Prof. dr hab. inż. Aleksandra Balicka-Ramisz

 
Tematyka badawcza
 • Badania nad rolą lisa i psa w przenoszeniu chorób odzwierzęcych. 
 • Badania nad poziomem Se u zwierząt gospodarskich
 • Profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich
 • Parazytofauna zwierząt wolno żyjących
 • Ekonomiczne konsekwencje chorób pasożytniczych u zwierząt
 • Badania nad nowymi biologicznymi preparatami zastosowanymi w hodowli zwierząt

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż., Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Krakowie, 1978
 • dr inż, Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie, "Badania nad kokcydiozą królików w fermie towarowej", 1990
 • dr inż. hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, "Wpływ selenu i kokcydiostatyków na przebieg inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria u owiec", 1996
 • profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2001
 • prof. zw. dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2005

 

Wybrane publikacje
 • Balicka-Ramisz A. (2015): Zwalczanie much w oborach. Bydło 5, 56-60.
 • Balicka-Ramisz A. (2015): Eliminacja gryzoni w budynkach inwentarskich. Bydło 9, 48.
 • Balicka-Ramisz A. (2014): Grzyby pleśniowe w oborach. Bydło 1, 70-73.
 • Balicka-Ramisz A., Jastrzębski G. (2014): Effect of selenium on the development of selected indicators of fertility in dairy cows, Veterinary World 7(10): 863-867.
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B. (2014): Occurrence of coccidia infection in pigeon in amateur husbandry. Diagnosis and prevention. Annals of Parasitology 60 (2), 93-97. 
 • Balicka-Ramisz A. (2013): Selen jako szczególny biopierwiastek niezbędny w żywieniu bydła. Bydło 6, 16-18.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz G., Żychlińska-Buczek J. (2013): The annual population dynamics of gastrointestinal nematodes in breeding sheep of the Silesian Foothills, southern Poland. Annals of Parasitology 59 (4), 163-167. 
 • Balicka-Ramisz A. (2013): Zoonozy bydła wywołane przez endopasożyty. Bydło 67-69.
 • Wieczorek- Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2013: Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chemistry and Ecology 29, 2, 100-110.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Jastrzębski G. (2012): Selenium concentration in dairy cows and its influence on production traits. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11(1): 49-58.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,Vovk S., Snitynskyj V. 2012: Prevalence of coccidia infection in goats in Western Pomerania (Poland) and West Ukraine region. Annals of Parasitology 58(3), 167–171
 • Balicka-Ramisz (2013): Zoonozy bydła wywołane przez endopasożyty. Bydło 67-69.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Jastrzębski G. (2012): Selenium concentration in dairy cows and its influence on production traits. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11(1): 49-58.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,Vovk S., Snitynskyj V. 2012: Prevalence of coccidia infection in goats in Western Pomerania (Poland) and West Ukraine region. Annals of Parasitology 58(3), 167–171
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz G., 2012: Odrobaczanie bydła. Bydło(4): 78-79
 • Balicka-Ramisz A., 2012: Kokcydioza cieląt. Bydło(1): 72-73.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., 2011: Ekonomiczne skutki kokcydiozy. Bydło(1): 75-77.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., 2011: Profilaktyka w przypadku kokcydiozy cieląt. Bydło(7): 72-73.
 • Balicka-Ramisz A., 2011: Robaczyce układu oddechowego bydła. Bydło(11): 68-70.
 • Ramisz A., Grupiński T., Balicka-Ramisz A., Udała J., Laurans Ł., 2011: Prevalence of Trichinella sp. in red foxes and wild boars in the Western Pomerania region. Bull Vet Inst Pulawy 55: 199-201. IF: 0,337
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., DmytrówI.2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF: 1,223
 • Pannwitz G., Mayer-Scholl A., Balicka-Ramisz A., Nöckler K., 2010: Increased Prevalence of Trichinella spp., Northeastern Germany, 2008. Emerging Infectious Diseases 16(6): 936-942. IF: 6,449
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Pilarczyk R., Nader K., 2010: Selenium concentrations in the liver, kidneys,and muscles in silver foxes (Vulpes vulpes). Bull Vet Inst Pulawy 54: 265-267. IF: 0,321
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Vantukh A., Bąkowska M., Hołowacz I., Templin E., 2010: Selengehalt im Serum von Hunden und Katzen in Westpommern und der Westukraine. Tierärztliche Praxis Kleintiere 38(6): 374-378. IF: 0,249
 • Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Pilarczyk B., Semeniuk M., Hendzel D., Udała J., Balicka-Ramisz A., Tylkowska A., 2010: Stężenie selenu w glebie i wybranych narządach saren (Capreolus Capreolus) z terenu województwa wielkopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4: 251-260.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2009: Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and ) from West Pomerania Poland. Eur J Wildl Res 55(279-283) IF: 1,136
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Kozak W., Ramisz A., 2009: Occurrence of endoparasites in heifers imported to Poland from the Netherlands. Arch Tierz 52: 265-271. IF: 0,595
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Mituniewicz-Małek A., Ramisz A., Sablik P., Dmytrów I., 2009: Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern. Tierärztl. Umschau 64: 327-331. IF: 0,167
 • Pilarczyk B., Binerowska B., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Tylkowska A., 2009: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u bydła mięsnego z terenu Pomorza Zachodniego. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych (Dziwnów)
 • Tomza-Marciniak A., Antoszek J., Balicka-Ramisz A., Antoszek A., Bąkowska M., Ludniewska J., 2009: Stężenie selenu w wodzie powierzchniowej i w wybranych narządach storni Platichtys flesus) z Zatoki Puckiej (południowe Morze Bałtyckie). VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„: Warszawa.
 • Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Zajączkowska K., Kuźna-Grygiel W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., 2009: Prevalence of Eimeria and Cryptosporidium sp. protozoa in Polish cows and in cows imported from the Netherlands as in-calf heifers. Bull Vet Inst Pulawy 53(4): 637-640. IF: 0,218
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., 2008: Comparative studies of a coccidiostat (BAYCOX) and chitosan against coccidiosis in broiler chickens. Bull Vet Inst Pulawy(52): 71-73. IF: 0,337
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63: 243-246. IF: 0,138
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., 2008: Kokcydioza cieląt – przebieg i zwalczanie. Bydło 3(73-76)
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008: Stężenie selenu u saren z terenu Pomorza Zachodniego. X Sympozjum ”Pierwiastki śladowe w Środowisku” Koszlin-Mi
 • Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., Pilarczyk B., 2008: Zawartość selenu w wątrobie i nerkach świń karmionych paszą z dodatkiem seleninu sodu. X Sympozjum ”Pierwiastki śladowe w Środowisku” Koszlin-Mi
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63: 656-661. IF: 0,138
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Bujak T., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008: Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52: 631-633. IF: 0,337
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Bujak T., Tomza A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008: Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52: 631-633. IF: 0,402
 • Wieczorek-Dąbrowska M., Balicka-Ramisz A., 2008: Występowanie i zwalczanie endopasożytów u tuczników przy użyciu preparatu fenbenat 4%. Folia Univ. Agric. Stetin. Ser. Zootech. 264(7): 111-116.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Krużel B., Tomza A., 2007: Selengehalte im Blutserum von Kühen, Schafen und Schweinen in der Westukraine und Westpommern. Tierärztl. Umschau 62: 123-126. IF: 0,216
 • Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., 2007: Pasożyty jelitowe papug. Wiadomości Parazytologiczne 53(2): 129-132.
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., 2007: The effect of chitosan on body weight and protection against Salmonella gallinarum infection in broiler chickens. Arch.Tierz. Dummerstorf 50(3): 288-293. IF: 0,477
 • Balicka-Ramisz A., Grupiński T., Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł., 2007: Prävalenz von Trichinella spp. bei rotfüchsen und Schwarzwild im nordwestlichen Teil Polens. Dtsch. Ttierärztl. Wschr. 114: 285–288. IF: 0,469
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2007: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u krów importowanych z Czech. Wiadomości Parazytologiczne(53): 28.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Binerowska B., 2007: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u owiec w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych. Wiadomości Parazytologiczne(53): 29.
 • Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., 2007: Bioakkumulation von non-ortho und mono-ortho polychloriert Biphenylen (PCB) im aquatischen Okosystem des Niederodertals. Tierarztl. Umschau 62(10): 568-577. IF: 0,216
 • Tomza A., Balicka-Ramisz A., 2007: Bioakkumulation von non-ortho und mono-orthopolychlorierten Biphenylen (PCB) im aquatischen Okosystem des Niederodertals. Tierarztl. Umschau 62(10): 568-577. IF: 0,216
 • Balicka-Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., 2007: Pasożytnicze nicienie przewodu pokarmowego świń. Trzoda chlewna(8-9): 160-162.
 • Wieczorek M., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., 2006: Wpływ inwazji pasożytniczej na parametry hematologiczne krwi u świń. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica(1): 129-136.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., 2006: Dobrostan świń - lepsze warunki chowu. Magazyn Farmerski(7): 43-45.
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., 2006: Effects of selenium administration on blood serum Se content and on selected reproductive characteristics of sheep. Archiv für Tierzucht 2: 176-180. IF: 0,491
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Lachowska s., 2005: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u saren i jeleni na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wiadomości Parazytologiczne 51(4): 307-310.
 • Nicpoń J., Balicka-Ramisz A., Jankowski M., Kubiak K., Pilarczyk B., Ramisz A., 2005: Poziom selenu w surowicy psów z rejonu Dolnego Śląska. Medycyna Wet. 61: 170-172. IF: 0,259
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Cisek A., 2005: Occurrence of gastrointestinal and pulmonary nematodes of fallow deer (Dama dama L.) in North-West Poland. Acta Parasitologica 50(1): 94-96;. IF: 0,617
 • Piekarska J., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł., 2005: Chitosan effects on T(CD4+, CD8+) lymphocytes and macrophages during experimentally induced trichinosis in mice. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biology, 8(3)
 • Balicka-Ramisz A., Horodnicka-Józwa A., Ramisz A., Laurans Ł., Wnuk W., Pilarczyk B., 2005: Toksokaroza psów i występowanie przeciwciał anty -Toxocara canis u dzieci. Med. Weterynaryjna 61(7): 786-788. IF: 0,239
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Tomza A., Wieczorek M., 2005: Badania nad poziomem selenu w surowicy zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Pomorza Zachodniego i zachodniej Ukrainy. Folia Univ. Stein. Zootechnica 243(47): 137-142.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., 2005: Występowanie nicieni przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim. Wiadomości Parazytologiczne 51(3): 249-251.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Cisek A., Lachowska s., Szalewska K., 2004: Występowanie kokcydii i nicieni przewodu pokarmowego u dzików na terenie Pomorza Zachodniego. Wiad. Parazytologiczne 50(3): 637-640.
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., 2004: Monitoring parazytofauny zwierząt wolno żyjących na Pomorzu Zachodnim.  Agric. Stetin 46(235): 15-20.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A., Rolicz B., 2004: Alimentary tract parasite occurrence in dogs in the area of north-western Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Veterinary Medicine, Volume 7
 • Cisek A., Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł., 2004: Ekstensywność występowania Toxocara canis (Werner, 1782) u psów i lisów na terenie Polski północno-zachodniej. Wiad. Parazytologiczne 50(3): 641-646.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2004: Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria i Cryptosporidium u cieląt na Pomorzu zachodnim. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 3(1): 49-56.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pająk B., 2004: Wpływ inwazji Dermanyssus galinae na zdrowotność i produkcyjność kur niosek. Medycyna Wet. 60(8): 874-876. IF: 0,236
 • Ramisz A., Nicpoń J., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Pacoń J., Piekarska J., 2004: Die Prävalenz von Darmhelminthen bei Rotfűchsen (Vulpes vulpes L.) aus den sűdwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau 59: 601-604. IF: 0,222
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Major D., Jastrzębski G., Cisek A., 2004: Wpływ podawania selenu na jego poziom w surowicy krwi oraz wybrane wskaźniki użytkowości krów, świń i owiec. Folia Univ. Agric. Stetin 46(235): 53-58.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Bieńko R., 2003: Parazytofauna przewodu pokarmowego lisów wolno żyjących na terenie Polski Zachodniej. Med. Wet 59(10): 922-925. IF: 0,264
 • Balicka-Ramisz A., Cisek A., Ramisz A., Pilarczyk B., 2003: Untersuchungen zum Lungen-und magen-Darm-Nematoden-Befall Bem Reh im nordwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau. 51: 489-491. IF: 0,289
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., 2003: Występowanie Cryptosporidium sp. u cieląt pochodzących od krów importowanych jako jałowice cielne z Holandii. Med. Wet. 59(12): 1135-1136. IF: 0,264
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., 2003: Occurrence of gastro-intestinal nematodes in cervids (Cervidae) of north-western Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Animal Husbandry 6(2) (WWW)
 • Tarasewicz Z., Balicka-Ramisz A., Szczerbińska D., Dańczak A., Ramisz A., Pilarczyk B., 2003: Effects of chitosan on selected production characteristics and hatching success of the Pharaoh quail. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6(2)
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Rolicz B., 2002: Kokcydioza gołębi - przebieg inwazji i zwalczanie. Konferencja naukowa
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2002: Prevalence of Cryptosporidium sp. in farm animals in Western Pomerania. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Animal Husbandry 5(1) (WWW)
 • Ramisz A., Cisek A., Balicka-Ramisz A., 2001: Pasożyty sarny, daniela i jelenia. Wydawnictwo AR Nauka-Gospodarce
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., 2000: Studies on coccidiosis in cattle in North-West Poland. Electron. J. Pol. Agric. Univ. , Anim. Husb 3(1)
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A., 2000: Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u zwierząt wolno żyjących. Med. Wet. 56(11): 723-724. IF: 0,151
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Rolicz B., 2000: Parasitofauna of wild and domestic geese in the Słońsk Nature Reserve. Biol. Bull. Pozn. 37(2): 267-271.
 • Balicka-Ramisz A., 2000: Kokcydioza owiec. Med. Wet. 56(7): 424-428.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Małecki J., Cisek A., 2000: Wpływ inwazji pasożytniczych na przyrosty masy ciała u zwierząt gospodarskich. Folia Univ. Agric. Stetin. 39(210): 143-148.
 • Balicka-Ramisz A., Bieńko R., Ramisz A., Cisek A., 2000: Wpływ warunków higienicznych kurników na występowanie inwazji pasożytów jelitowych u drobiu. Zeszyty Naukowe AR Wrocław (376): 223-229.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A., 2000: Studies on coccidiosis in roe deer,  and wild boar in North-West Poland. Acta Parasitologica 45(3): A3 02. IF: 0,434
 • Ramisz A., Eckert J., Balicka-Ramisz A., Bieńko R., Pilarczyk B., 1999: Epidemiologiczne badania nad Echinococcus multilocularis u lisów rudych w Polsce północno- zachodniej. Wiad. Parazytol 45(3): 369-373.
 • Balicka-Ramisz A., 1999: Studies on coccidiosis in goats in <country-region Poland.Veterinary Parasitology 81: 347-349.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Prost M., 1999: Dynamika przebiegu inwazji Eimeria spp. u cieląt nieleczonych i leczonych Baycoxem. . Med. Weter 55(8): 523-526. IF: 0,188
 • Balicka-Ramisz A., Dańczak A., Rolicz B., 1999: Środowiskowe badania nad parazytofauną gęsi dziko żyjących i domowych w rezerwacie Słońsk. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. 194,37(5-9)
 • Balicka-Ramisz A., Udała J., Felska L., Ramisz A., 1998: Badania nad kokcydiozą kóz. Wiadomości Parazytologiczne 44(4): 715-721.
 • Ramisz A., Eckert J., Balicka-Ramisz A., Grupiński T., Pilarczyk B., Król-Pospieszny A., 1997: Występowanie Echinococcus multilocularis u lisów w zachodniej Polsce. Med. Weter 53(6): 340-342.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Udała J., Felska L., 1996: Przebieg i zwalczania kokcydiozy u koźląt. X Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. II/III: 252.
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Badanie nad mechanizmem działania oraz wpływem chitozanu - biologicznego preparatu nowej generacji na zdrowotność i produkcyjność u drobiu " Numer : 5 P06K 041 18 , 2000-2002
 • Udział w realizacji grantu KBN -"Ekologiczne badania nad parazytofauną oraz rolą lisa rudego w przenoszeniu zoonoz na Pomorzu Zachodnim ". Numer : 5 P06K 018 10, 1996 - 1997 
 • Udział w realizacji grantu KBN -Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u zwierzyny płowej na terenie Polski Północno- Zachodniej Numer : 5 P06K 015 15 , 1998-2000
 • Udział w realizacji grantu zagranicznego "Research on Echinococcus multilocularis in red foxes in Poland " (Badania nad E. multilocularis u lisów rudych w Polsce) współfinansowny z Swiss National Fundation (Narodowej Fundacji Rządu Szwajcarskiego), 1994-1997