Dr hab. inż. Renata Pilarczyk, prof. ZUT

Profesor uczelni

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Biostatystyki

 

Tel.: 91-449-6810

 

E-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Nowoczesne technologie produkcji mleka i mięsa wołowego
 • Wykorzystanie różnych ras bydła mięsnego z uwzględnieniem najnowszych trendów w ich hodowli
 • Ocena przystosowania importowanych ras bydła mięsnego i mlecznego do warunków Pomorza Zachodniego 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Inżynier, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Promotor: dr hab. Jerzy Wójcik, prof. nadzw., 1999
 • Magister, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Promotor: dr hab. Jerzy Wójcik, prof. nadzw., 2000
 • Doktor, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ocena przebiegu zmian i porównanie użytkowania rozpłodowego i niektórych cech macierzyńskich krów oraz wyników odchowu cieląt różnych ras bydła mięsnego utrzymywanych w systemie bezbudynkowym. Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Wójcik, 2004 
 • Doktor hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zawartość składników mineralnych i toksycznych metali ciężkich oraz profil kwasów tłuszczowych i lipidowe wskaźniki zdrowia w mleku i mięsie różnych ras bydła, 2015

 

Wybrane publikacje
 • Zaborski D., Grzesiak W., Pilarczyk R., 2016. Detection of difficult calvings in the Polish Holstein-Friesian Black-and-White heifers. Journal of Applied Animal Research, 44(1), 42-53. IF: 0,435
 • Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., 2015. Fatty acid profile and health lipid indices in the raw milk of Simmental and  Holstein-Friesian cows from an organic farm. South African Journal of Animal Science 45, 30-38. IF: 0,504
 • Pilarczyk R., Wójcik J., 2015. Fatty acids profile and health lipid indices in the longissimus lumborum muscle of different beef cattle breeds reared under intensive production systems. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica 14(1), 121–138.
 • Jankowiak D., Pilarczyk R., Drozd R., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wysocka G., Rząd I.,  Drozd A., Kuba J., 2015. Activity of antioxidant enzymes in the liver of wild boars (Sus scrofa) from a selenium deficient area depending on sex, age and season of the year. Turkish Journal of Biology, 39, 1, 129-138. IF: 1,343
 • Drozd R., Pilarczyk R., Pilarczyk B., Drozd A., Tomza-Marciniak A., Bombik T., Bąkowska M., Bombik E., Jankowiak D., Wasak A., 2015. Activity of selected antioxidant enzymes, selenium content and fatty acid composition in the liver of the brown hare (Lepus europaeus L.) in relation to the season of the year. Biological Trace Element Research, 168(2), 421-428. IF: 1,748
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bakowska M., 2015. The differences in the level of selenium in the organs of red deer (Cervus elaphus) from various regions of Poland. International Journal of Environmental Research, 9(4):1287-1292. IF: 1,100
 • Pilarczyk B., Pilecka-RapaczM., Tomza-MarciniakA., Domagała J., Bąkowska M., Pilarczyk R., 2015. Selenium content in European smelt (Osmerus eperlanus eperlanus L.) in Pomerania Bay, Gdansk Bay and Curonian Lagoon. Journal of Elementology, 20(4), 957-964. IF: 0,690
 • Kuba, J., Tomza-Marciniak, A.,  Pilarczyk, B., Tarasewicz, N., Pilarczyk, R., Ligocki, M., 2015. Comparison of DDT and its metabolites concentrations in cow milk from agricultural and industrial areas. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 50,1, 1-7. IF: 1,202
 • Pilarczyk R., 2014. Concentrations of toxic and nutritional essential elements in meat from different beef breeds reared under intensive production systems. Biological Trace Element Research, 158(1):36-44. IF: 1,748
 • Pilarczyk R., 2014. Elemental composition of muscle tissue of various beef breeds reared under intensive production systems. International Journal of Environmental Research, 8(4):931-940. IF: 1,100
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2014. Selenium content in selected organs of roe deer (Capreolus capreolus) as a criterion to evaluate environmental abundance of this element in Poland. International Journal of Environmental Research, 8(3), 569-576. IF: 1,100
 • Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., 2013. Concentrations of toxic heavy metals and trace elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from organic farm. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 10, 8383-8392. IF: 1,679
 • Rzewucka-Wójcik E., Frost A., Jȩdrzejczak M., Zaborski D., Pilarczyk R., Szatkowska I., Wójcik J., Grzesiak W., Dybus A., 2013. The PRNP ins/del and octapeptide repeat polymorphisms in Jersey cattle and their associations with production traits. Journal of Applied Animal Research, 41, 2, 244-248. IF: 0,479
 • Proskura W.S., Pilarczyk R., Borkowska S., Marciniak A., Szatkowska I., Wójcik J., Dybus A., 2013. The PRNP gene polymorphism in Rough-Coated Pomeranian Landrace sheep. South African Journal of Animal Sciences, 43, 2, 174-180. IF: 0,345
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M., Wilk M., Kuba J.,2013. Relationship between serum Se concentration in dogs and incidence of some disease conditions. Central European Journal of Biology, 8, 6, 527-533. IF: 0,633
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T., Udała J., 2013. Selengehalt im Fleisch und in ausgewahlten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Zuchtungskunde, 85, 6, 451-461. IF: 0,254
 • Wójcik J., Pilarczyk R., Bilska A., Weiher O., Sanftleben P., 2013: Performance and health of group-housed calves kept in igloo calf hutches and calf barn. Pak. Vet. J., 33 (2): 175-178 (WWW)IF: 1,392
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kavetska K., Rząd I., Hendzel D., Marciniak A., 2012: Selenium status in sea ducks (Melanitta fusca, Melanitta nigra and Clangula hyemalis) wintering on the southern Baltic coast, Poland. Marine Biology Research 8(10): 1019-1025. IF: 1,055 
 • Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., 2012: Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity in Serum of Cows at Different Stages of Lactation. Biol Trace Elem Res(147): 91-96. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Hendzel D., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., 2011: Prevalence of Eimeria Protozoa in cows imported to Poland from the Czech Republic, France, Germany. A preliminary study. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy 55: 203-206. IF: 0,414 
 • Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., 2011: Glutathione Peroxidase (GSHPx) Activity in the Liver of Red Deer in Relation to Hepatic Selenium Concentrations, Sex, Body Weight and Season of the Year. Biological Trace Element Research 144(1): 560-569. IF: 1,923
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wójcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D., 2011: Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66(6): 248-252. IF: 0,273 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2011: Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research(143): 863–870. IF: 1,923
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14(3): 453-457. (WWW) IF: 0,507 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., Rząd I., Binerowska B., Tylkowska A., ., 2011: Nachweise von gastrointestinalen Nematoden und von Paramphistomum cervi bei nach Polen importierten Kühen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien. Tierärztl. Umschau 66: 387 - 390. IF: 0,273 
 • Seremak B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Jakubczak A., Dziadosz M., Pławski K., Hendzel D., 2011: Assessment of selenium concentration in selected organs of farmer raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides. Ann. Anim. Sci. 11(4): 519–527. IF: 0,389 
 • Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Pilarczyk R., 2011: Detection of difficult conceptions in dairy cows using selected data mining methods. Animal Science Papers and Reports 29(4): 293-302. IF: 0,553
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M., 2011: Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 140(3): 299–307. IF: 1,923 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Pilarczyk R., Nader K., 2010: Selenium concentrations in the liver, kidneys,and muscles in silver foxes (Vulpes vulpes). Bull Vet Inst Pulawy 54: 265-267. IF: 0,321 
 • Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E., Bujak T., 2010: Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland. European Journal of Wildlife Research 55(5): 797-802. IF: 1,220 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF: 1,223 
 • Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Zajączkowska K., Kuźna-Grygiel W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., 2009: Prevalence of Eimeria and Cryptosporidium sp. protozoa in Polish cows and in cows imported from the Netherlands as in-calf heifers. Bull Vet Inst Pulawy 53(4): 637-640. IF: 0,218 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2009: Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and red deer) from West Pomerania (Poland). Eur J Wildl Res 55(279-283) IF: 1,136 
 • Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Lachowicz K., Sobczak M., Grzesiak W., Błaszczyk P., 2009: Growth and carcass performance of bull calves born from Hereford, Simmental and Charolais cows sired by Charolais bulls. Czech J. Anim. Sci.(54): 47–54. (WWW) IF: 0,735 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63: 243-246. IF: 0,138 
 • Wójcik J., Pilarczyk R., Jasiński A., Piłat D., 2008: Comparison of growth and development in cows of different meat breeds in the Western Pomerania area based on parameterized results. Ann. Anim. Sci. 8(1): 13-22. 
 • Pilarczyk R., Wójcik J., 2008: Comparison of body weight and reproduction performance in cows of various beef breeds managed under equal conditions in West Pomerania. Archiv Für Tierzucht 51(4): 318-328. IF: 0,612 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63: 656-661.. IF: 0,138 
 • Pilarczyk R., Wójcik J., 2007: Comparison of calf rearing results and nursing cow performance in various beef breeds managed under the same conditions in north-western Poland. Czech J. Anim. Sci. 52(10): 325-333. IF: 0,421 
 • Bilska A., Wójcik J., Pilarczyk R., Weiher O., Sanftleben P., 2007: Möglichkeiten zur Verkürzung der Fütterung verschiedener Milchaustauscher in Verbindung mit frühzeitiger Festfutterverabfolgung unter Berücksichtigung von Pansenentwicklung und Blutparametern. Tierärztl. Umschau 62(10): 537-547. IF: 0,209
 • Pilarczyk R., Kamieniecki H., Wójcik J, Czerniawska-Piątkowska E., 2004: Porównanie wydajności oraz składu mleka krów pierwiastek importowanych do Polski i ich matek w Holandii. Medycyna Weterynaryjna 8: 832-835. IF: 0,209

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne 

 

Dydaktyka
 • Towaroznawstwo bydła - kierunek towaroznawstwo, 2005-2009 
 • Biometria - kierunek biotechnologia, 2005-2010 
 • Podstawy informatyki - kierunek zootechnika, 2003-2007 
 • Podstawy statystyki - kierunek zootechnika, 2001 - 2004 
 • Hodowla bydła - kierunek zootechnika, 2000-2004 
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt przeżuwających - kierunek zootechnika, 2000-2001 
 • Usługi agroturystyczne - kierunek towaroznawstwo, 2006-2009 
 • Planowanie i analiza eksperymentu - kierunek zootechnika, 2006 
 • Statystyka matematyczna - kierunek zootechnika, 2004 -2016
 • Biometria - kierunek Zootechnika, 2007 
 • Planowanie i analiza eksperymentu, kierunek biotechnologia, 2007-2009 
 • Żywność funkcjonalna - kierunek biotechnologia, 2009-2016
 • Żywność funkcjonalna - kierunek zootechnika, 2009-2016
 • Ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanych, 2013-2014
 • Fermowy chów jeleniowatych, 2014-2016

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50 - lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2004 
 • Opiekun studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku Zootechnika, 2005-2010 
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu "Chemia" dla kandydatów na I rok studiów dziennych kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2005/2006 
 • Opiekun studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku Zootechnika, 2005-2010
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu "Chemia" dla kandydatów na I rok studiów dziennych kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2005/2006
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,  
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 
 • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału oraz Pełnomocnik Dziekana ds. promocji oferty edukacyjnej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt i kontaktów z Biurem Promocji ZUT w Szczecinie, 2008-2010 
 • Współorganizator "Dni otwartych" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2008-2010
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do zaliczenia z praktyki zawodowej i produkcyjno - organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika, 2008-2015
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów inżynierskich na kierunku zootechnika, 2009-2015
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Przygotowania Raportu do Akredytacji Kierunku Zootechnika, 2009-2010 
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2008-2010; 2010-2012, 2012-2016
 • Przewodnicząca egzaminów dyplomowych inżynierskich na kierunku biotechnologia, (styczeń - luty 2011) 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, 2010-2012, 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania kandydatur na nauczycieli akademickich, 2012-2016
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na pierwszy rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 /li>
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016, 2016-2017 

 

Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Udział w realizacji grantu KBN - Produkcja mięsa wołowego wysokiej jakości w regionie północno-zachodniej Polski, nr 3 P06Z 017 22, okres realizacji: 2002-2004 

 

Inne
 • Opracowanie programu nauczania z przedmiotu "Chów zwierząt" w ramach projektu „Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne, 2006 

 

Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda indywidualna III-go stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2004, 2005 
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2008, 2009 
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2009, 2010 

 

Organizator konferencji naukowych
 • Członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50 - lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2004
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji pt.: „Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki w hodowli bydła mlecznego i mięsnego”, Międzyzdroje, 21-22 czerwca 2006 
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej "Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych", Dziwnów 4-6 czerwca, 2009