Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman

 

Tematyka badawcza
 • Analiza polimorfizmu wybranych fragmentów genów w odniesieniu do cech użytkowości rozrodczej świń.
 • Detekcja mutacji punktowych w rejonach kodujących wybranych protoonkogenów oraz genów enzymów proteolitycznych u świń
Przebieg pracy naukowej
 • inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Przyczyny występowania kolibakteriozy u prosiąt, leczenie i profilaktyka w gospodarstwie rolnym "ROKICINY" w Oskowie, 1999
 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Detekcja mutacji w genie receptora prolaktyny (PRLR) oraz próba ustalenia zależności pomiędzy polimorfizmem w tym genie a cechami nasienia knurów użytkowanych rozpłodowo w stacji hodowli i unasieniania zwierząt , 2000
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Charakterystyka genetyczna stada loch na podstawie polimorfizmu wybranych genów kandydujących do statusu "genów głównych" użytkowości rozrodczej, 2005
Wybrane publikacje
 1. Terman A., 2011: The IGF1R gene - a new marker for reproductive performance traits in sows. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science 61(2): 67-71. IF: 0,484
 2. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Rybarczyk A., ., 2011: Association Between RBP4 Gene Polymorphism and Reproductive Traits in Polish Sows. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(20): 2639-2641. IF: 0,292
 3. Urbański P., Pierzchała M., Terman A., Kuriata Ł., Kamyczek M., Różycki M., Roszczyk A., 2010: Auswertung des Einflusses von Polymorphismus des c-SKI-Protoonkogens auf die Schlachtkörpermerkmale beim Schwein. Tierarztliche Umschau 65(12): 480-483. IF: 0,176
 4. Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Napierała F., Terman A., 2010: The effect of calpastatin polymorphism and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Agricultural and Food Science 19(4): 294-301. (WWW)IF: 0.925
 5. Terman A., Budis H., Kmieć M., Grzelak T., Polasik D., Hauven H., 2009: Einfluss der Mutation am FUT1-Gen auf Reproduktionsleistungen bei Sauen. Tierarztliche Umschau 64(9): 397-401. IF: 0,167
 6. Terman A., Urbański P., Kmieć M., 2008: Chromosom 4 związany z QTL jakości tuszy u świń. Medycyna weterynaryjna 64(3): 269-271. (WWW)
 7. Grzelak T., Kmieć M., Terman A., Kowalewska-Łuczak I., 2008: Czynnik transkrypcyjny STAT5A a cechy użytkowe bydła. Medycyna Weterynaryjna 64(5): 632-634.
 8. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Hauven H., 2008: Punktuelle Mutation am Leptin-Gen (LEP) und Repoduktionsmerkmale bei Sauen. Tierarztliche Umschau 10: 554-556. IF: 0,138
 9. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Pradziadowicz K., 2007: Retinol binding protein 4 gene and reproductive traits in pigs. Archives of Animal Breeding 50: 181-185. (WWW)IF: 0.477
 10. Kmieć M., Terman A., Napierała F., Polasik D., 2007: RFLP/HinfI polymorphism within intron 1 of glutathione-peroxidase-5 (GPX5) gene in AI boars. Archives of Animal Breeding 50: 194-199. (WWW)IF: 0.477
 11. Polasik D., Kmieć M., Terman A., Napierała F., 2007: Restriction polymorphism FABGL/BbvI in herd of sows derived from crossing Polish Large White x Polish Landrace breeds. Archives of Animal Breeding 50: 200-204. (WWW)IF: 0.477
 12. Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A., 2007: Association of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in PIC hybrid pigs. Archives of Animal Breeding 50: 205-213. IF: 0.477
 13. Polasik D., Kmieć M., Terman A., Napierała F., 2007: Restiction polymorphism FABGL/BbvI in herd of sows derived from crossing Polish LArge White x Polish Landrace breeds. Arch. Tierz., Dummerstorf 50: 200-204. IF: 0,477
 14. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Pradziadowicz K., 2007: Terman A., Kmieć M., Polasik D., 2006: Estrogen receptor gene (ESR) and semen characteristics of boars. Archives of Animal Breeding 49 (1): 71-76. Archives of Animal Breeding 50: 181-185. IF: 0.477
 15. Kmieć M., Terman A., Wierzbicki H., Zych S., 2007: Assiciation of GH gene polymorphism with semen parameters of boars. Acta Veterinaria Brno 76: 41-46. IF: 0.449
 16. Terman A., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., 2007: Gen PRLR - marker cech użytkowości rozrodczej loch?. Medycyna Weterynaryjna 63(2): 145-146. (WWW)IF: 0,259
 17. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Romaniuk K., 2006: Semen characters in reproductive AI boars depending on polymorphism in steroid 21-hudroxylase gene. Archives of Animal Breeding 49: 337-344. (WWW)IF: 0.477
 18. Kmieć M., Terman A., 2006: Associations between prolactin receptor gene polymorphism and reproductive traits of boars. J. Appl. Genet. 47(2): 139-141. (WWW)
 19. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 – kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-872. (WWW)IF: 0,285
 20. Terman A., Kmieć M., Polasik D., 2006: Estrogen receptor gene (ESR) and semen characteristics of boars. Archives of Animal Breeding 49(1): 71-76. (WWW)IF: 0.477
 21. Polasik D., Kmieć M., Liefers S., Terman A., 2005: Single nucleotide polymorphism in exon 10 of the chinchilla growth hormone receptor (GHR) gene. Journal of Applied Genetics 46(4): 403-406. (WWW)
 22. Terman A., 2005: Effect of the polymorphism of prolactin receptor (PRLR) and leptin (LEP) genes on litter size in Polish pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics 122(6): 400-404. (WWW)IF: 0.856
 23. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Polasik D., 2004: Analysis of influences in ESR/PvuII locus polymorphism on quantitative and qualitative traits of semen in boars. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 273-280.
 24. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Kowalewska I., 2004: Influence of RYR1 gene polymorphism on selected semen traits in pedigree boars kept at AI stations. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 267-272.
 25. Kmieć M., Terman A., 2004: Plymorphism in the PRLR/AluI gene and its effect on litter size in Large White sows. Animal Science Papers and Reports 22(4): 523-527.
 26. Kmieć M., Terman A., 2004: Prolactin receptor gene polymorphism in Polish Landrace boars. Animal Science Papers and Reports 22(4): 529-532.
 27. Rybarczyk A., Szaruga R., Kmieć M., Terman A., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Muscling and meat quality in PIC hybrid fatteners ar related to hot carcass weight. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 183-190.
 28. Kmieć M., Dybus A., Terman A., 2001: Prolactin receptor gene polymorphism and its association with litter size in Polish Landrace. Archives of Animal Breeding 44(5): 547-551. IF: 0,227
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, od 2006
 • Europejska Federacja Biotechnologii, od 2008
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne, 2010
Dorobek naukowy
 • Oryginalne prace twórcze - 34
 • Prace przeglądowe - 5
 • Doniesienia konferencyjne - 52
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Staż produkcyjny w Wielkiej Brytani, Risbury Court Farm, 2000
 • Staż naukowy w Czechach, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, 2003
 • Staż naukowy w Czechach, Institute of Animal Science in Prague, 2007
 • Staż naukowy w Holandii, Wageningen University and Research Centre, 2004
 • Staż naukowo-dydaktyczny w Hiszpanii, Uniwersitat Autonoma de Barcelona, 2007
 • Staż naukowy w Czechach, Mendel University of Agriculture and Foresty in Brno, 2006
 • Staż naukowy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, 2008
 • Staż naukowo-dydaktyczny w Hiszpanii, Uniwersitat Autonoma de Barcelona, 2008
 • Staż naukowo-dydaktyczny w Hiszpanii, Uniwersitat Autonoma de Barcelona, 2009
 • Staż naukowo-dydaktyczny w Hiszpanii, Uniwersitat Autonoma de Barcelona, 2010
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Koordynator Programu Socrates Erasmus na WBiHZ, 2007-
 • Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych, 2005-
 • Współorganizator "Dni otwartych" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2002-2007
 • Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2002-2005
 • Sekretarz Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 2007-
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału, 2005-
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych, 2005-
 • Koordynator ECTS na WBiHZ, 2006-
 • Członek zespołu Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii przy Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii , 2006-
 • Współoranizator "Drzwi otwartych" Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. wymiany studentów w ramach programu Socrates, 2007-
 • Członek zespołu redakcycjnego serwera biot.ar.szczecin.pl, 2006-
 • Kierownik Pracowni Genetycznych Podstaw Biotechnologii, 20.06.2007-
 • Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020., 2007-
 • Prodziekan ds Kształcenia , 2008-
 • Kierownik Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, 2010
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • "Charakterystyka genetyczna stada loch na podstawie polimorfizmu wybranych genów kandydujących do statusu "genów głównych" użytkowości rozrodczej", numer 2P06D 034 26, (Główny wykonawca), 2004-2005
 • "Kształtowanie się cech jakości tuszy i mięsa tuczników w zależnosci od polimorfizmu restrykcyjnego genów osi somatotropowej"(Główny wykonawca), 2007-2009
 • "Polimorfizm wybranych genów kandydujących do statusu „genów głównych” dla cech jakości tuszy świń" (Główny wykonawca), 2007-2010
Inne
 • Recenzja publikacji dla czasopisma naukowego "Journal of Animal Science", 2006
Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora AR (Ist naukowa)za osiągnięcia w 2006 roku
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora ZUT (IIIst naukowa), za osiągnięcia w 2008 roku
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora AR (IIIst naukowa), za osiągnięcia w 2004 roku
 • Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego „Amicus Scientiae et Veritatis”, 2008
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora ZUT (Ist naukowa), za osiągnięcia w 2009 roku
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora ZUT (Ist naukowa), za osiągnięcia w 2010 roku;
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Genetyków Zwierząt, 2006
Organizator konferencji naukowych
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej, nt.: Biotechnologia - szanse czy zagrożenia? 5 lat Biotechnologii w Akademii Rolniczej w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt AR w Szczecinie, 2002
Promotorstwo prac magisterskich
 • Halina Budis: Mutacja punktowa typu SNP w genie FUT1 w odniesieniu do cech użytkowości rozrodczej loch, 2007
 • Aneta Walkowiak: Asocjacje pomiędzy polimorfizmem genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu-I (IGF-IR) a użytkowością rozrodczą loch, 2008
Udział w konferencjach
 • II Polski Kongres Genetyki, Warszawa, 18-20 września 2007
 • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Poznań, 11-13 czerwiec 2001
 • Konferencja naukowa - Środowisko, zwierzę, produkt - Lublin, 22-24 września 2003
 • Konferencja naukowa - Praktyczne mozliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie koni i świń, Szczecin-Darłówko, 27-28 maja 2004
 • XXI Genetic Days, , Wrocław, Poland, 1-3 September 2004
 • XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Gdańsk, 6-9 września 2004
 • Nauki rolnicze w służbie człowieka i przyrody, Szczecin, 29 września 2004
 • Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska, Lublin, 1-2 czerwca
 • Third International Confererence “Application of scientific achievements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pig production, Bydgoszcz, Poland, 29-30 czerwiec 2006
 • I Międzynarodowa Konferencja - EUROBIOTECH, Kraków, 25-27 kwietnia 2007
 • Badania genomu zwierząt i ich wykorzystanie w nauce i nowoczesnej hodowli, Balice,, 19 czerwiec 2007
Udział w konferencjach zagranicznych
 • Proceedings of the 11th International Symposium, Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs, České Budějovice, Czech Republic, 19th–20th February 2003
 • Proceedings of the 12th International Symposium, Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs, České Budějovice, Czech Republic, 8th – 11th February 2005
 • Biotechnology Conference, České Budějovice, Czech Republic, 15th-16th February 2006
 • First European Conference on Pig Genomics, Lodi, Italy, 20th-22th February 2006
 • Second European Conference on Pig Genomics, PIG GENOME II,Ljubljana, Słowenia, 1-4 June 2008
Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych
 • Wageningen University, Holandia, warsztaty naukowe pt."Modern Statistics for the Life Sciences", 01-15.07.2004
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Studium Podyplomowe w zakresie Pedagogiki, 2002-2003
 • Centrum Języków Obcych "PROGRESS" kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, II-VI 2000
 • Instytut Goethego, kurs języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, II-VI 2001
 • Mendel University of Agriculture and Foresty in Brno, Meeting of users of genetics ABI PRISM analysers, 18.06.2006
 • Polish MicroArray Workshop, 10.05.2006
Współpraca z zagranicą
 • Animal Breeding and Genetics Group, Institute of Animal Science, Wageningen University and Research Centre, Netherlands, od 2004
 • Department of Animal Science and Food Technology of Universitat Autonoma de Barcelona, Spain, 2007
Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów
 • Sekwencja 10 eksonu genu receptora hormonu wzrostu szynszyli (NCBI, AY701337), 2004
Znajomość języków obcych
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski
 • Język kaszubski