Dr hab. Bogdan Lasota, prof. ZUT

Przebieg pracy naukowej
 • Studia doktoranckie w Katedrze Weterynarii na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy) w latach 1986-1989
 • dr n. roln. w zakresie biotechniki rozrodu , Uniwersytet Rostock, Versuche zur Kriokonservierung von Rinderembryonen mit einem konventionellen Verfahren sowie zur Vitrifikation von Mäuse- und Rinderembryonen“ (Badania nad kriokonserwacją zarodków bydlęcych metodą konwencjonalną oraz nad witryfikacją zarodków mysic, 1990
 • dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Relacje ilościowe wybranych mikroelementów we krwi i w nasieniu knurów rozpłodowych a wartość biologiczna ich nasienia, 2004

 

Wybrane publikacje
 •  Lasota B., Felska-Blaszczyk L., Maslowska A., Seremak B., Stankiewicz T. (2019): Effect of photoperiod modulation in American mink males on their testosterone concentrations and mating performance.  Journal of Central European Agriculture 20(1), p.119-129.
 • Dziadosz-Styś M., Seremak, B., Felska-Błaszczyk, L., Lasota, B. (2015). Progesterone profile in the sexual cycle of female American mink (Neovison vison). Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(2), 85–92.
 • Lasota B., Ronowska A. (2015): Population of tigers in Polish zoos in 2000-2006. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 318 (34), 23-28.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Al-Obaidy E.J.N., Gączarzewicz D. 2015: Die Zusammensetzung von Makroelementen in der Follikelflüssigkeit von Stutenovarien in Abhängigkeit von Saison und Follikelgröße. Tierärztliche Umschau, 70 (5), 162-166. IF: 0,148.
 • Lasota B., Masłowska A., Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Dziadosz M., Mandziak B., 2014. Blood biochemical parameters in male American Mink (Neovison vison) before and during the breeding season. Pakistan Veterinary Journal 34(2), 197-200. IF: 1,365
 • Skuratko A., Lasota B., Felska-Błaszczyk L. (2013): Estriol-alternatywny marker do diagnozy ciąży u norek? Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 91-98.   
 • Lasota B., Jarczyńska A., Felska-Błaszczyk L., Laszczyńska M., Seremak B., Skuratko A. (2013): Changes in testicular weight and volume of Amerikan Mink (Neovison vison) before and during mating season.  EJPAU 16 (3)#12.
 • Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Klecha A. (2013): Extra light during pregnancy improves reproductive performance of mink (Neovision vison). Annals of Animal Sciences 13(4) 797-805. IF: 0,420
 • Lasota B., Masłowska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Seremak B., Skuratko A., 2013: Stimulatory effect of hCG on male American Mink (Neovison vison) in the breeding season. Ann. Anim. Sci., 13 (3) 563-570.IF: 0,420
 • Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B.,  Pęzińska K., Nowak P., Lasota B., Steller O. (2013): Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle bones Acta Sci. Pol. Zootechnica 12 (2): 15-30.
 • Seremak B., Felska-Błaszczyk L., Dworecka M., Dziadosz-Styś M., Lasota B. (2013):  Analysis of litter sizes at birth and at 7 days of nursing in mink (Neovison vison) of Black Velvet, Hedlung White, and Silverblue color types. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 39-48.
 • Seremak B., Siekierska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz-Styś M., Lasota B., Dworecka-Borczyk M. (2013): Analysis of copulations in American mink females mated every day during the breeding season. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 49-56. 
 • Pilarczyk B., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Lasota B., Jakubczak A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Kuba J. (2013): Selengehalt im Blutserum von karnivoren Pelztieren (Marderhund, Nerz, Fuchs) in der Farmhaltung. Züchtungskunde, 85, (3) 236–242. IF: 0,411
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Seremak B., Zielińska-Zygmunt N. (2012): Plasma concentrations of progesterone and testoterone in pregnant mink (Neovision vison) depend on fur-color variety of female. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11 (3), 11-20.
 • Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Sobczyk J. (2012): Influence of gestation length and multiplicity of mating encounters in different color varieties of the american mink (Mustela vison) on selected parametrs of reproductive performance. Acta Sci. Pol. Zootechnika 11 (3): 21-30.
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Sulik M., Masłowska A., Dziadosz M., Błaszczyk B., Błaszczyk P., 2011: Pregnancy Detection in Putatively Unmated Mink (Mustela vison) by Serum Progesterone Level. J Reprod Dev. (WWW)IF: 1,697
 • Lasota B., Ogoński T., Błaszczyk P., Seremak B., Ligocki M., Telesiński A., Kopczyński P. (2011): Activity ofantioxidant enzymes and concentration of Mn, Cu, Zn, and protein in porcine follicular fluid. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (1), 55–64
 • Seremak B., Dziadosz M., Lasota B., Felska-Błaszczyk Lidia, Pławski K., Masłowska A.,Mieleńczuk G. (2011): Effect of the quality of handling and care On the reproduction parameters of mink. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (3) 2011, 93–102
 • Seremak B., Dziadosz M., Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Pławski K., Masłowska A., Mieleńczuk G. (2011): Analiza zależności pomiędzy sposobem rozmieszczenia samców norki amerykańskiej (Neovison vison) w zestawach rozrodczych a poziomem wybranych parametrów rozrodczych. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 105-114.
 • Seremak B., Masłowska A., Dziadosz M., Lasota B., Kominiak M. (2010): Analiza wpływu hormonalnej stymulacji samic norek odmiany Białej Hedlunda niepokrytych w wyznaczonym terminie na ich wyniki rozrodcze. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,225-230.
 • Dziadosz M., Seremak B., Lasota B., Masłowska A., Mieleńczuk G.(2010): Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison Vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,71-80.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Szewczyk M., Matusiak-Bielska D., 2009: Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity in porcine follicular fluid in relation to follicle size, birth status of gilts, ovarian location and year season. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 8(1–2): 19–30.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36(2): 99-103. (WWW)IF: 0,254
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1(2): 17-20.
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J., 2006: Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 50(2): 189-193. (WWW)IF: 0,402
 • Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Stankiewicz T., 2005: Charakterystyka zmian budowy morfologicznej plemników knurów użytkowanych w inseminacji. Folia Univ. Agric. Stetin. 243(47): 161-172.
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Seremak B., 2005: Transrectal ultrasonography and cervico-vaginal mucous electrical resistance measurements as an aid for the diagnosis of the ovarian follicular cysts in goats. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Kraków, Poland 22-24 September, 2005.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., Serafin A., 2004: Aktywność selenozależnej GSH-Px w nasieniu knura w różnych porach roku. 2004, Zootechnica 235 46, 39-46. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 39-46.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., 2004: Selenium status and GS-Px activity in semen and blood of boars of different ages used for artificial insemination. Reprod. Dom. Anim. 39(5): 309-314. (WWW)IF: 1,377
 • Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., 2004: Der Natrium-, Kalium und Kalzumgehalt des Blutplasmas der Ziegen in der periöstralen Zeit. 22nd Workshop September, 24th and 25th. Main Building of the Friedrich Schiller University, Jena: 660-665.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., Serafin A., 2004: Aktywność selenozależnej GSH-Px w nasieniu knura w różnych porach roku. 2004, Zootechnica 235 46, 39-46. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 39-46.
 • Udała J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Lasota B. 2004: Zmiany stężenia steroidowych hormonów jajnika i cholesterolu we krwi kóz w posynchronizacyjnym cyklu rujowym. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 71-78.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Lasota B., Kęszka A., 2004: Koncentracja hormonów steroidowych, glukozy i wapnia w bydlęcym płynie pęcherzykowym w zależności od wielkości pęcherzyków jajnikowych. Folia Univ. Agric. Stetin. 235 (46): 9-14.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., 2002: Zusammenhänge zwischen dem Cadium- und Selengehalt im Blut und Sperma der Zuchteber Bezung auf ihre Samenqualität. 21. Workshop October, 18th and 19th, 2002. Main Building of the Friedrich Schiller University, Jena. : 660-665.
 • Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Seremak B., 2001: Wartości niektórych wskaźników biochemicznych oraz temperatura i masa ciała koźląt rasy anglo-nubijskiej w pierwszej dobie życia. Folia Univ. Agric. Stetin. 225(43): 99-106.
 • Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., 2000: Wybrane mechanizmy regulacji regresji ciałka żółtego. Med. Weter. 56(5): 288-292. IF: 0,151
 • Gączarzewicz D., Udała J., Lasota B., Błaszczyk B., 2000: Kształtowanie się wybranych wskaźników oceny jakościowej i biochemicznej nasienia knurów eksploatowanych w zakładzie unasieniania zwierząt. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 48:8, 93-97.
 • Udała J., Szatkowska I., Błaszczyk B., Lasota B., Seremak B., 1999: Badania wstępne nad przydatnością rozpłodową kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 476-476.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu; Towarzystwo Biologii Komórki

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Piotr Kopczyński:  Analiza potencjału energetycznego plemników knurów metodą oksygraficzną. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie 18 kwietnia 2012 rok

 • Anna Maria Masłowska: Obraz histologiczny jąder, rozmieszczenie receptorów androgenowych w jądrze oraz koncentracja testosteronu we krwi u samców norki amerykańskiej (Neovision vison) utrzymywanych w naturalnych lub modulowanych warunkach świetlnych. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie 26 czerwca 2013 rok

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Prodziekan do spraw Kształcenia WBiHZ, 2005-2008
 • Członek Rady Programowej Electronic Journal of Polish Agriculture Universities (EJPAU) , 2010-2012
 • Przewodniczący serii Animal Husbandry EJPAU
 • Członek Komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich

 

Informacje dla Studentów
 • Zapraszam studentów Biologii, studia I stopnia, do pisania pracy licencjackiej z zakresu kriogeniki

 

organizacja studiów podyplomowych
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Biotechnologia stosowana"

 

Zainteresowania, hobby
 • szachy, turystyka rowerowa, psychologia, kraje i mieszkańcy świata, literatura

 

Znajomość języków obcych
 • niemiecki, angielski, rosyjski