Dr hab. inż. Barbara Błaszczyk, prof. ZUT

Wybrane publikacje
 1. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Chundekkad P. 2020: Morphometric measurements of the umbilical cord and placentomes and Doppler parameters of the umbilical artery through ultrasonographic analysis in pregnant sheep. Small Ruminant Research, 184,  IF: 1,210 
 2. Chundekkad P., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J. 2019: Polyspermic fertilization of porcine oocytes in vitro - a current review. Veterinární Medicína, 64, (12), 513-520, IF: 0,636 
 3. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., Gączarzewicz D. 2019: Trächtigkeitsuntersuchung beim Schaf mit (Doppler-) Ultraschall. Tierärztliche Umschau, 74, (11), 426-430, IF: 0,112
 4. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Lasota B.,  Wieczorek-Dąbrowska M.,  Brzozowska A.,  Wojtasiak N., Chundekkad P. 2019: Biochemische Parameter in der perinatalen Periode bei Pommern- und Suffolk-Schafen mit Einlings- oder Zwillingsträchtigkeit. Züchtungskunde, 91, (5), 389-399, IF: 0,167
 5. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., Brzozowska A., Balicka-Ramisz A. 2018: Wykorzystanie ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej w ocenie przebiegu ciąży u ssaków. Biotechnologia - problemy i wyzwania: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin, 137-140.
 6. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D.,Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B. 2017: Bioetyczne aspekty rozrodu wspomaganego. Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie", ZUT, Szczecin 2017, 178-182.
 7. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D. 2017: Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w monitorowaniu przebiegu ciąży u suk - wybrane aspekty praktyczne. Drugie warsztaty kynologiczne "Pielęgnacja i żywienie psów", ZUT, Szczecin 2017, 35-37.
 8. Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. 2016: Bacterial contamination of boar semen and its relationships to sperm quality preserved in commercial extender containing gentamicin sulfate. Polish Journal of Veterinary Sciences, 19, (3), 451-459, IF: 0,697
 9. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Mościcki W., Kołodziejska J. 2016: Beziehungen zwischen Progesteron (P4 ) und Immunglobulinen M (IgM) und G (IgG) in präovulatorischen Follikeln, Ovarialzysten und Serum beim Schwein. Tierärztliche Umschau, 71, (5), 173-179, IF: 0,142
 10. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2016: Relationship between the concentration of bone morphogenetic protein-15 (BMP-15) and growth differentiation factor-9 (GDF-9) in pre-ovulatory follicles, ovarian cysts, and serum in sows. Animal Production Science, 56, (1), 141-146, IF: 1,371 
 11.  Grabowska R., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Banaś T., Hale S., Udała J. 2016: Quality of oocytes in prepubertal and pubertal swine. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40, 89-94, IF: 0,449
 12. Kuba J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Kwita E., Udała J. 2015: Circannual changes in serum concentrations of thyroxine, calcitonin, and parathormone in immature and mature red deer females (Cervus elaphus). Polish Journal of Veterinary Sciences, 18, 613-619, IF: 0,711
 13. Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. 2015: Storage temperature of boar semen and its relationship to changes in sperm plasma membrane integrity, mitochondrial membrane potential, and oxidoreductive capability. Turkish Journal of Biology, 39, 582-594, IF:1,183
 14. Kuba J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J. 2015: Annual changes in the concentrations of free triiodothyronine, progesterone and testosterone in prepubertal red deer (Cervus elaphus elaphus) males and females. Journal of Animal and Feed Science, 24, 113-117, IF: 0,511
 15. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2015: Macro-elements composition of cystic and follicular fluid in the ovaries and their relationship to peripheral blood concentration in sows. Acta Veterinaria-Beograd, 65, (2), 217-225, IF: 0,741
 16. Kuba J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Skuratko A., Udała J. 2015: Analysis of annual changes in the concentrations of selected macro- and microelements, thyroxine, and testosterone in the serum of Red Deer (Cervus elaphus) stags. Biological Trace Element Research, 168, (2), 356-361, IF: 1,798 
 17. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Al-Obaidy E.J.N., Gączarzewicz D. 2015: Die Zusammensetzung von Makroelementen in der Follikelflüssigkeit von Stutenovarien in Abhängigkeit von Saison und Follikelgröße. Tierärztliche Umschau, 70 (5), 162-166. IF: 0,079 
 18. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2014: Concentrations of bone morphogenetic protein-15 (BMP-15) and growth differentiation factor-9 (GDF-9) in follicular cysts, mono- and polyoocyte follicles in gilts. Acta Veterinaria-Beograd, 64 (1), 24-32. IF: 0,375
 19. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. 2014: Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF: 0,507
 20. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Kuba J. 2014: The effect of chitosan on the concentration of 17β-estradiol and free triiodothyronine in mice exposed to polychlorinated biphenyls (PCBs). Journal of Environmental Science and Health Part A, 49, (4), 376-382. IF: 1,190
 21.  Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., 2013: The intravaginal electrical impedance measurements in monitoring estrous cyclicity, the length of the breeding season and ovarian cysts in goats. Small Ruminant Research, 113(1): 109-114. IF: 1,795
 22.  Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Sulik M., Masłowska A., Dziadosz M., Błaszczyk B., Błaszczyk P., 2011: Pregnancy Detection in Putatively Unmated Mink (Mustela vison) by Serum Progesterone Level. J Reprod Dev. (WWW)IF: 1,697
 23.  Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M., 2011: Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 140(3): 299–307. IF: 1,923
 24.  Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E., Bujak T., 2010: Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland. European Journal of Wildlife Research 55(5): 797-802. IF: 1,220
 25.  Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M., 2010: Plasma membrane changes in the liquid storage of boar spermatozoa: A comparison of methods. Acta Veterinaria Hungarica 58(1): 105-116. (WWW)IF: 1,264
 26. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., 2009: Plasma progesterone analysis by a time-resolved fluorescent antibody test to monitor estrous cycles in goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21(1): 80-87. (WWW)IF: 1.546
 27.  Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2009: A study on the occurrences of polyovular follicles in porcine ovaries with particular reference to intra-follicular hormone concentrations, quality of oocytes and their in vitro fertilization. Anatomia, Histologia, Embryologia 38(3): 233-239. (WWW)IF: 0,616
 28.  Błaszczyk B., 2008: Specyfika folikulogenezy i steroidogenezy jajnikowej świni domowej (Sus scrofa f. domestica). Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. 57(1-2): 157-163. (WWW)
 29.  Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Wybrane aspekty dojrzewania oocytów świni w warunkach fizjologicznych i pozaustrojowych. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 400-403. (WWW)
 30.  Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36(2): 99-103. (WWW)IF: 0,254
 31.  Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Zwyrodnienie cystowate jajników u świń. Weterynaria w Terenie 2(4): 33-36.
 32.  Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1(2): 17-20.
 33.  Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Szczerbińska D., Romaniszyn K., Jasieniecka J., 2006: Changes in the blood plasma testosterone and cholesterol concentrations during sexual maturation of Pharaoh qualis. Animal Science and Reports 24(3): 259-266. IF: 0,349
 34.  Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J., 2006: Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 50(2): 189-193. (WWW)IF: 0,402
 35.  Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., 2004: Selenium status and GS-Px activity in semen and blood of boars of different ages used for artificial insemination. Reprod. Dom. Anim. 39(5): 309-314. (WWW)IF: 1,377
 36.  Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2004: Changes in estradiol, progesterone, melatonin, prolactin and thyroxine concentrations in blood plasma of goats following induced estrus in and outside the natural breeding season. Small Rumin. Res. 51(3): 209-219. (WWW)IF: 0,606
 37.  Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Lasota B., Kęszka A., 2004: Koncentracja hormonów steroidowych, glukozy i wapnia w bydlęcym płynie pęcherzykowym w zależności od wielkości pęcherzyków jajnikowych. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 9-14.
 38.  Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Laszczyńska M., Krum A., 2003: Oxidoreductive capability of boar sperm mitochondria in fresh semen and during their preservation in BTS extender. Reprod. Biol. 3(2): 161-172.
 39.  Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Żurawowicz J., 2002: Dobowy profil zmian stężeń wolnej trójjodotyroniny, progesteronu i cholesterolu w osoczu krwi przepiórki japońskiej (coturnix coturnix japonica). Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 16: 15-19.
 40.  Błaszczyk B., Galiński G., Szatkowska I., Udała J., Gączarzewicz D., 2002: Indeks kariopyknozy w cyklu rujowym kóz. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63: 201-208.
 41.  Zakrzewska H., Udała J., Błaszczyk B., 2002: In vitro influence of sodium fluoride on ram semen Quality and enzyme activities. Fluoride 35(3): 153-160. (WWW)IF: 0,674
 42.  Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Seremak B., 2001: Wartości niektórych wskaźników biochemicznych oraz temperatura i masa ciała koźląt rasy anglo-nubijskiej w pierwszej dobie życia. Folia Univ. Agric. Stetin. 225(43): 99-106.
 43.  Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2000: Apoptoza w atrezji pęcherzyków jajnikowych. Med. Weter. 56(3): 158-163. IF: 0,151
 44.  Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., 2000: Wybrane mechanizmy regulacji regresji ciałka żółtego. Med. Weter. 56(5): 288-292. IF: 0,151
 45.  Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2000: Apoptoza komórek gametogenicznych w czasie spermatogenezy. Med. Weter. 56(10): 639-644.. IF: 0,151
 46.  Udała J., Błaszczyk B., 1999: Wybrane mechanizmy regulujące sezonowy przebieg procesów rozrodczych u owiec i kóz. Med. Weter. 55(11): 733-736. IF: 0,188

powrót

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu, od 1997
 • Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, od 2001
 • Towarzystwo Biologii Komórki, od 2001