Prof. dr. hab. inż. Jan Udała

Tematyka badawcza
 • Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na jakość nasienia samców
Wybrane publikacje
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Lasota B., Udała J. 2020: Insulin- und Glukosekonzentration im Blutserum hochträchtiger Schafe in Abhängigkeit von Anzahl und Geschlecht der Feten. Tierärztliche Praxis Großtiere, 48, (3), 141-147, IF: 0,388 
 • Brzozowska A., Wojtasiak N., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Wieczorek-Dąbrowska M., Udała J. 2020: The effects of non-genetic factors on the morphometric parameters of sheep placenta and the birth weight of lambs. Large Animal Review, 26, (3), 119-126, IF: 0,299
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Chundekkad P. 2020: Morphometric measurements of the umbilical cord and placentomes and Doppler parameters of the umbilical artery through ultrasonographic analysis in pregnant sheep. Small Ruminant Research, 184, 106043, IF: 1,273
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., Gączarzewicz D. 2019: Trächtigkeitsuntersuchung beim Schaf mit (Doppler-) Ultraschall. Tierärztliche Umschau, 74, (11), 426-430, IF: 0,154
 • Chundekkad P., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J. 2019: Polyspermic fertilization of porcine oocytes in vitro - a current review. Veterinární Medicína, 64, (12), 513-520, IF: 0,588 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R.,  Udała J., Kryzhel B., Ligocki M. (2020):  Content of essential and non-essential elements in wild animals from western Ukraine and the health risks associated with meat and liver consumption.  Chemosphere  doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125506 IF: 5,108
 • Szatkowska I., Jedrzejczak-Silicka M., Dybus A., Wiszniewska B., Udala J., Zaborski D., Wójcik J., Stankiewicz T., Proskura W.S. (2017): Expression profile of the SOX9 gene in the tests of sexually immature and mature male goats (Capra hircus), and its potential influence on postnatal  testis development. Veterinarni Medicina, 62, 2017 (05): 253–260 IF:0,434
 • Juszczak M., Sadowska N., Udała J. (2019): Parasites of the digestive tract of sheep and goats from organic farms in Western Pomerania, Poland. Annals of Parasitology 2019, 65(3), 245-250
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,   Pilarczyk R., Kuba J., Hendzel D., Udała J., Tarasewicz Z. (2019): Eggs as a source of selenium in tha human diet. Journal of Food Composition and Analysis 78, 19-23. IF:2,956
 • Bąkowska M. , Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J., Pilarczyk R. (2016): The bioaccumulation of lead in the organs of roe deer (Capreolus capreolus L.), red deer (Cervus elaphus L.), and wild boar (Sus scrofa L.) from Poland. Environ Sci Pollut Res 23:14373–14382.  IF:2,828
 • Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. (2016): Bacterial contamination of boar semen and its relationship to sperm quality preserved in commercial extender containing gentamicin sulfate. Polish Journal of Veterinary Sciences 19(3), 451-459.IF:0,697
 • Kuba J., Landete-Castillejos T., Udała J. (2015): Red deer farming: breeding practice, trends and potential in Poland – A Review. Annals of Animal Science 15, 3, 591–599. IF: 0,613
 • Kuba J., Błaszczyk B. Stankiewicz T., Kwita E., Udała J. (2015):  Circannual changes in serum concentrations of thyroxine, calcitonin and parathormone in immature and mature red deer females (Cervus elaphus). Polish Journal of Veterinary Sciences 18, (3): 613-619.  IF:0,604
 • Grabowska R., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Banaś T., Hale S., Udała J. (2016): Quality of oocytes in prepubertal and pubertal swine. Turk J Vet Anim Sci. 40, 89-94. IF: 0,242
 • Gączarzewicz, D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. (2015): Storage temparature of boar semen and its relationship to changes in sperm plasma membrane integrity, mitochondrial membrane potential, and oxidoreductive capability. Turk J Biol 39: IF:1,343
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J., Kuba J. (2015): The prevalence and control of gastrointestinal nematodes in farmed fallow deer (Dama dama L.).  VETERINARSKI ARHIV 85 (4), 415-423. IF: 0,362
 • Kuba, J., Błaszczyk B. Stankiewicz T., Skuratko A., Udała J. 2015: Analysis of annual changes in the concentrations of selected macro- and microelements, thyroxine, and testosterone in the serum of Red Deer (Cervus elaphus) stags. Biological Trace Element Research, http: DOI 10.1007/s12011-015-0368-6, IF: 1,748
 • Kuba, J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J. 2015: Annual changes in the concentrations of free triiodothyronine, progesterone and testosterone in prepubertal red deer (Cervus elaphus elaphus) males and females. Journal of Animal and Feed Science, 24, 113-117, IF: 0,543
 • Udała, J., Kwita, E., Gączarzewicz, D., Kuba, J., Stankiewicz, T., Błaszczyk, B., Pilarczyk, B., Tomza-Marciniak, A., Bąkowska, M. (2015). Selected meat and fattening features and sperm quality in young purebred and hybrid boars. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(2), 165–174.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Al-Obaidy E.J.N., Gączarzewicz D. 2015: Die Zusammensetzung von Makroelementen in der Follikelflüssigkeit von Stutenovarien in Abhängingkeit von Saison und Follikelgröße. Tierärztliche Umschau, 70 (5), 162-166. IF: 0,120
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. (2014): Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF:0,604
 • Piasecka M. (red.): Piasecka M., Gill K., Gączarzewicz D., Kazienko A., Rosiak A., Udała J., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. (2013): Znaczenie morfologicznej oceny plemników w dignostyce seminologicznej. The significance of the sperm morphology assessment in the seminological diagnostics. W: Układ płciowy męski. Badania kliniczne i doświadczalne. Clinical and experimental studies. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 97-123.
 •  Szatkowska, I., Jędrzejczak, M., Dybus, A., Wiszniewska, B., Udala, J., Zaborski, D., J, W., Stankiewicz, T. (2014): Histological, molecular and transcriptional analysis of PIS goats. Small Ruminant Research 116, 126-132. IF: 1,125
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T. , Udała J. (2013): Selengehalt im Fleisch und in ausgewählten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Züchtungskunde, 85 (6) S. 451–461. IF: 0,411
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., 2013: The intravaginal electrical impedance measurements in monitoring estrous cyclicity, the length of the breeding season and ovarian cysts in goats. Small Ruminant Research, 113(1): 109-114. IF: 1,124
 • Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Pilarczyk B., Błaszczyk B., Kuba J., Hendzel D., Udała J. (2013): Effect of chitosan on 17 β-estradiol secretion in C57/BL/6J mice exposed to PCBs. Reproductive Biology, 13, Supplement 2,  47-48. Conference  Gdańsk 1 marca 2013.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2013: Bone Morphogenetic Protein-15 (BMP-15) and Growth Differentiation Factor-9 (GDF-9) in ovarian polyovular follicles and follicular cysts in pigs. Reproductive Biology, 13, Supplement 1, 44.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kuba J., Udała J. (2013): The efficacy of Biomectin in the of gastro-intestinal nematodes in red deer, mouflon and fallow deer in farm breeding. Annals of Parasitology 59 supplement, 147.
 • Kuba J., Hendzel D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J.  Parazytofauna przewodu pokarmowego jeleni szlachetnych utrzymywanych w chowie fermowym W: Zarzecka K., Kondracki S., Skrzyczyńska J. (red.): Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. PSW JPII, Bielsko-Biała 2012, 212-219.
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tylkowska A., Marciniak A., Ligocki M., Udała J., 2012: Polychlorinated biphenyl (PCBs) residues in suburban red foxes (Vulpes vulpes) from West Pomerania region (Poland) – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 193-199. IF: 0,462 
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T.: Znaczenie inseminacji w rozrodzie trzody chlewnej. Informator 51 (1; 2012), 30-33 
 • Pilarczyk B.,Udała J., Stankiewicz T., Hendzel D., Tylkowska A., Vovk S., 2011: Beurteilung der Selengehalte im Blutserum von Pferden in Polen. Tierärztliche Umschau 66(4): 163-165. IF: 0,273 
 • Ramisz A., Grupiński T., Balicka-Ramisz A., Udała J., Laurans Ł., 2011: Prevalence of Trichinella sp. in red foxes and wild boars in the Western Pomerania region. Bull Vet Inst Pulawy 55: 199-201. IF: 0,337
 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M., 2010: Plasma membrane changes in the liquid storage of boar spermatozoa: A comparison of methods. Acta Veterinaria Hungarica 58(1): 105-116. IF: 0,673
 • Pobucewicz A., Nawrotek P., Czeczott-Urban A., Udała J., Furowicz A., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Pseudomonas aeruginosa jako flora bytująca w nasieniu zwierząt z uwzględnieniem patogenności zarazka. Medycyna Weterynaryjna 66(2): 97-100.
 • Udała J. (2010): Czy są granice doskonalenia genetycznego bydła mlecznego. Życie Weterynaryjne 10, 835-837. 
 • Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Pilarczyk B., Semeniuk M., Hendzel D., Udała J., Balicka-Ramisz A., Tylkowska A.(2010): Stężenie selenu w glebie i wybranych narządach saren (Capreolus Capreolus) z terenu województwa wielkopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,251-260. 
 • Lasota B., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Szewczyk M., Matusiak-Bielska D., 2009: Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity in porcine follicular fluid in relation to follicle size, birth status of gilts, ovarian location and year season. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 8(1–2): 19–30.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2009: A study on the occurrences of polyovular follicles in porcine ovaries with particular reference to intra-follicular hormone concentrations, quality of oocytes and their in vitro fertilization. Anatomia, Histologia, Embryologia 38(3): 233-239. (WWW)IF: 0,616
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., 2009: Plasma progesterone analysis by a time-resolved fluorescent antibody test to monitor estrous cycles in goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21(1): 80-87. (WWW)IF: 1.546
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Wybrane aspekty dojrzewania oocytów świni w warunkach fizjologicznych i pozaustrojowych. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 400-403. (WWW)
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36(2): 99-103. (WWW)IF: 0,254
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Zwyrodnienie cystowate jajników u świń. Weterynaria w Terenie 2(4): 33-36.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1(2): 17-20.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Lasota B., Kęszka A., 2004: Koncentracja hormonów steroidowych, glukozy i wapnia w bydlęcym płynie pęcherzykowym w zależności od wielkości pęcherzyków jajnikowych. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 9-14.
 • Udała J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Lasota B., 2004: Zmiany stężenia steroidowych hormonów jajnika i cholesterolu we krwi kóz w posynchronizacyjnym cyklu rujowym. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 71-78.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., Serafin A., 2004: Aktywność selenozależnej GSH-Px w nasieniu knura w różnych porach roku. 2004, Zootechnica 235 46, 39-46. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 39-46.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2004: Changes in estradiol, progesterone, melatonin, prolactin and thyroxine concentrations in blood plasma of goats following induced estrus in and outside the natural breeding season. Small Rumin. Res. 51(3): 209-219. (WWW)IF: 0,606
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., 2004: Selenium status and GS-Px activity in semen and blood of boars of different ages used for artificial insemination. Reprod. Dom. Anim. 39(5): 309-314. (WWW)IF: 1,377
 • Udała J., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., 2004: Seasonal changes in thyroid gland and gonad function in billy goats. Reprod. Dom. Anim. 39(4): 271.
 • Baran M., Udała J., Lasota B., Boryczko Z., 2004: Wirksamkeit verschiedener Brunstsynchronisatiosmethoden bei Ziegen in und außerhalb der Reproduktionssaison. Tierarztl Prax 31(G): 93-98.
 • Czeczott-Urban A., Czernomysy-Furowicz D., Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2003: Wrażliwość szczepów z rodzaju Pseudomonas wyizolowanych z nasienia knurów na wybrane antybiotyki. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 71-75.
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., Czernomysy-Furowicz D., Czeczott-Urban A., 2003: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne konserwowanego w rozcieńczalniku BTS nasienia knura. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 77-87.
 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Laszczyńska M., Krum A., 2003: Oxidoreductive capability of boar sperm mitochondria in fresh semen and during their preservation in BTS extender. Reprod. Biol. 3(2): 161-172.
 • Szatkowska I., Udała J., Błaszczyk B., Dąbrowski T., 2002: Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego u niepłodnych kóz rasy białej uszlachetnionej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63(209-215)
 • Zakrzewska H., Udała J., Błaszczyk B., 2002: In vitro influence of sodium fluoride on ram semen Quality and enzyme activities. Fluoride 35(3): 153-160. (WWW)IF: 0,674
 • Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Żurawowicz J., 2002: Dobowy profil zmian stężeń wolnej trójjodotyroniny, progesteronu i cholesterolu w osoczu krwi przepiórki japońskiej (coturnix coturnix japonica). Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 16: 15-19.
 • Błaszczyk B., Galiński G., Szatkowska I., Udała J., Gączarzewicz D., 2002: Gączarzewicz D.: Indeks kariopyknozy w cyklu rujowym kóz. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63: 201-208.
 • Udała J., Błaszczyk B., Zdanowicz A., 2001: Wpływ selenu na wartość biologiczną nasienia buhajów. Folia Univ. Agric. Stetin. 224(42): 163-168.
 • Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Seremak B., 2001: Wartości niektórych wskaźników biochemicznych oraz temperatura i masa ciała koźląt rasy anglo-nubijskiej w pierwszej dobie życia. Folia Univ. Agric. Stetin. 225(43): 99-106.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2000: Apoptoza w atrezji pęcherzyków jajnikowych. Med. Weter. 56(3): 158-163. IF: 0,151
 • Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., 2000: Wybrane mechanizmy regulacji regresji ciałka żółtego. Med. Weter. 56(5): 288-292. IF: 0,151
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2000: Apoptoza komórek gametogenicznych w czasie spermatogenezy. Med. Weter. 56(10): 639-644.. IF: 0,151
 • Udała J., Błaszczyk B., Marek D., 2000: Wpływ wybranych metod prowokowania owulacji na płodność i odchów królików utrzymywanych na fermie przemysłowej. Folia Univ. Agric. Stetin. 210(39): 175-180.
 • Gączarzewicz D., Udała J., Lasota B., Błaszczyk B., 2000: Kształtowanie się wybranych wskaźników oceny jakościowej i biochemicznej nasienia knurów eksploatowanych w zakładzie unasieniania zwierząt. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 48: 93-97.
 • Udała J., Błaszczyk B., Baran M., 1999: Wpływ sezonu na jakość nasienia i wielkość jąder kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 477-485.
 • Udała J., Błaszczyk B., 1999: Wybrane mechanizmy regulujące sezonowy przebieg procesów rozrodczych u owiec i kóz. Med. Weter. 55(11): 733-736. IF: 0,188
 • Udała J., Szatkowska I., Błaszczyk B., Lasota B., Seremak B., 1999: Badania wstępne nad przydatnością rozpłodową kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 476-476.
 • Udała J., 1998: Zależności między użytkowością mleczną i rozpłodową krów o różnym genotypie i wieku. "Nowe technologie żywienia i utrzymywania przeżuwaczy poprawiające efektywność ich produkcji". Szczecin - Barzkowice. : 137-141.

 

Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach zagranicznych 
 1. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A., Udała J., Bąkowska M., Pilarczyk R. (2019): Cadmium, Cd. In: Mammals and birds as bioindicators of trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 483-532.
 2.   Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A., Marciniak A., Bąkowska M., Udała J. (2019): Iodine, I. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 163-180.