Wydarzenia

Wyjazd studentów ZUT do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołbaczu, Spółka z o. o. Dębina 28.11.2018 18:30

W dniu 08 listopada 2018 roku nasi studenci kierunku Zootechnika mogli uczestniczyć w zajęciach terenowych w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Kołbaczu-Dębinie. Studenci zapoznali się z nowoczesną technologią chowu i hodowli bydła mlecznego. Poznali systemy utrzymania i żywienia zwierząt, podziwiali  budynki inwentarskie wyposażone w nowoczesne urządzenia tj. stoły paszowe, legowiska, poidła podgrzewane, automaty do odpajania cieląt mlekiem, mieszacze powietrza, zraszacze wody, kurtyny, świetliki itp.  W ramach zajęć poruszane były różne zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik rozrodu, czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość mleka. Studenci mogli również zobaczyć funkcjonowanie hali udojowej skonstruowanej według technologii izraelskiej firmy "Afikim" 2x16 typu "Parallel". Zainteresowanie studentów było dużo. Nowoczesna ferma bydła mlecznego wyposażona jest w specjalistyczne programy komputerowe i urządzenia służące do zbierania danych w zakresie wydajności i jakości mleka, żywienia oraz stanu zdrowotnego krów. 

W gospodarstwie omawiane były ciekawe zagadnienia dotyczące pokroju krów, podkreślano znaczenie indeksów selekcyjnych w hodowli bydła mlecznego. Niewątpliwie ogromne zainteresowanie studentów wzbudziły badania dotyczące aktywności ruchowej zwierząt. Zainstalowane na kończynach krów elektroniczne identyfikatory (pedometry) dostarczają do systemu komputerowego informacje m.in. z zakresu ich produkcji, aktywności ruchowej, ciężaru ciała czy czasu doju. W gospodarstwie utrzymywane są krowy rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej odmiany czarno–białej, w ilości 860 osobników. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Zamieszczone zdjęcia oddają atmosferę spotkania.