Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Tematyka badawcza
 • Kształtowanie się składników mineralnych w krwi i mięsie kurcząt brojlerów 
 • Odczyn mięśni piersiowych kurcząt brojlerów i przepiórek w zależności od oddziaływania różnych czynników przedubojowych i ich wpływ na jakość mięsa 
 • Kształtowanie się cech jakościowych mięsa kurcząt brojlerów różnych linii genetycznych 
 • Wpływ czynników środowiskowych na jakość mięsa drobiowego 
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych (żywienie, płeć, rasa sposób postępowania przed ubojem) na jakość tusz i mięsa wieprzowego 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż., Wydziale Zootechnicznym, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Kinetyka poubojowych zmian odczynu mięśni piersiowych kurcząt brojlerów, 1987 
 • Dr inż., Wydział Zootechniczny, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Charakterystyka jakości mięsa wybranych krajowych i zagranicznych mieszańców kurcząt brojlerów, 1998 
 • Dr hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem, 2011 

 

Wybrane publikacje
 1. Rybarczyk A., Karamucki T., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2011: Effect of carcass conformation on the meat quality. Investigations with pigs free of the stress susceptibility gene (CC/RYR1). Fleischwirtschaft Inter. 26(3): 74-76. IF: 0,127 
 2. Karamucki T., Gardzielewska J., Rybarczyk A., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: Usefulness of selected methods of colour change measurement for pork quality assesment. Czech Journal of Food Sciences 29(3): 212-218. IF: 0,602 
 3. Gardzielewska J., Tarasewicz Z., Jakubowska M., Szczerbińska D., Karamucki T., Rybarczyk A., 2010: Einfluss der Fütterung von Erbsen auf die Brustmuskelqualität von Wachteln. Tierarztliche Umschau 65(12): 490-493. IF: 0,176 
 4. Rybarczyk A., Pietruszka A., Jacyno E., Dvorak J., Karamucki T., Jakubowska M., 2010: Association of RYRI and MYOG genotype with carcass and meat quality parametrs of porkers. Acta Vet. Brno 79: 243-248. IF: 0,403 
 5. Majewska D., Jakubowska M., Ligocki M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2009: Physicochemical characteristics, proximate analysis and mineral composition of ostrich meat as influenced by muscle. Food Chemistry 117: 207-211. IF: 3,146 
 6. Tarasewicz Z., Gardzielewska J., Szczerbińska D., Ligocki M., Jakubowska M., 2007: The effect of feeding with low protein feed mixes on the growth and slaughter value of young male Pharaoh quails. Arch. Tierz. Dummerstorf 50(5): 520-530. IF: 0,612 
 7. Karamucki T., Jakubowska M., Rybarczyk A., Szaruga R., Gardzielewska J., Natalczyk-Szymkowska W., 2006: Relationship between CIEL*a*b* and CIEL*C*h scale parameters determined when applying illuminant C and observer 2° and illuminant D65 and obserwer 10° and basic chemical composition and quality traits of porcine longissimus lumborum muscle. Pol. J. Food Nutr. Sci 15/56(2): 129–135. 
 8. Gardzielewska J., Jakubowska M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2006: The effect of Zn and Se feed supplementation on quantity and quality traits of breast muscles in qualis. Anim. Sci. Pap. Rep. 24: 87–92. IF: 0,349 
 9. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., pudyszak K., Matusevicius P., 2006: Wpływ podawania preparatu Garlivit kurczętom brojlerom na wybrane cechy użytkowe i jakościowe mięsa. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech 2(3): 87–92. 
 10. Karamucki T., Rybarczyk A., Jakubowska M., Gardzielewska J., 2006: The slaughter value and meat quality traits in pig carcasses with weight of 70.1-80.0 and 80.1-90.0 kg taking into account porker sex. Anim. Sci. Pap. Rep.(24, Suppl.): 137–150. 
 11. Rybarczyk A., Mysłek P., Kalisińska E., Gardzielewska J., Jakubowska M., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2006: Charakterystyka wartości rzeźnej dzikiego królika Oryctolagus cuniculus. XXV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa 12 maja 2006 r. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLIV/1: 63-70. 
 12. Gardzielewska J., Jakubowska M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., 2005: Meat quality of broiler quail fed on Leeds with different protein content. Electronic Journal of polish agricultural universities. Animal husbandry 8(1) 
 13. Gardzielewska J., Jakubowska M., Majewska D., pudyszak K., Kałużna S., 2005: The content of some mineral components In Brest muscles of broiler chickens fed with charcoal supplements feeds. Annals of Animal Science 1: 67-70. 
 14. Jakubowska M., Gardzielewska J., Rybarczyk A., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2005: The effect of broiler chicken post mortem carcass temperature on selected meat quality traits. Ann. Anim. Sci. 2: 67–70. 
 15. Rybarczyk A., Szaruga R., Kmieć M., Jakubowska M., Karamucki T., Terman A., 2005: Relationships beteew carcass slaughter value and meat quality and chemical composition traits in PIC hybrid porkers. Quality of meat present situation and perspectives in its improvement and processing, Baranowo, 14-15 września 2005.: 103. 
 16. Gardzielewska J., Jakubowska M., Majewska D., Jankowski M., Kozlowska A., pudyszak K., Paszko B., 2005: The quality of meat of turkey-cocks receiving DL-methionine suplement feeding. Veterinarija IR Zootechnika 29(51): 73-75. 
 17. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Buryta B., Otolińska A., Natalczyk-Szymkowska W., 2005: The formation of physicochemical properties of broiler chicken breast muscles depending on pH value measured 15 minutes after slaughter(WWW) 
 18. Gardzielewska J., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Jakubowska M., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Modification of quail meat quality with oligosaccharide Feed Suplementation. Veterinarija ir Zootechnika 26(48): 29-32. 
 19. Karamucki T., Kortz J., Szaruga R., Jakubowska M., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Otolińska A., Buryta B., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Carcass and meat quality in fatteners delivered to Szczecin „AGRYF” Meat Plant by different suppliers. Anim. Sci. Pap. Rep.(22, Suppl.): 137–146. 
 20. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Weight and percentage of valuable elements in carcasses classified according to EUROP grading system with reference to their rate of fatness. Anim. Sci. Pap. Rep.(22,Suppl.): 127–135. 
 21. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., Otolińska A., 2004: Correlation between meat water-soluble protein content and carcass and meat quality traits in porkers differing in respect of meatiness. Pol. J. Food Nutr. Sci.(13/54, 2,): 185–190. 
 22. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Buryta T., Otolińska A., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Kształtowanie się wybranych cech fizykochemicznych mięśni piersiowych w zależności od wartości pH mierzonego 15 minut po uboju u kurcząt brojlerów. 3 1(Acta Sci.): 139–144. 
 23. Gardzielewska J., Jakubowska M., Buryta B., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2003: Pomiar pH1 a jakość mięsa kurcząt brojlerów. Med. Weter. 59(5): 426–428. IF: 0,236 
 24. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Rybarczyk A., Natalczyk-Szymkowska W., 2003: Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od zróżnicowanego postępowania przedubojowego. Żywność Supl 4(10): 140–148. 
 25. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., 2003: Żależność między mięsnością i masą tusz a udziałem w nich elementów cennych z uwzględnieniem stopnia ich otłuszczenia oraz płci tuczników. Żywność(Supl. 4 (3): 204-213. 
 26. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2001: Comparison of the value of backfat and LD muscle thickness measurements made with Ultra-Fom 100 apparatus in estimating pork carcasses meatiness. Pol. J. Food Nutr. Sci.(10/51, 3(S): 212–215.. 
 27. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2001: The effect of age and origin of chicken broilers on trends in physical and chemical properties of defrosted breast and leg muscles. Pol. J. Food Nutr. Sci.(10/51, 3(S): 209-211. 
 28. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2000: Wybrane cechy wartości rzeźnej i jakości mięsa dawnych kurcząt Astra B i Petra oraz Starbro pochodzących z odchowu produkcyjnego. Zesz. Nauk. AR Szczec. Ser. Zootech. 39: 63–68. 
 29. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between the level of water-soluble protein and carcass traits, slaughter value and meat quality traits and indices in pigs transported from different distances to meat processing plant. Adv. Agric. Sci. 6(2): 69–73. 
 30. Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Jakubowska M., Stolarek T., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Characteristics and frequency of meat quality defects in boars, barrows and gilts. Adv. Agric. Sci. 6(2): 109–112. 
 31. Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Jakubowska M., Telega S., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Incidence of boar taint in the shoulder backfat of young boars, barrows and gilts hybrids of Polish Large White and Polish Landrace breeds. Adv. Agric. Sci. 6(2): 105–108. 
 32. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between water-soluble protein level and meat quality traits and indices in pigs of different carcass weight and backfat thickness. Adv. Agric. Sci. 6(2): 51–58. 
 33. Karamucki T., Jacyno E., Gardzielewska J., Kortz J., Jakubowska M., Rybarczyk A., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: The quality of pork meat according to organic chromium contribution in porker feed mixtures. Adv. Agric. Sci. 6(2): 59–62.. 
 34. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between the water-soluble protein content and carcass traits, slaughter value and meat quality traits and indices in pigs from small and large commercial pig farms. Adv. Agric. Sci 6(2): 63–67. 
 35. Jakubowska M., Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Współzależność między odczynem (pH1) a innymi cechami jakościowymi mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 45: 449–454. 
 36. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between water-soluble protein level and carcass and slaughter value traits in pigs of different carcass weight and backfat thickness. Adv. Agric. Sci. 2(6): 75-79. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 
 • World Poultry Science Association 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Departament Husbrandy Technology w Lithuanian Veterinary Academy w Kownie, 2006 
 • PAN, Oddział Nauki o Żywności, Zakład Fizycznych Właściwości Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie„Postęp metodyczny w analizie żywności - Zastosowanie mikroskopii w badaniach żywności”, 1996 
 • Pracownia Analizy Sensorycznej Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, 2004 

 

Dydaktyka
 • wykłady z przedmiotu "Towaroznawstwo Produktów Zwierzęcych" dla studentów studiów zaocznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Zootechnika 
 • wykłady z przedmiotu Przemiany w produktach pochodzenia zwierzęcego dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Biologia 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Biotechnologia w przemyśle spożywczym" dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Biotechnologia 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Towaroznawstwo Produktów Zwierzęcych" dla studentów stu¬diów zaocznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Zootechnika, specjalności Agroturystyka 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Towaroznawstwo surowców zwierzęcych " dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunku Towaroznawstwo 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Żywieniowe podłoże jakości produktów zwierzęcych" dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Zootechnika 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Towaroznawstwo Produktów Zwierzęcych" dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Zootechnika 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Surowce rzeźne" dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Towaroznawstwo produktów poubojowych" dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunku Towaroznawstwo 
 • ćwiczenia z przedmiotu "Przetwórstwo mięsa" dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunku Towaroznawstwo 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oddział szczeciński 
 • Udział w Komisji Egzaminacyjnej do zaliczenia praktyki zawodowej i produkcyjno-organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika 
 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej do naboru na I rok studiów dziennych dla kierunku Biotechnologia. 
 • Opiekun studentów studiów dziennych kierunku Zootechnika, 2005-2008 
 • Członek Komisji Lokalowo- Mieszkaniowej, 2002-2005, 2005-2008 
 • Członek Rady Programowej dla kierunku Zootechnika , 2011/2012 

 

Organizator konferencji naukowych
 • Współorganizator XXVII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności", Szczecin , 27-28 czerwca 1996 r. 
 • Sekretarz II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Postępy w ocenie jakości, technologii i przechowalnictwa produktów zwierzęcych" Szczecin, 4-5 grudzień 2003 r.