Dr Małgorzata Bąkowska

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Kierunek Biologia, Relacje odległości biologicznych między rodzicami i pomiędzy ich dziećmi pod wzgledem cech dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała, 2004
 • Dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Analiza zawartości wybranych metali toksycznych (Pb, Cd) oraz biopierwiastków (Cu, Zn) w wątrobie i nerkach zwierząt wolno żyjących (sarna, jeleń, dzik) z terenu Polski, 2014

 

Wybrane publikacje
 • Bąkowska M., Pilarczyk B.,  Tomza-Marciniak A., Udała J., Pilarczyk R. (2016): The bioaccumulation of lead in the organs of roe deer (Capreolus capreolus L.), red deer (Cervus elaphus L.), and wild boar (Sus scrofa L.) from Poland. Environ Sci Pollut Res 23:14373–14382  IF:2,828
 • Uchwał P., Juszczak M., Bąkowska M. (2019): Content of selenium in selected food products on the markets of north-western Poland.  Journal of Elementology 24, 111-123. IF:0,779
 • Sotek Z.,  Białecka B., Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R.,  Tomza-Marciniak A.,  Kruzhel B., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2019):  Antioxidant Activity and Selenium and Polyphenols Content from Selected Medicinal Plants Natives from Various Areas Abundant in Selenium (Poland, Lithuania, and Western Ukraine). Processes 2019, 7, 878; doi:10.3390/pr7120878 IF: 1,963
 •  Sotek Z., Białecka B., Pilarczyk B., Kruzhel B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2018):  The content of selenium, polyphenols and antioxidative activity in selected medicinal plants from Poland and Western Ukraine. Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research, 75, 5:1107-1116. IF:0,877
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2018): A comparison of selenium concentration in selected organs wild boar (Sus scrofa) from industrialized and non-industrialized regions of Poland.  Environ Sci Pollut Res . 25: 6079-6084.  IF: 2,741
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Marciniak A. (2016): Wild boars (Sus scrofa) as bioindicators of environmental levels of selenium in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 19(4): 793-800. IF: 0,719
 • Pilarczyk B., Szewczuk M., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Dobrzański Z., Bąkowska M. 2016. Effect of supplementing selenized yeast to ewes from an organic farm on serum selenium concentration in lambs. J. Elem. 21(4): , DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1025. IF: 0,690
 • Nowakowska E., Pilarczyk R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2015):The Differences in the Level of Selenium in the Organs of Red Deer (Cervus elaphus) from Various Regions of Poland. Int. J. Environ. Res., 9(4): 1287-1292.  IF:1,100
 • Drozd R., Pilarczyk R., Pilarczyk B., Drozd A., Tomza-Marciniak A., Bombik T., Bąkowska M., Bombik E., Jankowiak D., Wasak A. (2015): Activity of Selected Antioxidant Enzymes, Selenium Content and Fatty Acid Composition in the Liver of the Brown Hare ( Lepus europaeus L.) in Relation to the Season of the Year. Biol Trace Elem Res. 168:421 – 428. IF:1,748
 • Udała, J., Kwita, E., Gączarzewicz, D., Kuba, J., Stankiewicz, T., Błaszczyk, B., Pilarczyk, B., Tomza-Marciniak, A., Bąkowska, M. (2015). Selected meat and fattening features and sperm quality in young purebred and hybrid boars. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(2), 165–174.
 • Pilarczyk B., Pilecka-Rapacz M., Tomza-Marciniak A., Domagała J., Bąkowska M, Pilarczyk R. (2015) Selenium content in European smelt (Osmerus eperlanus eperlanus L.) in Pomerania Bay, Gdansk Bay and Curonian Lagoon. J. Elem., 20 (4): J. Elem., 20 (4): 957-964. IF:0,690
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2014): Selenium content in selected organs of roe deer (Capreolus capreolus) as a criterion to evaluate environmental abundance of this element in Poland. Int. J. Environ. Res., 8(3): 569-576.  IF:1,100
 • Kruzhel B., Bąkowska M., Vovk S., Noawkowska E., Pavkovych S. (2014): Selenium in the diet of ruminants. Acta Sci. Pol., Zootechnica 13 (4), 3-14.
 • Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Prokulewicz A., Bąkowska M. (2014): Interspecies comparison of chlorinated contaminant concentrations and profiles in wild terrestrial mammals from Northwest Poland. Arch Environ Contam Toxicol 66: 491-503   IF:1,895 
 • Pilarczyk B, Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M., Wilk M., Kuba J. (2013): Relationship between serum Se concentration in dogs and incidence of some disease conditions. Cent. Eur. J. Biol. 8 (6), 527-533. IF: 0,818
 • Terman A., Mikołajczyk K., Polasik D., Pilarczyk B., Bąkowska M.,Tyra M., Żak G. (2013): Association between GPX5 gene polymorphism and selenium concentration in liver and kidney of wild boars from West Pomerania province, Poland. Italian Journal of Animal Science 12:e87, 535-537.IF:0,789
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Ligocki M., Gaik M., 2012: Lead, cadmium and other metals in serum of pet dogs from an urban area of NW Poland. Biol Trace Elem Res.(149): 345–351. IF: 1,307
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tylkowska A., Marciniak A., Ligocki M., Udała J., 2012: Polychlorinated biphenyl (PCBs) residues in suburban red foxes (Vulpes vulpes) from West Pomerania region (Poland) – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 193-199. IF: 0,462
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D., 2011: Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology 27(6): 493-501. IF: 0,615
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14(3): , 453-457. IF: 0,565
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524. IF: 1,923
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M., 2011: Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 140(3): 299–307. IF: 1,923
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2011: Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research(143): 863–870. IF: 1,923
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2010: Comparison of serum Pb, Cd, Cr and Ni concentrations in dairy cows from organic and conventional farms. International Scientific Conference “Scientific Achievements and the Breeding Practice” Kraków 5-6 listopada
 • Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Pilarczyk B., Semeniuk M., Hendzel D., Udała J., Balicka-Ramisz A., Tylkowska A., 2010: Stężenie selenu w glebie i wybranych narządach saren (Capreolus Capreolus) z terenu województwa wielkopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4: 251-260.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Vantukh A., Bąkowska M., Hołowacz I., Templin E., 2010: Selengehalt im Serum von Hunden und Katzen in Westpommern und der Westukraine. Tierärztliche Praxis Kleintiere 38(6): 374-378. IF: 0,249
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Sablik P., 2010: Comparison of selenium concentrations in blood serum and milk of TMR and traditionally fed cows from Western Pomerania. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska” Bydgoszcz 24-25 czerwca 2010 r.
 • Pilarczyk B., Smugała M., Binerowska B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Tylkowska A., 2010: Prevalence of intestinal parasites of Polish Konik horses – comparison between domestic horses and imported from the Netherlands. Bull Vet Inst Pulawy 54: 171-174. IF: 0,321
 • Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E., Bujak T., 2010: Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland. European Journal of Wildlife Research 55(5): 797-802. IF: 1,220
 • Tomza A., Seremak B., Bąkowska M., Nadzieja K., Tylkowska A., 2010: Assessment of selenium (se) concentration in selected organs of ranch mink (MUSTELA VISON). Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 9(1): 41-46.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF: 1,223
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Antoszek J., Balicka-Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., 2009: Ocena stężenia selenu i aktywność peroksydazy glutationowej (GSHPx) w surowicy bydła mięsnego z Pomorza Zachodniego. Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”.: Dziwnów.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wieczorek-Dąbrowska M., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk R., Wójcik J., Bąkowska M., 2009: Ocena stężenia selenu w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego z Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„: Warszawa.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2009: Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and red deer) from West Pomerania (Poland). Eur J Wildl Res 55(279-283) IF: 1,136
 • Pilarczyk B., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek-Dąbrowska M., Dmytrów I., Sablik P., Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., 2009: Zawartość selenu w produktach mleczarskich otrzymanych z mleka od krów z terenu Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„: Warszawa.
 • Tomza-Marciniak A., Antoszek J., Balicka-Ramisz A., Antoszek A., Bąkowska M., Ludniewska J., 2009: Stężenie selenu w wodzie powierzchniowej i w wybranych narządach storni Platichtys flesus) z Zatoki Puckiej (południowe Morze Bałtyckie). VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„: Warszawa.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Bujak T., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008: Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52: 631-633. IF: 0,337
 • Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., 2007: Pasożyty jelitowe papug. Wiadomości Parazytologiczne 53(2): 129-132.

 

Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach zagranicznych 
 1. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A., Udała J., Bąkowska M., Pilarczyk R. (2019): Cadmium, Cd. In: Mammals and birds as bioindicators of trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 483-532.
 2.   Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A., Marciniak A., Bąkowska M., Udała J. (2019): Iodine, I. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 163-180.
 3. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A, Bąkowska M., Nowakowska E.  (2019): Selenium, Se. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 301-362.
 4. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A, Pilarczyk R., Bąkowska M. (2019): Tin, Sn. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 693-708.
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów na kierunki bioinformatyka, biologia, biotechnologia i zootechnika w roku akademickim 2010/2011; 2012/2013
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów na kierunki bioinformatyka, biologia, biotechnologia i zootechnika w roku akademickim 2013/2014
 • Członek Rady Wydziału, 2008-2010; 2012-

 

 

Organizator konferencji naukowych

 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” , Szczecin 19 listopada 2010 r.
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej” , Szczecin 17-18 czerwca 2015 r.
 • Konferencja naukowa pt." Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie" Szczecin 2 czerwca 2017 r. 
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt."Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego-rozród w stadzie" Szczecin 23 marca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt." Biotechnologia-problemy i wyzwania" Szczecin 8 czerwca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt." Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt" Szczecin 23 października 2020 r.
 •