Informacje bieżące

Spotkanie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, 09.05.2022 05.05.2022 08:33

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, podczas którego wykład nt. „Pierwiastki w profilaktyce i leczeniu nowotworów” wygłosi uznany autorytet oraz wybitny polski naukowiec prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

      Spotkanie odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 za pomocą aplikacji MS Teams. Link do spotkania znajduje się pod kodem QR oraz poniżej:

Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics

Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, ZUT

Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT

dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT