairy cow insemination services. Proceedings of the Joint Conference of ECPA (4th) and ECPLF (1st). Berlin, Germany: 791. 
 19. Lachowski W., Sablik P., Szarkowski K., 2001: Efficiency of Bioplex SE in feeding of ewes. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. 219,(41): 55-62. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Członek Sekcji Hodowli Bydła 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Przewodniczący Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum serii Zootechnica od 2009- 

 

Inne
 • Redaktor Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnika - ogólnopolskie czasopismo naukowe - 6 pkt. na ministerialnej liście czasopism 

 

Zainteresowania, hobby
 • Turystyka górska 

 

Znajomość języków obcych
 • Angielski 
 • Rosyjski