Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant w projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS 22 31.05.2022 07:44

Miejsce pracy: Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Opis miejsca pracy/stanowiska

Poszukujemy osoby na stanowisko Stypendysta-Doktorant mającej realizować zadania w projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS 22 pt. „W poszukiwaniu nowych markerów płodności samców u bydła. Ekspresja akwaporyn w narządach rozrodczych i plemnikach u buhajów (Bos taurus)”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT.

Wymagania odnośnie kandydata na stanowisko Stypendysty:

1. Status doktoranta w Szkole Doktorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną współpracę i kontakt z partnerami w międzynarodowym zespole, pracę badawczą nad anglojęzycznymi tekstami, przygotowywanie publikacji w języku angielskim oraz wystąpień na konferencje międzynarodowe.

3. Znajomość technik badawczych stosowanych w analizach proteomicznych: izolacja białek, oznaczanie zawartości białka całkowitego, elektroforeza jednokierunkowa, identyfikacja białek metodą Western blot.

4. Znajomość technik przygotowywania i obrazowania materiału biologicznego stosowanych w biologii komórki i histologii.

5. Umiejętność przeprowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych/immunocytochemicznych/immunofluorescencyjnych.

6. Mile widziane doświadczenie w zakresie identyfikacji i analizy ekspresji akwaporyn (AQPs) u bydła.

7. Pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę badawczą w projekcie.

8. Samodzielność, dokładność i pracowitość.

9. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

1. Barwienie preparatów histologicznych i szczegółowa analiza morfologiczna męskiego układu rozrodczego u bydła.

2. Analiza lokalizacji i ekspresji poszczególnych akwaporyn w męskim układzie rozrodczym u bydła z zastosowaniem immunohistochemii.

3. Analiza lokalizacji i ekspresji poszczególnych akwaporyn w kriokonserwowanym nasieniu u bydła.

4. Identyfikacja i analiza ekspresji poszczególnych akwaporyn w męskim układzie rozrodczym i kriokonserwowanym nasieniu u bydła z zastosowaniem metody Western-blot.

5. Analiza statystyczna uzyskanych wyników. Interpretacja, opis i prezentacja wyników na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Współprzygotowanie publikacji.

6. Zarządzanie danymi badawczymi.

 

Warunki zatrudnienia

Konkurs dotyczy stypendium naukowego dla osób posiadający status doktoranta, na okres 36 miesięcy.