Informacje bieżące

Program Stypendialny GFPS w Niemczech 28.04.2022 13:22

Program Stypendialny GFPS jest skierowany do studentów i doktorantów wszystkich kierunków oraz asystentów naukowych, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1

 

Program oferuje semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferowane jest nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru - oraz opiekę Grupy Lokalnej GFPS na uczelni goszczącej.
Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo na stronie internetowej gfps.pl/info/.
Termin składania wniosków upływa 15.05.2022. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail komisja.stypendialna@gfps.pl. Zapraszamy także na Facebook.
 

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

www.gfps.pl/info/