Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk

Tematyka badawcza
 • Parazytofauna zwierząt gospodarskich i wolno żyjących
 • Selen u zwierząt gospodarskich i wolno żyjących 
 • Pierwiastki w ekosystemach lądowych i wodnych 

 

Przebieg pracy naukowej 
 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Pasożyty przewodu pokarmowego u bydła w gospodarstwach rodzinnych na terenie Pomorza Zachodniego (praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową AR Szczecin), 1994
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria u bydła na Pomorzu Zachodnim, rozprawa doktorska i obrona pracy wyróżnione, 1998
 • dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wpływ selenu i chitozanu na przebieg doświadczalnej toksokarozy u myszy, 2008
 • profesor nauk rolniczych, 2014

 

Wybrane publikacje
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R.,  Udała J., Kryzhel B., Ligocki M. (2020):  Content of essential and non-essential elements in wild animals from western Ukraine and the health risks associated with meat and liver consumption.  Chemosphere  doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125506 IF: 5,108
 • Vukašinovic-Pešic V.,  Pilarczyk B., Miller T.,  Rajkowska-Mysliwiec M.,  Podlasinska J., Tomza-Marciniak A., Blagojevic N., Trubljanin N.,  Zawal A., Pešic V. 2020.  Toxic Elements and Mineral Content of Different Tissues of Endemic Edible Snails (Helix vladika and H. secernenda) of Montenegro.  Foods 2020, 9, 731; doi:10.3390/foods9060731.  IF: 3,011
 • Fogt-Wyrwas R., Dabert M., Jarosz W. Rząd I., Pilarczyk B., Mizgajska-Wiktor H. (2019): Molecular data reveal cryptic speciation and host specificity in Toxascaris leonina (Nematoda: Ascarididae). Veterinary Parasitology (266), 80-83. IF:2,422
 • Sotek Z.,  Białecka B., Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R.,  Tomza-Marciniak A.,  Kruzhel B., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2019):  Antioxidant Activity and Selenium and Polyphenols Content from Selected Medicinal Plants Natives from Various Areas Abundant in Selenium (Poland, Lithuania, and Western Ukraine). Processes 2019, 7, 878; doi:10.3390/pr7120878 IF: 1,963
 • Kosik-Bogacka D., Osten-Sacken N., Łanocha-Arendarczyk N., Kot  K., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Chmielarz M., Heddergott M., Alain C.F., Steinbach  P. (2019): Selenium and mercury in the hair of raccoons (Procyon lotor) and European wildcats (Felis s. silvestris) from Germany and Luxembourg. Ecotoxicology  https://doi.org/10.1007/s10646-019-02120-3. IF: 2,460
 •   Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Witczak A, Rząd I., Pilarczyk R. (2019):  PCB residues in the tissues of sea ducks wintering on the south coast of the Baltic Sea, Poland.  Environ. Sci Pollut Res.  26, 11300-11313. IF: 2,741
 • Kołodziejczyk L., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Twarużek M., Grajewski J., Łopusiewicz Ł., Rybińska A., Dzika E., Pilarczyk B. (2019): The Ovistatic Effect of Saprotrophic Soil Fungi on Ascaris suum Eggs. Folia Biologica (Kraków), vol. 67(3), 109-118. IF:0,523
 • Tylkowska A., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Zyśko M., Tomza-Marciniak A. (2019): Presence of tapeworms (Cestoda) in red fox (Vulpes vulpes) in north-western Poland, with particular emphasis on Echinococcus multilocularis. J. Vet. Res. 63, 71-78. IF:0,811
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,   Pilarczyk R., Kuba J., Hendzel D., Udała J., Tarasewicz Z. (2019): Eggs as a source of selenium in tha human diet. Journal of Food Composition and Analysis 78, 19-23. IF:2,956
 • Kuczaj M., Czerniawska-Piątkowska E., Mizera A., Pilarczyk R., Pilarczyk B., Barton P. (2019): The impact of selected breeding and environmental factors on the efficiency of rearing calves. Pakistan J. Zool.. 51, 3, 955-960 IF:0,547
 • Sotek Z., Białecka B., Pilarczyk B., Kruzhel B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2018):  The content of selenium, polyphenols and antioxidative activity in selected medicinal plants from Poland and Western Ukraine. Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research, 75, 5:1107-1116. IF:0,877
 • Tylkowska A., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Zyśko M., Tomza-Marciniak A. (2018):  The presence of Alaria alata fluke in the red fox (vulpes vulpes) in north-western Poland. Japanese of Journal of  Veterinary Research 66(3): 203-208. IF:0,688
 • Kosik-Bogacka D., Lanocha-Arendarczyk N., Kot K., Malinowski W., Szymański S., Sipak-Szmigiel O., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,  Podlasińska J., Tomska N., Ciosek Ż (2018):  Concentrations of mercury (Hg) and selenium (Se) in afterbirth and their relations with various factors. Environ Geochem Health:  40:1683-1695. IF:2,616     
 • Łanocha-Arendarczyk N., Baranowska-Bosiacka I., Kot K., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kabat-Koperska J., Kosik-Bogacka D. (2018): Biochemical profile, liver and kidney selenium (Se) status during acanthamoebiasis in a mouse model. Folia Biologica (Kraków) 66: 33-40. IF: 0,581
 • Tomza-Marciniak A.,  Stępkowska P., Kuba J., Pilarczyk B. (2018):  Effect of bisphenol A on reproductive processes: A review of in vitro, in vivo and epidemiological studies. Journal of Applied Toxicology 38: 51-80.  IF:3,159
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2018): A comparison of selenium concentration in selected organs wild boar (Sus scrofa) from industrialized and non-industrialized regions of Poland.  Environ Sci Pollut Res . 25: 6079-6084.  IF: 2,741
 • Kosik-Bogacka D., Lanocha-Arendarczyk N., Kot K., Ciosek Ż., Zietek P., Karaczun M., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasinska J., Kalisińska E., Pyzia J. (2017):  Effects of biological factors and health condition on mercury and selenium concentrations in the cartilage, meniscus and anterior cruciate ligament. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 44, 201-208. IF:3,225
 • Kalisińska E., Łanocha-Arendarczyk N.,  Kosik-Bogacka D., Budis H., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Cieslik L.,  Popiolek M., Pirog A., Jedrzejewska E. (2017): Muscle mercury and selenium in fishes and semiaquatic mammals from a selenium-deficient area. Ecotoxicology and Environmental Safety 136, 24-30.  IF:3,743
 • Tomza-Marciniak A.,  Marciniak A., Pilarczyk B., Molenda M. (2016): Selenium bioaccumulation in eutrophic lake – Dąbie Małe Lake, Poland. Water and Environment Journal 30, 284-289. IF: 1,063
 •  Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska A., Marciniak A. (2016): Wild boars (Sus scrofa) as bioindicators of environmental levels of selenium in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 19(4): 793-800. IF: 0,697
 • Cybulska A.,  Kornacka A.,  Bień J., Goździk K., Kalisińska E.,  Łanocha-Arendarczyk N., Budis H., Pilarczyk B.,  Cabaj W., Moskwa B. (2016): The Occurrence of Trichinella spp. in Red Foxes (Vulpes vulpes) in Different Regions of Poland: Current Data. Vector -Borne and  Zoonotic Diseases 16(11), 717-721. IF: 2,045  
 • Bąkowska M. , Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J., Pilarczyk R. (2016): The bioaccumulation of lead in the organs of roe deer (Capreolus capreolus L.), red deer (Cervus elaphus L.), and wild boar (Sus scrofa L.) from Poland. Environ Sci Pollut Res . 23:14373–14382.  IF: 2,741
 • Pilarczyk B., Szewczuk M., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Dobrzański Z., Bąkowska M. (2016):  Effect of supplementing selenized yeast to ewes from an organic farm on serum selenium concentration in lambs. J. Elem. 21(4): , 1093-1101. IF: 0,641
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2015):The Differences in the Level of Selenium in the Organs of Red Deer (Cervus elaphus) from Various Regions of Poland. Int. J. Environ. Res., 9(4): 1287-1292.  IF: 0,992
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J., Kuba J. (2015): The prevalence and control of gastrointestinal nematodes in farmed fallow deer (Dama dama L.).  Veterinarski Arhiv 85 (4), 415-423. IF: 0,362
 • Kuba J., Tomza-Marciniak A.,  Pilarczyk B., Tarasewicz N., Pilarczyk R.,  Ligocki M. (2015): Comparison of DDT and its metabolites concentrations in cow milk from agricultural and industrial areas. Journal of Environmental Science and Health, Part B (2015) 50, 1 – 7. IF:1,247
 • Lanocha-Arendarczyk N.,  Kosik-Bogacka D., Prokopowicz A., Kalisinska E., Sokolowski S., Karaczun M., Zietek P., Podlasinska J., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I., Safranow K., Chlubek D. (2015): The Effect of Risk Factors on the Levels of Chemical Elements in the Tibial Plateau of Patients with Osteoarthritis following Knee Surgery. BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 650282, 10 pages, 2015. doi:10.1155/2015/650282. IF: 2,134
 • Drozd R., Pilarczyk R., Pilarczyk B., Drozd A., Tomza-Marciniak A., Bombik T., Bąkowska M., Bombik E., Jankowiak D., Wasak A. (2015): Activity of Selected Antioxidant Enzymes, Selenium Content and Fatty Acid Composition in the Liver of the Brown Hare ( Lepus europaeus L.) in Relation to the Season of the Year. Biol Trace Elem Res. 168:421 – 428. IF:1,798
 • Jankowiak D., Pilarczyk R., Drozd R., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wysocka G., Rząd I., Drozd A., Kuba J. (2015): Activity of antioxidant enzymes in the liver of wild boars (Sus scrofa) from a selenium-deficient area depending on sex, age, and season of the year. Turk J Biol 39: 129-138. IF:1,183
 • Pilarczyk B., Pilecka-Rapacz M., Tomza-Marciniak A., Domagała J., Bąkowska M, Pilarczyk R. (2015) Selenium content in European smelt (Osmerus eperlanus eperlanus L.) in Pomerania Bay, Gdansk Bay and Curonian Lagoon. J. Elem., 20 (4): 957-964. IF:0,719
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2014): Selenium content in selected organs of roe deer (Capreolus capreolus) as a criterion to evaluate environmental abundance of this element in Poland. Int. J. Environ. Res., 8(3): 569-576.  IF:1,100
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. (2014): Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF:0,604
 • Prokulewicz A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. (2014): Evaluation of the Efficacy of Dectomax in the Control of Strongyle (Strongylidae, Cyathostominae) Infestation in Horses. Israel Journal of Veterinary Medicine  69 (2), 82-86. IF:0,350
 • Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Prokulewicz A., Bąkowska M. (2014): Interspecies comparison of chlorinated contaminant concentrations and profiles in wild terrestrial mammals from Northwest Poland. Arch Environ Contam Toxicol 66: 491-503.  IF:1,895
 • Kalisińska E., Górecki J., Okońska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Łanocha N., Kosik-Bogacka D.,  Kavetska K., Macherzyńska M., Golas J. (2014): Hepatic and nephric mercury and selenium concentrations in common mergansers Mergus merganser from Baltic region, Europe. Environmental Toxicology and Chemistry (33), 2, 421-430.  IF:3,225
 • Kalisińska E., Górecki J., Okońska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Łanocha N., Kosik-Bogacka D.,  Kavetska K., Macherzyńska M., Golas J. (2014): Mercuryand selenium in  the muscle of piscivorous common mergansers (Mergus merganser) from a selenium-deficient European country. Ecotoxicology and Environmental Safety (101) 107-115. IF:2,762
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Kuba J.  (2014): The effect of chitosan on the concentration of 17β-estradiol and free triiodothyronine in mice exposed to polychlorinated biphenyls (PCBs), Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 49:4, 376-382. IF:1,164
 • Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Drozd R., Ligocki M., Prokulewicz A. (2014): Wild boar (Sus scrofa) as a bioindicator of organochlorine compound contamination in terrestrial ecosystems of West Pomerania Province, NW Poland. Environmental Monitoring and Assessment 186, 229-238. IF:1,679
 • Terman A., Mikołajczyk K., Polasik D., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tyra M., Żak G. (2013): Association between GPX5 gene polymorphism and selenium concentration in liver and kidney of wild boars from West Pomerania province, Poland. Italian Journal of Animal Science 12:e87, 535-537. IF:0,789
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T. , Udała J. (2013): Selengehalt im Fleisch und in ausgewählten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Züchtungskunde, 85 (6) S. 451–461. IF:0,411
 • Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. (2013): Concentrations of toxic heavy metals and trace elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from organic farm. Environmental Monitoring and Assessment 185: 8383 - 8392. IF:1,679
 • Pilarczyk B., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Lasota B., Jakubczak A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Kuba J. (2013): Selengehalt im Blutserum von karnivoren Pelztieren (Marderhund, Nerz, Fuchs) in der Farmhaltung. Züchtungskunde, 85, (3) 236–242. IF:0,411
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M., Wilk M., Kuba J. (2013): Relationship between serum Se concentration in dogs and incidence of some disease conditions. Cent. Eur. J. Biol. 8 (6), 527-533. IF:0,818
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.  IF:0,221
 • Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2013: Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chemistry and Ecology 29, 2, 100-110. IF:1,069
 • Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., 2012: Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity in Serum of Cows at Different Stages of Lactation. Biol Trace Elem Res(147): 91-96. IF:1,307
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tylkowska A., Marciniak A., Ligocki M., Udała J., 2012: Polychlorinated biphenyl (PCBs) residues in suburban red foxes (Vulpes vulpes) from West Pomerania region (Poland) – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 193-199. IF:0,462
 • Kavetska K., Królaczyk K., Pilarczyk B., Kalisińska E., 2012: Stornach nematodes of wild ducks (subfamily Anatinae) wintering in the North-Western Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 56 56(1): 27-31. IF:0,377
 • Kobak P., Pilarczyk B., 2012: Prevalence of gastrointestinal parasites of water buffaloes raised in the Notecka Forest region (Poland). Bull. Vet. Inst. Pulawy 56(1): 33-36. IF:0,377
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Ligocki M., Gaik M., 2012: Lead, cadmium and other metals in serum of pet dogs from an urban area of NW Poland. Biol Trace Elem Res.(149): 345–351. IF:1,307
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kavetska K., Rząd I., Hendzel D., Marciniak A., 2012: Selenium status in sea ducks (Melanitta fusca, Melanitta nigra and Clangula hyemalis) wintering on the southern Baltic coast, Poland. Marine Biology Research 8(10): 1019-1025. IF:0,962
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Hendzel D., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., ., 2011: Prevalence of Eimeria Protozoa in cows imported to Poland from the Czech Republic, France, Germany. A preliminary study. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy 55: 203-206. IF:0,414
 • Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., 2011: Glutathione Peroxidase (GSHPx) Activity in the Liver of Red Deer in Relation to Hepatic Selenium Concentrations, Sex, Body Weight and Season of the Year. Biological Trace Element Research 144(1): 560-569. IF:1,923
 • Pilarczyk B., Udała J., Stankiewicz T., Hendzel D., Tylkowska A., Vovk S., 2011: Beurteilung der Selengehalte im Blutserum von Pferden in Polen. Tierärztliche Umschau 66(4): 163-165. IF:0,273
 • Kavetska K., Królaczyk K., Stapf A., Grzesiak W., Kalisińska E., Pilarczyk B., 2011: Revision of the species complex Amidostomum acutum (Lundahl, 1848) (Nematoda: Amidostomatidae). Parasitology Research: 105-117. IF:2,149 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524. IF:1,923
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14(3): , 453-457. IF:0,565
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wójcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D., 2011: Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66(6): 248-252. IF:0,273
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D., 2011: Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology 27(6): 493-501. IF:0,615
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., Rząd I., Binerowska B., Tylkowska A., 2011: Nachweise von gastrointestinalen Nematoden und von Paramphistomum cervi bei nach Polen importierten Kühen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien. Tierärztl. Umschau 66: 387 - 390. IF:0,273
 • Pilarczyk B., Majewska D., Tomza-Marciniak A., Tylkowska A., Ligocki M., Rząd I., Majewski J., 2011: Beurteilung der Selenkonzentration bei Straußen in Polen. Tierärztl. Umschau 66(11): 461-466. IF:0,273
 • Seremak B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Jakubczak A., Dziadosz M., Pławski K., Hendzel D., 2011: Assessment of selenium concentration in selected organs of farmer raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides. Ann. Anim. Sci. 11(4): 519–527. IF:0,389
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M., 2011: Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 140(3): 299–307. IF:1,923
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2011: Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research(143): 863–870. IF:1,923
 • Sablik P., Kobak P., Pilarczyk B., Szarkowski K., Syczewski A., 2011: Serum selenium concentrations in water buffaloes (Bubalus bubalis) and black-and-white German Holstein-Friesian cows raised in the Notec River region of the Wielkopolska province. Bull Vet Inst Pulawy(55): 141-144. IF:0,414
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Vantukh A., Bąkowska M., Hołowacz I., Templin E., 2010: Selengehalt im Serum von Hunden und Katzen in Westpommern und der Westukraine. Tierärztliche Praxis Kleintiere 38(6): 374-378. IF:0,249
 • Pilarczyk B., Smugała M., Binerowska B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Tylkowska A., 2010: Prevalence of intestinal parasites of Polish Konik horses – comparison between domestic horses and imported from the Netherlands. Bull Vet Inst Pulawy 54: 171-174. IF:0,321
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Pilarczyk R., Nader K., 2010: Selenium concentrations in the liver, kidneys,and muscles in silver foxes (Vulpes vulpes). Bull Vet Inst Pulawy 54: 265-267. IF:0,321
 • Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E., Bujak T., 2010: Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland. European Journal of Wildlife Research 55(5): 797-802. IF:1,220
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF:1,223
 • Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Zajączkowska K., Kuźna-Grygiel W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., 2009: Prevalence of Eimeria and Cryptosporidium sp. protozoa in Polish cows and in cows imported from the Netherlands as in-calf heifers. Bull Vet Inst Pulawy 53(4): 637-640. IF:0,218
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Mituniewicz-Małek A., Ramisz A., Sablik P., Dmytrów I., 2009: Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern. Tierärztl. Umschau 64: 327-331. IF:0,167
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Kozak W., Ramisz A., 2009: Occurrence of endoparasites in heifers imported to Poland from the Netherlands. Arch Tierz 52: 265-271. IF:0,595
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2009: Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and red deer) from West Pomerania (Poland). Eur J Wildl Res 55(279-283). IF:1,136
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., 2008: Comparative studies of a coccidiostat (BAYCOX) and chitosan against coccidiosis in broiler chickens. Bull Vet Inst Pulawy(52): 71-73. IF:0,337
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63: 243-246. IF:0,138
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Bujak T., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008:  Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52: 631-633. IF:0,337
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63: 656-661. IF:0,138
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., 2007: The effect of chitosan on body weight and protection against Salmonella gallinarum infection in broiler chickens. Arch.Tierz. Dummerstorf 50(3): 288-293. IF:0,612
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Krużel B., Tomza A., 2007: Selengehalte im Blutserum von Kühen, Schafen und Schweinen in der Westukraine und Westpommern. Tierärztl. Umschau 62: 123-126. IF:0,188
 • Balicka-Ramisz A., Grupiński T., Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł., 2007: Prävalenz von Trichinella spp. bei rotfüchsen und Schwarzwild im nordwestlichen Teil Polens. Dtsch. Ttierärztl. Wschr. 114: 285–288. IF:0,469
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., 2006: Effects of selenium administration on blood serum Se content and on selected reproductive characteristics of sheep. Archiv für Tierzucht 2: 176-180. IF:0,518
 • Nicpoń J., Balicka-Ramisz A., Jankowski M., Kubiak K., Pilarczyk B., Ramisz A., 2005: Poziom selenu w surowicy psów z rejonu Dolnego Śląska. Medycyna Wet. 61: 170-172. IF:0,259
 • Balicka-Ramisz A., Horodnicka-Józwa A., Ramisz A., Laurans Ł., Wnuk W., Pilarczyk B., 2005: Toksokaroza psów i występowanie przeciwciał anty -Toxocara canis u dzieci. Med. Weterynaryjna 61(7): 786-788. IF:0,259
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Cisek A., 2005: Occurrence of gastrointestinal and pulmonary nematodes of fallow deer (Dama dama L.) in North-West Poland. Acta Parasitologica 50(1): 94-96. IF:0,617
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pająk B., 2004: Wpływ inwazji Dermanyssus galinae na zdrowotność i produkcyjność kur niosek. Medycyna Wet. 60(8): 874-876. IF:0,285
 • Ramisz A., Nicpoń J., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Pacoń J., Piekarska J., 2004: Die Prävalenz von Darmhelminthen bei Rotfűchsen (Vulpes vulpes L.) aus den sűdwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau 59: 601-604. IF:0,131
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., 2003: Występowanie Cryptosporidium sp. u cieląt pochodzących od krów importowanych jako jałowice cielne z Holandii. Med. Wet. 59(12): 1135-1136. IF:0,236
 • Balicka-Ramisz A., Cisek A., Ramisz A., Pilarczyk B., 2003: Untersuchungen zum Lungen-und magen-Darm-Nematoden-Befall Bem Reh im nordwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau. 51: 489-491. IF:0,222
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Bieńko R., 2003: Parazytofauna przewodu pokarmowego lisów wolno żyjących na terenie Polski Zachodniej. Med. Wet 59(10): 922-925. IF:0,236
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A., 2000: Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u zwierząt wolno żyjących. Med. Wet. 56(11): 723-724. IF:0,151
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Prost M., 1999: Dynamika przebiegu inwazji Eimeria spp. u cieląt nieleczonych i leczonych Baycoxem. . Med. Weter 55(8): 523-526. IF:0,188 

  

Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach zagranicznych 
 1. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A., Udała J., Bąkowska M., Pilarczyk R. (2019): Cadmium, Cd. In: Mammals and birds as bioindicators of trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 483-532.
 2.   Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A., Marciniak A., Bąkowska M., Udała J. (2019): Iodine, I. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 163-180.
 3. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A, Bąkowska M., Nowakowska E.  (2019): Selenium, Se. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 301-362.
 4. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A, Pilarczyk R., Bąkowska M. (2019): Tin, Sn. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 693-708.
 5. Kosik-Bogacka D., Łanocha-Arendarczyk N., Kalisińska E., Kot K., Czernomysy-Furowicz D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.  (2019): Iron, Fe. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 181-212.  
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
 • Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne

 

Dydaktyka
 • Skażenie środowiska (chemiczne, biologiczne, fizyczne) 
 • Parazytologia
 • Higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna
 • Profilaktyka i higiena w skupie i obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Higiena w obrocie towarami pochodzenia zwierzęcego
 • Dobrostan zwierząt
 • Chów zwierząt z zoohigieną
 • Diagnostyka laboratoryjna 
 • Parazytologia weterynaryjna i profilaktyka 
 • Wybrane metody diagnostyki laboratoryjnej
 • Wybrane elemanty higieny człowieka
 • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych 
 • Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
 • Higiena środowiska 
 • Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzątami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wybrane choroby koni
 • Wybrane choroby zwierząt
 • Ochrona zdrowia koni
 • Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt
 • Parazytologia weterynaryjna
 • Pet sitting i hotele dla zwierząt
 • Projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierząt
 • Wybrane choroby psów
 • Wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierząt
 • Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkach

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Komisji Programowej kierunku Zootechnika, 2011-2017
 • Członek Komisji Programowej kierunku Kynologia, 2018-2020
 • Pełnomocnik Dziekana ds.Praktyk Zagranicznych, 1999-2002, 2002-2005
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy, 2002-2005
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, 2002-2005
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej, 2002-2005; 2005-2008
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, 2002-2004
 • Przewodnicząca Rady Mieszkańców Hotelu Asystenta, 2002-2005,2005-2008,2008-2010
 • Przedstawiciel młodych pracowników nauki w Radzie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2002-2005; 2005-2008
 • Członek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2002-2005, 2005-2008, 2008
 • Członek Rektorskiej Komisji Lokalowo-Mieszkaniowej, 2002-2005; 2005-2008
 • Członek Zespołu do opracowania planów i programów kształcenia na II-stopniowych studiach (inżynierskich i magisterskich uzupełniających) dla kierunku Zootechnika, 2004-2011
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, 2005-2008
 • Członek Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009-2010, 2016-2020. 2020-2024 
 • Członek Zespołu do opracowania planów i programów kształcenia na międzykierunek Bioinformatyka (studia inżynierskie) , 2009-2010
 • Wiceprzewodnicząca oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, 2007-2010
 • Udział w Komisji Egzaminacyjnej do zaliczenia praktyki zawodowej i produkcyjno-organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika, 2007-2008
 • Udział w Targach Edukacji, 2006
 • Udział w spotkaniach rekrutacyjnych w szkołach średnich z uczniami klas maturalnych, 1999
 • Sekretarz jury XXXII Sesji Studenckich Kół Naukowych, 2002
 • Członek Komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Biologia” dla kandydatów na I rok studiów na kierunku „Biotechnologia”, 2000
 • Członek Komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Chemia” dla kandydatów na I rok studiów na kierunku „Biotechnologia”, 2003
 • Członek komisji egzaminacyjnej bloku produkcja zwierzęca XX Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 1996
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry, 2002-2005
 • Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ds.kształcenia, 2008-2010; 2010-2012; 2012-2016
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej, 2008-2010; 2010-2012; 2012-2016
 • Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, 2009-2010, 2016-2020 
 • Członek Zespołu do opracowania planów i programów kształcenia na makrokierunek Farmerstwo (studia inżynierskie) , 2008 -2010
 • Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, 2010- 2013
 • Członek Zespołu Przygotowującego Raport Samooceny w związku z akredytacją kierunku studiów Zootechnika, 2010
 • Członek Zespołu Przygotowującego Raport Samooceny w związku z Oceną Instytucjonlną Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2012
 • Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds.doświadczeń na zwierzętach w Szczecinie, 2014-2016
 • Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2018-2020, 2020-2022 
 • Przewodnicząca Komisji Dobrostanu Zwierząt i Jakości Produktów PAN 
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Badanie nad mechanizmem działania oraz wpływem chitozanu - biologicznego preparatu nowej generacji na zdrowotność i produkcyjność u drobiu " Numer : 5 P06K 041 18 (wykonawca), 2000-2002
 • "Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria Schneider, 1975 u bydła na Pomorzu Zachodnim ". Numer:5 P06K 036 12 (główny wykonawca), 1997-1998
 • Udział w realizacji grantu KBN -"Ekologiczne badania nad parazytofauną oraz rolą lisa rudego w przenoszeniu zoonoz na Pomorzu Zachodnim ". Numer : 5 P06K 018 10, 1996 - 1997 
 • Udział w realizacji grantu KBN -Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u zwierzyny płowej na terenie Polski Północno- Zachodniej Numer : 5 P06K 015 15 , 1998-2000
 • Udział w realizacji grantu zagranicznego "Research on Echinococcus multilocularis in red foxes in Poland " (Badania nad E. multilocularis u lisów rudych w Polsce) współfinansowny z Swiss National Fundation (Narodowej Fundacji Rządu Szwajcarskiego), 1994-1997
Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Ewa Nowakowska:  Zawartość selenu w wybranych narządach (wątroba, nerki) zwierząt wolno żyjących (sarna, jeleń, dzik) jako kryterium oceny zasobnosci środowiska w ten pierwiastek na terenie Polski. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie 8 maja 2013 rok
 • Małgorzata Bąkowska: Analiza zawartości wybranych metali toksycznych (Pb, Cd) oraz biopierwiastków (Cu, Zn) w wątrobie i nerkach zwierząt wolno żyjących (sarna, jeleń, dzik) z terenu Polski. Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński 20 listopada 2014 rok
 • Agnieszka Tylkowska: Występowanie pasożytów wewnętrznych u lisa rudego (Vulpes vulpes) w województwie zachodniopomorskim w latach 208-2011. Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński 11 czerwca 2015 rok
Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2003 roku
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2004 roku
 • Nagroda indywidualna II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2008 roku
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2009 roku
 • Zachodniopomorski Nobel 2011 w dziedzinie nauk rolniczych za "Kompleksowe badania poziomu selenu i metali ciężkich w organizmach różnych gatunków zwierząt", 2011
 • Nagroda indywidualna II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2011 roku
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2012 roku
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013
 • Nagroda indywidualna III-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2013 roku
 • Nagroda indywidualna I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2014 roku
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2014 roku
 • Nagroda zespołowa III-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2015 roku
 • Nagroda indywidualna III-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2019 roku
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2016)
 • Odznaka Honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" (2019)

 

Organizator konferencji naukowych
 • Konferencja naukowa nt."Kokcydioza zwierząt- profilaktyka i zwalczanie" , Szczecin 1995 r.
 • Konferencja naukowa pt. "Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt". Szczecin 18 listopada, 2011r.
 • Międzynarodowe Sympozjum pt."Rola lisa w przenoszeniu chorób odzwierzęcych" Szczecin, 1995r.
 • XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; Międzyzdroje, 5-7 września, 2007r.
 • Ogólnopolska sesja naukowa nt."Biopierwiastki jako element życia" Szczecin, 2001r.
 • Zjazd Dziekanów Wydziałów, kształcących studentów kierunku Zootechnika, Dziwnówek, 17-18. czerwca 2009r.
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” , Szczecin 19 listopada 2010 r.
 • Zjazd Dziekanów Wydziałów, kształcących studentów kierunku Zootechnika, Międzyzdroje, 18-20. czerwca 2015 r.
 • Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej” , Szczecin 17-18 czerwca 2015 r.
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ekologia człowieka" Szczecin 9-10 czerwca 2016 r.
 • Konferencja naukowa pt." Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie" Szczecin 2 czerwca 2017 r. 
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt."Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego-rozród w stadzie" Szczecin 23 marca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt." Biotechnologia-problemy i wyzwania" Szczecin 8 czerwca 2018 r.
 • LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. ”Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”  18–20 września 2019 Szczecin
 • Konferencja naukowa pt." Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt" Szczecin 23 października 2020 r.
 • Konferencja naukowa pt. „Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt” Szczecin 11 czerwiec 2021 r.