Dr hab. Beata Seremak, prof. ZUT

Tematyka badawcza
 • Zagadnienia dotyczące wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na rozród samic i samców wybranych gatunków zwierząt

 

Przebieg pracy naukowej
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, „Wpływ selenu i witaminy E na płodność owiec oraz jakość nasienia tryków” , 1998
 • dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, „Wybrane aspekty rozrodu szynszyli (Chinchilla laniger M.) w chowie fermowym” , 2007

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu, od 1997 (1999-2002 skarbnik) 
 • Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, od 2002 
 • Towarzystwo Biologii Komórki, od 2001 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Eidgenossische Technische Hochschule (ETHZ), Institut fur Tierzucht Wissenschaften, 01.07.1996-30.09.1996, Szwajcaria Zurych
 • Krótkoterminowy staż szkoleniowy w domu aukcyjnym Sojuzpusznina w St. Petersburgu , Rosja, kwiecień 2005 
 • Wyjazd szkoleniowy z zakresu hodowli zwierząt futerkowych - Kaliningrad., październik 2007 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy 2002-2005
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry 2004
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, 2005-2008 
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 1994, 1998
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej egzaminów wstępnych z przedmiotu „Biologia” dla kandydatów na kierunek „Biotechnologia” w roku akademickim 2006/2007
 • Kierownik Studium Podyplomowego „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2009

 

Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Grant zamawiany KBN nr PBZ-KBN-084/P06/2002/6.3 „Aspekty sezonowości rozrodu szynszyli (Chinchilla laniger) w chowie fermowym” - kierownik projektu 2003-2005

 

Kursy i umiejętności
 • Kurs biologii molekularnej, Warsztaty laboratoryjne ART., Olsztyn -„Wykrywanie polimorfizmu DNA”, 24-27.06.1997 
 • Uprawnienia asystenta kwalifikowanego w zakresie prowadzenia oceny fenotypu szynszyli, nadane przez KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT w WARSZAWIE - 2001
 • I Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe Pracowników Naukowo-Dydakt. Kształtujące Kadry Dla Turystyki. Szczecin/Świnoujście 14-16.10.2004
 • Warsztaty Szkoleniowe „Jak rozwijać lokalną turystykę” Kraków 4-5.11.2004
 • Warsztaty szkoleniowe „Napisz projekt do EFS ze szczególnym uwzględnieniem działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR” Szczecin 30-31.03.2006

 

Organizacja i kierownictwo studiów podyplomowych
 • Studia podyplomowe - „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” 

 

Organizator konferencji naukowych
 • XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (członek Komitetu Organizacyjnego) , 2002 
 • Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie koni i świń (członek Komitetu Organizacyjnego), 2004 
 • Zjazd Sekcji Hodowli Zwierząt Futerkowych PTZ , współorganizator – Pobierowo 2004
 • Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich (członek Komitetu Organizacyjnego), 2006 
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” , Szczecin 19 listopada 2010 r. 
Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • mgr inż. Małgorzata Dziadosz - "Ocena efektywności rozrodu samic norek (Neovison vison) z zastosowaniem hormonalnej stymulacji w okresie rui z uwzględnieniem badania przebiegu procesów rozrodczych w naturalnym cyklu płciowym" 
 • mgr inż. Kamil Pławski - " Modyfikacja systemu kryć samic norki amerykańskiej (Neovison vison) przez zastosowanie stymulacji hormonalnej" 

 

Wybrane publikacje
 • Dziadosz-Styś M., Seremak, B., Felska-Błaszczyk, L., Lasota, B. (2015). Progesterone profile in the sexual cycle of female American mink (Neovison vison). Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(2), 85–92.
 • Czapla D., Seremak B., Kruzhel B., Vovk S. (2015): Parasitic fauna of gastrointestinal tract of horses and evaluation of deworming  effectivess. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14 (1), 61-68.
 • Lasota B., Masłowska A., Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Dziadosz M., Mandziak B., 2014. Blood biochemical parameters in male American Mink (Neovison vison) before and during the breeding season. Pakistan Veterinary Journal 34(2), 197-200. IF: 1,365
 • Lasota B., Masłowska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Seremak B., Skuratko A., 2013: Stimulatory effect of hCG on male American Mink (Neovison vison) in the breeding season. Ann. Anim. Sci., 13 (3) 563-570.IF: 0,420
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Seremak B., Zielińska-Zygmunt N. (2012): Plasma concentrations of progesterone and testoterone in pregnant mink (Neovision vison) depend on fur-color variety of female. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11 (3), 11-20.
 • Pilarczyk B., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Lasota B., Jakubczak A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Kuba J. (2013): Selengehalt im Blutserum von karnivoren Pelztieren (Marderhund, Nerz, Fuchs) in der Farmhaltung. Züchtungskunde, 85, (3) 236–242. IF: 0,411
 • Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B.,  Pęzińska K., Nowak P., Lasota B., Steller O. (2013): Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle bones Acta Sci. Pol. Zootechnica 12 (2): 15-30.
 • Seremak B., Felska-Błaszczyk L., Dworecka M., Dziadosz-Styś M., Lasota B. (2013):  Analysis of litter sizes at birth and at 7 days of nursing in mink (Neovison vison) of Black Velvet, Hedlung White, and Silverblue color types. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 39-48.
 • Seremak B., Siekierska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz-Styś M., Lasota B., Dworecka-Borczyk M. (2013): Analysis of copulations in American mink females mated every day during the breeding season. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 49-56. 
 • Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Sobczyk J. (2012): Influence of gestation length and multiplicity of mating encounters in different color varieties of the american mink (Mustela vison) on selected parametrs of reproductive performance. Acta Sci. Pol. Zootechnika 11 (3): 21-30.
 • Seremak B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Jakubczak A., Dziadosz M., Pławski K., Hendzel D., 2011: Assessment of selenium concentration in selected organs of farmer raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides. Ann. Anim. Sci. 11(4): 519–527. IF: 0,389
 • Seremak B., Masłowska A. , Dziadosz M., Lasota B., Kominiak M. : 2010 Analiza wpływu hormonalnej stymulacji samic norek odmiany białej Hedlunda nie pokrytych w wyznaczonym terminie na ich wyniki rozrodcze Acta. Sci. Pol., Zootechnica 9 (4) 201
 • Dziadosz M., Seremak B., Lasota B., Masłowska A. , Mieleńczuk G.: 2010 Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych Acta. Sci. Pol., Zootechnica – 9 (
 • Tomza-Marciniak A., Seremak B., Bąkowska M., Nadzieja K., Tylkowska A.: 2010 Assesment of elenium (Se) concentration In selected organs of ranch mink (Mustela vison) Acta. Sci. Pol., Zootechnica 9 (1) 2010, 41-46
 • Seremak B., Lasota B., Masłowska A., Dziadosz M., Mieleńczuk G.: 2009 Analiza zależności między datą pierwszego krycia a datą implantacji i długością ciąży u norki amerykańskiej (Neovison vison) odmiany Wild i Standard. Acta. Sci. Pol., Zootechnic
 • Seremak B., Sulik M., Felska-Błaszczyk L., Lasota B.: 2008 Optimization of hormonal stimulation of ovulation in the chinchilla Scientifur.IX Intern. Scientific Congress in Fur Animal Production: 91-94
 • Felska- Błaszczyk L., Sulik M., Semik A., Seremak B.: 2008 Polish vs. Danish chinchillas. An analysis of body conformation and reproduction performance in two populations Scientifur. IX Intern. Scientific Congress in Fur Animal Production: 42-46
 • Sulik M., Seremak B., Matyja A.: 2007 Gewählte Fortpflnzungsindizes von Nerzen je nach den farbigen Arten. Arch. Tierz. (50), 2, 214-219 Dummersdorf. IF: 0,267 
 • Sulik M., Seremak B., Sobolewska E., Ey-Chmielewska B Frączak B.: 2007 Radiological evaluation of chinchilla mastication organs. Bull Vet Pulawy 52, 121-124. IF: 0,337 
 • Seremak B., Sulik M.: 2006 Badania wstępne poziomu wskaźników biochemicznych w surowicy krwi samic szynszyli o zaburzonych procesach rozrodczych Roczniki Naukowe PTZ t.1, s. 93-101 
 • Koziorowski M., Seremak B., Giżejewski Z., Gilun P., Kozioł K., Kowal E., Jagusztyn B., Sulik M., Szeleszczuk O., Olech W., Soderquist L., Głogowski J.: 2006 Season controlled reproduction of undomesticated animals Reproductive Biology vol.6 supp
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J.: Selenium status and GSH-Px activity in semen and blond of boars at different ages used for artificial insemination. Reprod. Dom. Anim. 39, 309-314, 2004. IF: 1,377
 • Seremak B., Sulik M.: Intensywność i analiza użytkowania rozpłodowego samców szynszyli (Chinchilla lanigera M.). Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. - 2004, 235, 46, s. 59-64, 
 • Szeleszczuk O., Rysak K., Seremak B.: Induction of estrus and ovulation in breeding chinchilla by GnRH analogues Scientifur. - 2004, Vol. 28, No. 3, s. 263-265.
 • Nowicki M., Wojtkiewicz J., Seremak B., Sulik M., Ostaszewski J., Lewczuk B., Majewski M., Przybylska-Gornowicz B.: Specific distribution pattern of nerve fibers containing catecholamine –synthesizing enzymes, neuropeptide Y (NPY) and C-term