Wydarzenia

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziego" 26.11.2018 20:25

Studenci IV roku kierunku zootechnika (specjalność pielęgniarstwo zwierząt oraz zootechnika) w listopadzie br. odbyli zajęcia praktyczne w gospodarstwie ekologicznym specjalizującym się w przetwórstwie mleka (koziego, owczego i krowiego), owoców i warzyw. Gospodarstwo kontrolowane jest przez Agro Bio Test z Warszawy oraz przynależy do Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej EKOLAND i Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.  Studenci mieli możliwość zapoznania się z utrzymaniem małych i dużych przeżuwaczy w produkcji ekstensywnej oraz możliwościami zagospodarowania surowców pochodzących od tych zwierząt (przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa, wykorzystanie wełny owczej, gospodarka nawozem).

Dzięki uprzejmości Gospodarzy mogliśmy nie tylko zobaczyć na czym polega przetwórstwo w gospodarstwie, ale również dowiedzieć się o sprzedaży bezpośredniej prowadzonej w gospodarstwie, organizacji kiermaszy żywności tradycyjnej i regionalnej.

 

 Tekst i zdjęcia: Małgorzata Szewczuk