Dr hab. Dariusz Gączarzewicz

Tematyka badawcza
 • Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na jakość nasienia samców 
 • Wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki seminologicznej w ocenie wartości biologicznej i konserwacji nasienia

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych , Cechy plastyczne i merystyczne hybrydów troci (Salmo trutta L.) i łososia (Salmo salar L.), 1997 
 • dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zmiany w nasieniu knura przechowywanym w rozrzedzalniku BTS przygotowanym z zastosowaniem wody destylowanej i otrzymanej poprzez odwróconą osmozę, 2002

 

Wybrane publikacje
 •   Rosiak-Gill A., Gill K., Jakubik J., Fraczek M., Patorski L., Gaczarzewicz D., Kurzawa R., Kurpisz M., Piasecka M. (2019):  Age-related changes in human sperm DNA integrity.  AGING 11(15):  5399- 5411. IF:5,515
 • Gill K., Rosiak A., Gączarzewicz D., Jakubik J., Kurzawa R., Kazienko A., Rymaszewska A., Laszczynska M., Grochans E., Piasecka M. (2018): The effect of human sperm chromatin maturity on ICSI outcomes. Human Cell 31:220-231. IF:2,109
 • Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. (2015): Storage temparature of boar semen and its relationship to changes in sperm plasma membrane integrity, mitochondrial membrane potential, and oxidoreductive capability. Turk J Biol 39: 582-594. IF:1,343
 • Gączarzewicz D.: Influence of chamber type integrated with computer-assisted semen analysis (CASA) system on the results of boar semen evaluation. Pol J Vet Sci 2015, 18 (4), 817–824. IF:0,604
 • Fraczek M., Hryhorowicz M., Gączarzewicz D., Szumala-Kakol A., Kolanowski T., Beutin L., Kurpisz M. (2015): Can apoptosis and necrosis coexist in ejaculated human spermatozoa during in vitro semen bacterial infection?. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 32, (5), 771-779 5 32 771-779. IF:1,718
 • Piasecka M., Frączek M., Gączarzewicz D., Gill K., Szumala-Kakol S., Kazienko A.,  Laszczynska M., Lenart S., Beutin L., Kurpisz M., 2014: Novel morphological findings of human sperm removal by leukocytes in in vivo and in vitro conditions: preliminary study. Am J Reprod Immunol 72, 348-358. IF:2,668
 • Fraczek M., Wiland E., Piasecka M., Boksa M., Gaczarzewicz D., Szumala-Kakol A., Kolanowski T., Beutin L., Kurpisz M., 2014: 

  Fertilizing potential of ejaculated human spermatozoa during in vitro semen bacterial infection. Fertil Steril 102 (3), 711-719. IF:4,295

 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. (2014): Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF:0,570
 • Piasecka M. (red.): Piasecka M., Gill K., Gączarzewicz D., Kazienko A., Rosiak A., Udała J., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. (2013): Znaczenie morfologicznej oceny plemników w dignostyce seminologicznej. The significance of the sperm morphology assessment in the seminological diagnostics. W: Układ płciowy męski. Badania kliniczne i doświadczalne. Clinical and experimental studies. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 97-123.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.  IF: 0,236
 • Fraczek M., Piasecka M., Boksa M., Czernikiewicz A., Gączarzewicz D., Szumala-Kakol A., Kazienko A., Kurpisz M. (2012): Complex analysis of molecular changes in human-ejaculated spermatozoa occuring during in vitro semen bacterial infection. JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 94, 1, 77-78. IF: 2,966
 • Fraczek, M., Piasecka, M., Gaczarzewicz, D., Szumala-Kakol, A., Kazienko, A., Lenart, S., Laszczynska, M., Kurpisz, M. 2012: Membrane stability and mitochondrial activity of human-ejaculated spermatozoa during in vitro experimental infection with Escherichia coli, Staphylococcus haemolyticus and Bacteroides ureolyticus. Andrologia 44 (5), 315-329. IF:1,546
 • Lydka M., Piasecka M., Gaczarzewicz D., Koziorowski M., Bilinska B. 2012: Administration of Flutamide Alters Sperm Ultrastructure, Sperm Plasma Membrane Integrity and its Stability, and Sperm Mitochondrial Oxidative Capability in the Boar: In Vivo and In Vitro Approach. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 47, 4, 635-643. IF:1,356
 • Kazienko A., Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M.: Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika – cześć I. Postępy Biologii Komórki 39, 3, (2012): 345-370. IF:0,073 
 • Kazienko A., Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M.: Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translokacji protamin chromatyny plemnika – cześć II. Postępy Biologii Komórki 39 (3; 2012): 371-394. IF:0,073 
 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M., 2010: Plasma membrane changes in the liquid storage of boar spermatozoa: A comparison of methods. Acta Veterinaria Hungarica 58(1): 105-116. (WWW)IF: 1,264 
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., 2009: Plasma progesterone analysis by a time-resolved fluorescent antibody test to monitor estrous cycles in goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21(1): 80-87. (WWW)IF: 1.546
 •  Laszczyńska M., Chorzępa-Nowicka K., Wylot M., Piasecka M., Gączarzewicz D., 2008: Wpływ deficytu dihydrotestosteronu na leczenie schorzeń prostaty na tle współczesnych metod farmakologicznego leczenia przerostu tego gruczołu. Polski Merkuriusz Lekarski XXV(150): 528-530. 
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36(2): 99-103. (WWW)IF: 0,254 
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2007: Jakość oocytów pozyskanych z pęcherzyków polioocytowych świni i ich zdolność do pozaustrojowego zapłodnienia. Materiały konferencyjne, I Zimowa Konferencja TBR: 89. 
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1(2): 17-20. 
 • Piasecka M., Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowska A., 2007: Flow cytometry application in the assessment of sperm DNA integrity of men with asthenozoospermia. Folia Histochem Cytobiol 45(suppl. 1): 127-136. 
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J., 2006: Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 50(2): 189-193. (WWW)IF: 0,402 
 • Piasecka M., Gączarzewicz D., Laszczyńska M., 2006: Evaluation of sperm genomic integrity of normozoospermic men: a prospective study. Folia Histochem Cytobiol 44(2): 117-122. 
 • Piasecka M., Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowska A., 2006: Nuclear DNA fragmentation of human spermatozoa. Abstracts of the Fourth European Congress of Andrology and 23rd Congress of the French Speaking Society of Andrology. Andrologie 16(4): 353. 
 • Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Szczerbińska D., Romaniszyn K., Jasieniecka J., 2006: Changes in the blood plasma testosterone and cholesterol concentrations during sexual maturation of Pharaoh qualis. Animal Science and Reports 24(3): 259-266. IF: 0,349 
 • Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Stankiewicz T., 2005: Charakterystyka zmian budowy morfologicznej plemników knurów użytkowanych w inseminacji. Folia Univ. Agric. Stetin. 243(47): 161-172. 
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Seremak B., 2005: Transrectal ultrasonography and cervico-vaginal mucous electrical resistance measurements as an aid for the diagnosis of the ovarian follicular cysts in goats. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Kraków, Poland 22-24 September, 2005. 
 • Piasecka M., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Laszczyńska M., Kram A., 2004: Diagnostic evaluation of oxidoreductive capability of sperm mitochondria. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 49: 108-110. 
 • Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., 2004: Der Natrium-, Kalium und Kalzumgehalt des Blutplasmas der Ziegen in der periöstralen Zeit. 22nd Workshop September, 24th and 25th. Main Building of the Friedrich Schiller University, Jena: 660-665. 
 • Piasecka M., Gączarzewicz D., Udała J., 2004: Wybrane zagadnienia metabolizmu plemników w aspekcie diagnostyki nasienia. W: Biologia Rozrodu oraz Zdrowie Reprodukcyjne Człowieka pod red. W. Kuczyńskiego. Białystok 2004: 134-137. 
 • Udała J., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., 2004: Seasonal changes in thyroid gland and gonad function in billy goats. Reprod. Dom. Anim. 39(4): 271. 
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2004: Changes in estradiol, progesterone, melatonin, prolactin and thyroxine concentrations in blood plasma of goats following induced estrus in and outside the natural breeding season. Small Rumin. Res. 51(3): 209-219. (WWW)IF: 0,606 
 • Udała J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Lasota B., 2004: Zmiany stężenia steroidowych hormonów jajnika i cholesterolu we krwi kóz w posynchronizacyjnym cyklu rujowym. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 71-78. 
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Lasota B., Kęszka A., 2004: Koncentracja hormonów steroidowych, glukozy i wapnia w bydlęcym płynie pęcherzykowym w zależności od wielkości pęcherzyków jajnikowych. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 9-14. 
 • Piasecka M., Laszczyńska M., Gączarzewicz D., 2003: Morphological and functional evaluation of spermatozoa from patients with asthenoteratozoospermia. Folia Morphol 62(4): 479-481. 
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., Czernomysy-Furowicz D., Czeczott-Urban A., 2003: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne konserwowanego w rozcieńczalniku BTS nasienia knura. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 77-87. 
 • Czeczott-Urban A., Czernomysy-Furowicz D., Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2003: Wrażliwość szczepów z rodzaju Pseudomonas wyizolowanych z nasienia knurów na wybrane antybiotyki. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 71-75. 
 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Laszczyńska M., Krum A., 2003: Oxidoreductive capability of boar sperm mitochondria in fresh semen and during their preservation in BTS extender. Reprod. Biol. 3(2): 161-172
 • Błaszczyk B., Galiński G., Szatkowska I., Udała J., Gączarzewicz D., 2002: Gączarzewicz D.: Indeks kariopyknozy w cyklu rujowym kóz. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63: 201-208. 
 • Gączarzewicz D., Udała J., 2002: The effect of water used for making BTS extender on the quality of boar semen stored. Annals of Animals Science supl. 2: 113-118. 
 • Gączarzewicz D., Udała J., Lasota B., Błaszczyk B., 2000: Kształtowanie się wybranych wskaźników oceny jakościowej i biochemicznej nasienia knurów eksploatowanych w zakładzie unasieniania zwierząt. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 48: 93-97. 
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2000: Apoptoza komórek gametogenicznych w czasie spermatogenezy. Med. Weter. 56(10): 639-644.. IF: 0,151 
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2000: Apoptoza w atrezji pęcherzyków jajnikowych. Med. Weter. 56(3): 158-163. IF: 0,151 
 • Udała J., Tywończuk J., Gączarzewicz D., Bobiński P., Chmiel K., 1999: Wykorzystanie suszu z owoców i warzyw w żywieniu knurów. Przegląd Hodowlany(1): 15-17.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu, od 1997 
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, od 2001 
 • Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, od 2001

 

Dydaktyka
 • Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt (Biologia, Biotechnologia) 
 • Biotechnologia w rozrodzie zwierząt (Biotechnologia) 
 • Biologia rozwoju (Biologia) 
 • Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych (Zootechnika) 
 • Rozród zwierząt (Zootechnika) 
 • Patologia rozrodu zwierząt (Zootechnika)

 

Organizator konferencji naukowych
 • XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (członek Komitetu Organizacyjnego), 2002 
 • Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie koni i świń (sekretarz konferencji), 2004 
 • Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich (sekretarz konferencji), 2006 
 • Współczesna mikroskopia optyczna, systemy dokumentacji cyfrowej i analizy obrazu (współorganiztor warsztatów), 2005

 

Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych
 • Blok psycho-pedagogiczny (psychologia, pedagogika, dydaktyka biologii, praktyki dydaktyczne) Uniwersytet Szczeciński., 1992-1997 
 • Kurs unasieniania bydła i trzody chlewnej - Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, 1999 
 • Staż naukowy w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, 2004 
 • The Olympus Fluoview 500 Confocal System Training; warsztaty, Szczecin, 2004 
 • Cytometria przepływowa w rozrodzie i biotechnologii zwierząt - Instytut Zootechniki w Balicach; warsztaty, Balice, 2004 
 • Współczesna mikroskopia optyczna, systemy dokumentacji cyfrowej i analizy obrazu; warsztaty, Szczecin, 2005 
 • Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych”, „Rewolucja kwantowa w technikach fluorescencyjnych; szkolenie, Szczecin, 2007 
 • Do świata bliżej - kontrola rozrodu samców ssaków, ptaków i ryb, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; warsztaty, Olsztyn, 2008