Informacje bieżące

Nauczyciele ZUT - II nabór na wyjazdy dydaktyczne 27.04.2022 10:43

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w kolejnym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w ramach projektu KA131_2021 (wyjazdy realizowane po 30.06.2022 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej)

 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu będą kierowane do wymiany/ nie będą przyjmowane po terminie.

 

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2022 r.