Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

p. 2/19

tel.: 91-449-6710

e-mail: pawel.nawrotek@zut.edu.pl

Konsultacje

Środa - godz. 12.00-14.30

Tematyka badawcza

 • Analiza zjadliwości wybranych patogenów bakteryjnych, w tym shigatoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC), szczepów Salmonella spp. i Staphylococcus spp., a także doskonalenie ich diagnostyki.
 • Badanie wpływu czynników środowiskowych na regulację ekspresji genów determinujących wybrane właściwości bakterii.
 • Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych w badaniach mikrobiologicznych.
 • Skrining mikroorganizmów użytecznych biotechnologicznie.
 • Ocena i wykorzystanie potencjału aplikacyjnego bakteriofagów.
 • Poszukiwanie i analiza alternatywnych czynników przeciwdrobnoustrojowych. 

Przebieg pracy naukowej
 • inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Epizootyczny i ekonomiczny aspekt występowania enzootycznej białaczki bydła (EBB) w gospodarstwach wielkotowarowych oraz indywidualnych na terenie wyspy Wolin, 1995
 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Przypadek zapalenia żołądka i jelit cienkich (gastroenteritis) u prosiąt po odsadzeniu na tle zespołu kolibakterioz ssaków, 1996
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wykorzystanie metody PCR-RFLP do wykrywania i różnicowania shigatoksycznych szczepów Escherichia coli na podstawie analizy genów slt, 2001
 • dr hab. inż., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Diagnostyka molekularna enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z mleka krów z kliniczną i podkliniczną postacią mastitis, 2011
 • prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2019 
Wybrane publikacje

 1. Mizielińska M., Nawrotek P., Stachurska X., Ordon M., Bartkowiak A. 2021: Packaging covered with antiviral and antibacterial coatings based on ZnO nanoparticles supplemented with geraniol and carvacrol. International Journal of Molecular Sciences 22, 1717, DOI 10.3390/ijms22041717. IF: 4,556
 2. Nawrotek P., Stachurska X., Augustyniak A., 2020: Perspektywiczne możliwości wykorzystania kombinacji działania bakteriofagów i nanomateriałów w zwalczaniu chorób bakteryjnych u zwierząt. Medycyna Weterynaryjna 76(7): 375-381. IF: 0,260
 3. Grygorcewicz B., Chajęcka-Wierzchowska W., Augustyniak A., Wasak A., Stachurska X., Nawrotek P., Dołęgowska B., 2019: In-milk inactivation of Escherichia coli O157:H7 by the environmental lytic bacteriophage ECPS-6. Journal of Food Safety 40, e12747, DOI 10.1111/jfs.12747. IF: 1,665
 4. Nawrotek P., Karakulska J., Fijałkowski K., 2018: The Staphylococcal Panton-Valentine Leukocidin (PVL). W: Pet-to-Man Travelling Staphylococci. Ed. V. Savini, Academic Press, Elsevier Inc., s. 117-125.
 5. Nawrotek P., Grygorcewicz B., Augustyniak A., 2017: Zmiany w taksonomii γ-Proteobacteria, modyfikacja nazwy rzędu Enterobacteriales i nowe rodziny w obrębie Enterobacterales ord. nov. Postępy Mikrobiologii 56(4): 465-469. IF: 0,311
 6. Grygorcewicz B., Grudziński M., Wasak A., Augustyniak A., Pietruszka A., Nawrotek P., 2017: Bacteriophage-mediated reduction of Salmonella Enteritidis in swine slurry. Applied Soil Ecology 119: 179-182. IF: 2,786
 7. Struk M., Grygorcewicz B., Nawrotek P., Augustyniak A., Konopacki M., Kordas M., Rakoczy R., 2017: Enhancing effect of 50 Hz rotating magnetic field on induction of Shiga toxin-converting lambdoid prophages. Microbial Pathogenesis 109: 4-7, DOI 10.1016/j.micpath.2017.05.018. IF: 2,009
 8. Augustyniak A., Cendrowski K., Nawrotek P., Barylak M., Mijowska E., 2016: Investigating the interaction between Streptomyces sp. and titania/silica nanospheres. Water, Air and Soil Pollution 227: 230, DOI 10.1007/s11270-016-2922-z. IF: 1,551
 9. Nawrotek P., Augustyniak A., 2015: Nanotechnologia w mikrobiologii – wybrane aspekty. Postępy Mikrobiologii 54(3): 275-282. IF: 0,286
 10. Karakulska J., Nawrotek P., Fijałkowski K., 2015: Leukocydyna Panton-Valentine – aspekty znane i nieznane. Postępy Mikrobiologii 54(2): 250-257. IF: 0,286
 11. Fijałkowski K., Nawrotek P., Struk M., Kordas M., Rakoczy R., 2015: Effects of rotating magnetic field exposure on the functional parameters of different species of bacteria. Electromagnetic Biology and Medicine 34(1): 48-55. IF: 0,814
 12. Nawrotek P., Fijałkowski K., Struk M., Kordas M., Rakoczy R., 2014: Effects of 50 Hz rotating magnetic field on the viability of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Electromagnetic Biology and Medicine 33(1): 29-34. IF: 0,814
 13. Augustyniak A., Nawrotek P., 2014: Probiotyki w żywieniu zwierząt hodowlanych - zastosowanie, działanie, zagrożenia. Przegląd Hodowlany 1: 20-22.
 14. Fijałkowski K., Masiuk H., Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., Paszkowska A., Struk M., Giedrys-Kalemba S., 2013: Superantigen gene profiles, genetic relatedness and biological activity of exosecretions of Staphylococcus aureus isolates obtained from milk of cows with clinical mastitis. Microbiology and Immunology 57: 674-683. IF: 1,545
 15. Fijałkowski K., Nawrotek P., Struk M., Kordas M., Rakoczy R., 2013: The effects of rotating magnetic field on growth rate, cell metabolic activity and biofilm formation by Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Journal of Magnetics 18(3): 289-296. IF: 0,326
 16. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., Karakulska J., 2012: Influence of S. aureus exosecretions on cytokine profile in bovine leukocyte cultures in vitro. Research in Veterinary Science 93: 1179-1184. (WWW) IF: 1,649 
 17. Karakulska J., Fijalkowski K., Nawrotek P., Pobucewicz A., Poszumski F., Czernomysy-Furowicz D., 2012: Identification and methicillin resistance of coagulase-negative staphylococci isolated from nasal cavity of healthy horses. Journal of Microbiology 50(3): 444-451. IF: 1,095 
 18. Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., Borkowski J., Fijałkowski K., Pobucewicz A., 2012: The effect of auto-vaccination therapy on the phenotypic variation of one clonal type of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis. Veterinary Microbiology 155: 434-437. (WWW) IF: 3,327 
 19. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Irwin J., Nawrotek P., Pobucewicz A., 2012: Secretory virulence factors produced by Staphylococcus aureus isolates obtained from mastitic bovine milk – effect on bovine polymorphonuclear neutrophils. Research in Veterinary Science 93: 82-87. IF: 1,649 
 20. Furowicz A., Ferlas M., Nawrotek P., 2011: Immunologia ciąży i noworodka – zagadnienia wybrane. Przegląd Hodowlany 2: 18-21. 
 21. Karakulska J., Pobucewicz A., Nawrotek P., Muszyńska M., Furowicz A., Czernomysy-Furowicz D., 2011: Molecular typing of Staphylococcus aureus based on PCR-RFLP of coa gene and RAPD analysis (short communication). Polish Journal of Veterinary Sciences 14(2): 285-286. IF: 0,507 
 22. Nawrotek P., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Michałek E., Solecka A., 2011: Identification and differentiation of zoonotic Escherichia coli strains isolated from healthy sheep, by molecular methods. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 107-114. 
 23. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., 2011: Influence of Staphylococcus aureus exosecretions isolated from bovine mastitis on leukocyte morphology in vitro. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 155-164. 
 24. Fijałkowski K., Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., 2011: Usefulness of neutral red uptake method for investigation of the bovine leukocyte viability and lymphocyte proliferation. Advances in Agricultural Sciences 14(1-2): 173-180. 
 25. Pobucewicz A., Nawrotek P., Czeczott-Urban A., Udała J., Furowicz A., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Pseudomonas aeruginosa jako flora bytująca w nasieniu zwierząt z uwzględnieniem patogenności zarazka. Medycyna Weterynaryjna 66(2): 97-100. 
 26. Nawrotek P., Fijałkowski K., Karakulska J., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Regulation of enterotoxins gene expression in Staphylococcus aureus strains isolated from milk of cows with mastitis. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 43-49. 
 27. Karakulska J., Kaczyńska M., Pobucewicz A., Nawrotek P., Ferlas M., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Resistance mechanisms of Acinetobacter spp. to β-lactam antibiotics, aminoglycosides and quinolones. Advances in Agricultural Sciences 13(1): 51-63. 
 28. Nawrotek P., Świderska M., Fijałkowski K., Pobucewicz A., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Identification of enterotoxigenic Staphylococcus xylosus strains isolated from milk of cows with clinical mastitis; II edycja warsztatów, pt. „Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska” MikroBiot 2010, Łódź 9-10. 09. 2010. Sepsis 3(4): 272. 
 29. Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Nawrotek P., Pobucewicz A., Łycuś P., 2010: The effect of secretory virulence factors produced by S. aureus strains on the activity of bovine polymorphonuclear cells; II edycja warsztatów, pt. „Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska” MikroBiot 2010, Łódź 9-10. 09. 2010. Sepsis 3(4): 253. 
 30. Czernomysy-Furowicz D., Silecka A., Nawrotek P., Jankowiak D., Karakulska J., Furowicz A., 2010: The presence of anti-Yersinia pseudotuberculosis immunoglobulins in equine serum. Polish Journal of Veterinary Sciences 13(4): 719-723. IF: 0,507 
 31. Nawrotek P., Świderska M., Fijałkowski K., Kogut K., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Wykrywanie enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp., wyizolowanych od krów z mastitis, metodą multipleks PCR. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Zootechnica 9(4): 161-172. 
 32. Nawrotek P., 2010: Diagnostyka molekularna enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z mleka krów z kliniczną i podkliniczną postacią mastitis. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie: 1-66. 
 33. Nawrotek P., Karakulska J., Czernomysy-Furowicz D., Borkowski J., Furowicz A., 2009: Typowanie molekularne szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z mleka krów chorych na mastitis. Medycyna Weterynaryjna 65(2): 127-130. 
 34. Karakulska J., Kopron K., Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., 2008: Diagnostyka szczepów Salmonella Choleraesuis i Salmonella Enteritidis wyizolowanych od zwierząt. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Zootechnica 7(1): 19-32. 
 35. Nawrotek P., Jarosz M., Pobucewicz A., Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Silecka A., Ferlas M., Fijałkowski K., 2008: Analiza klonalna szczepów Escherichia coli wyizolowanych z pasz pobieranych w różnych miejscach i czasie; XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin 4-7. 09. 2008: 55. 
 36. Karakulska J., Nawrotek P., Pobucewicz A., Sawicka I., Czernomysy-Furowicz D., Silecka A., Ferlas M., Fijałkowski K., 2008: Typowanie gatunkowe szczepów Staphylococcus spp. na podstawie polimorfizmu genu gap; XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin 4-7. 09. 2008: 94. 
 37. Nawrotek P., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D., Silecka A., 2008: Real-time PCR in microbiological and immunological diagnostics of mastitis caused by Staphylococcus aureus enterotoxic strains. Advances in Agricultural Sciences 12: 35-42. 
 38. Pobucewicz A., Nawrotek P., Czernomysy-Furowicz D., 2007: Zastosowanie reakcji multipleks PCR (mPCR) w identyfikacji i różnicowaniu pałeczek Pseudomonas spp. wyizolowanych od zwierząt; III Krajowy Kongres Biotechnologii. Poznań 9-12. 09. 2007: 28. 
 39. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., 2006: Laboratoryjne eksperymenty w mikrobiologii. Skrypt dla studentów. Wydaw. AR w Szczecinie. 
 40. Mizielińska M., Nawrotek P., 2006: Molekularne aspekty braku fermentacji laktozy przez chorobotwórcze szczepy Yersinia pseudotuberculosis. Medycyna Weterynaryjna 62(11): 1233-1235. IF: 0,259 
 41. Nawrotek P., Borkowski J., Karakulska J., Furowicz A., 2006: Test do szybkiego wykrywania szczepów Staphylococcus aureus w surowym mleku krowim; Sympozjum Naukowe, nt.: Zoonozy - aktualne zagrożenia. SGGW Warszawa 24-25. 03. 2006: 69. 
 42. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Ferlas M., Borkowski J., Nawrotek P., Furowicz A., 2006: Diagnostyka oraz wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów wyizolowanych z klinicznych przypadków mastitis u bydła. Przegląd Hodowlany 3: 4-6. 
 43. Borkowski J., Nawrotek P., Ferlas M., Czernomysy-Furowicz D., 2006: The characteristics of Staphylococcus aureus strains isolated from milk of mastitic cows, with special attention to the virulence factors. Advances in Agricultural Sciences 10: 7-12. 
 44. Ogoński T., Nawrotek P., 2005: Genomika i proteomika w służbie człowieka; II Zachodniopomorski Kongres Nauki, nt.: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 07-09. 12. 2005: 130-132. 
 45. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Furowicz A., Kopyłowski J., Nawrotek P., Mizielińska M., Borkowski J., Ferlas M., 2005: Ocena skuteczności immunostymulatora Propionibacterium acnes w terapii mastitis krów. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Zootechnica 243(47): 33-40. 
 46. Nawrotek P., Borkowski J., Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A., 2005: Charakterystyka enterotoksyn gronkowcowych wytwarzanych przez szczepy izolowane od krów z zapaleniem gruczołu mlekowego (mastitis), z uwzględnieniem elementów epidemiologicznych. Przegląd Epidemiologiczny 59(4): 891-902. 
 47. Skwark M., Nawrotek P., Czyżewska I., 2004: The detection and determination of potential virulence of Salmonella spp. using PCR method. Polish Journal of Veterinary Sciences 7(1): 33-37. 
 48. Skwark M., Nawrotek P., Furowicz A., 2004: Analiza porównawcza wybranych pałeczek rodziny Enterobacteriaceae w oparciu o technikę PCR-RFLP. Medycyna Weterynaryjna 60(7): 721-723. IF: 0,285 
 49. Nawrotek P., Borkowski J., Furowicz A., 2004: Szybki, dwuetapowy test do wykrywania entero- i cytotoksycznych szczepów Salmonella spp. w wymazach kałowych gołębi, w kontekście diagnostyki salmonelloz. Advances in Clinical and Experimental Medicine 13(4): 59-65. 
 50. Nawrotek P., Borkowski J., 2004: Diagnostyka molekularna bakterii Salmonella spp. występujących w żywności; Jubileuszowa Sesja Naukowa, nt.: Nauki rolnicze w służbie człowieka i przyrody. AR Szczecin 29. 09. 2004: 163. 
 51. Nawrotek P., Borkowski J., Ferlas M., 2004: Identification of Yersinia enterocolitica, Salmonella spp. and STEC in faecal swabs from domestic pigeons (Columba livia var. domestica), using PCR. Advances in Agricultural Sciences 9: 85-90. 
 52. Nawrotek P., 2003: Wykorzystanie metody PCR-RFLP do wykrywania i różnicowania shigatoksycznych szczepów Escherichia coli na podstawie analizy genów slt. Medycyna Weterynaryjna 59(1): 35-39. IF: 0,236 
 53. Czyżewska I., Nawrotek P., Skwark M., 2003: Analiza porównawcza szczepów Yersinia enterocolitica wyizolowanych od ludzi i zwierząt w oparciu o technikę RFLP. Medycyna Weterynaryjna 59(11): 1035-1036. IF: 0,236 
 54. Nawrotek P., Skwark M., Czyżewska I., 2003: Wykrywanie i określanie potencjalnej zjadliwości bakterii z rodzaju Salmonella, przy użyciu techniki PCR; II Krajowy Kongres Biotechnologii. Łódź 23-27. 06. 2003: 51. 
 55. Skwark M., Czyżewska I., Nawrotek P., 2003: Analiza molekularna mechanizmów fermentacji laktozy i sacharozy przez chorobotwórcze szczepy E. coli; II Krajowy Kongres Biotechnologii. Łódź 23-27. 06. 2003: 222. 
 56. Nawrotek P., Gackowska I., 2002: Molecular diagnostics of Shiga toxin-producing Escherichia coli strains found in animals and food products. Advances in Agricultural Sciences 8(1): 43-52. 
 57. Gackowska I., Furowicz A., Czernomysy-Furowicz D., Jakubczak A., Nawrotek P., Karakulska J., 2001: Phenotypic and genotypic analysis of pathogenicity of Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica strains isolated from various materials; I Ogólnopolska Konferencja, nt.: Biotechnologia Molekularna, Gdańsk 18-20. 10. 2001. Cellular & Molecular Biology Letters 6(3A): 792. 
 58. Nawrotek P., 2001: Epidemiologiczny i genetyczny aspekt odzwierzęcych zakażeń shigatoksycznymi szczepami Escherichia coli - najnowsze dane. Przegląd Hodowlany 10: 1-4. 
 59. Nawrotek P., Gackowska I., Karakulska J., 2001: Use of the PCR-RFLP method in the detection and differentiation of shigatoxic Escherichia coli based on slt genes analysis; I Ogólnopolska Konferencja, nt.: Biotechnologia Molekularna, Gdańsk 18-20. 10. 2001. Cellular & Molecular Biology Letters 6(3A): 809. 
 60. Karakulska J., Nawrotek P., Furowicz A., 2000: Serological methods and PCR test in detection of enteropathogenic strains of Escherichia coli. Advances in Agricultural Sciences 7(1): 19-24. 
 61. Nawrotek P., Karakulska J., Furowicz A., 2000: Metody genetyczne i serologiczne w diagnozowaniu entero- i verotoksycznych szczepów Escherichia coli. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Zootechnica 210(39): 105-112. 
 62. Nawrotek P., 2000: Accidental DNA polymorphism or a new genetic variation within shigatoxic Escherichia coli strains (STEC) - a case of identification of a phagic slt-1 (stx1) gene variant; XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Białystok 12-15. 09. 2000. Medical Science Monitor 6(Suppl. 3): 111. 
 63. Karakulska J., Nawrotek P., 1999: Identyfikacja i określanie zjadliwości cytotoksycznych szczepów E. coli metodami klasycznymi i PCR. Medycyna Weterynaryjna 55(2): 129-133. IF: 0,188 
 64. Nawrotek P., 1999: Warianty holotoksyny SLTII Vero-cytotoksycznych szczepów Escherichia coli. Postępy Mikrobiologii 38(3): 277-289. 
 65. Czernomysy-Furowicz D., Furowicz A., Karakulska J., Nawrotek P., Perużyńska A., Kalisińska E., 1999: A case of isolation Yersinia enterocolitica from duck muscles. Advances in Agricultural Sciences 6(1): 19-24. 
 66. Nawrotek P., 1999: Identyfikacja i różnicowanie Vero-cytotoksyn typu VT2 i VT2e - w aspekcie molekularnym; I Krajowy Kongres Biotechnologii. Wrocław 20-25. 09. 1999: 163. 
 67. Nawrotek P., 1998: Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w badaniach mikrobiologicznych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Zootechnica 185(36): 139-147. 
 68. Nawrotek P., Karakulska J., 1998: Użyteczność metod biochemicznych, serologicznych i genetycznych w identyfikacji cytotoksycznych szczepów E. coli; Konferencja międzynarodowa, nt.: Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii. Warszawa 12. 12. 1998: 32-38.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Oddział Szczecin, członek zwyczajny (2005-); Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szczecińskiego Oddziału PTM (2008-2012); Wiceprzewodniczący Szczecińskiego Oddziału PTM (2012-2016)
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne; Oddział Szczecin, członek zwyczajny (1998-)
Doświadczenie naukowe i zawodowe
 • Unasiennianie bydła i trzody chlewnej; Zespół Laboratoriów CSHZ z siedzibą w Parzniewie, 1996
 • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością - certyfikat, TŰV Nord Akademie (znajomość systemów: ISO serii 9000 oraz GLP i HACCP), 1997
 • Metody diagnostyczne oparte na analizie DNA (PCR) - świadectwo, DNA-Gdańsk s.c., 1997 
 • Podstawowe metody i techniki inżynierii genetycznej - świadectwo, DNA-Gdańsk s.c., 1997 
 • Analiza ekspresji genów metodą RT-PCR - świadectwo, Muzeum i Instytut Zoologii, PAN, Warszawa, 2002 
 • Podstawy filogenetyki molekularnej - świadectwo, "MBS" Serwis dla biologii molekularnej, Warszawa, 2005
 • Zoonozy - aktualne zagrożenia - świadectwo, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, SGGW, Warszawa, 2006 
 • Toksoplazmoza człowieka i zwierząt w świetle aktualnych badań - świadectwo, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Oddziały w Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Szczecinie, 2007
 • Real Time PCR - świadectwo, "MBS" Serwis dla biologii molekularnej, Muzeum i Instytut Zoologii, PAN, Warszawa, 2008
 • Lekooporność drobnoustrojów wyzwaniem dla współczesnej medycyny - zaświadczenie, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Zachodniopomorski, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Zachodniopomorski, 2008
 • Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, 2008
 • Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych - PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.2, moduł: Biotechnologia, Europejski Fundusz Społeczny, 2008 
 • Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska - certyfikat, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komitetem Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Mikrobiologów, 2010
 • Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska - certyfikat, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komitetem Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Mikrobiologów, 2011
 • Zasady wdrażania nowych technologii, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, 2012
 • Staż podyplomowy (długoterminowy): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditest. Diagnostyka Medyczna; projekt: "Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem", 2012-2013
Dydaktyka
 • Mikrobiologia - kierunek biotechnologia, 2001- 
 • Mikrobiologia - kierunek zootechnika, 1996- 
 • Techniki laboratoryjne - kierunek biotechnologia, 2001-2008 
 • Immunologia i immunopatologia ciąży i okresu neonatalnego - kierunek zootechnika, 2001-2004 
 • Alergie i choroby odzwierzęce - kierunek zootechnika, 2002-2009 
 • Podstawy epidemiologii - kierunek zootechnika, 2003-2009 
 • Immunologia i immunopatologia ciąży - kierunek zootechnika, 2007-2008 
 • Wirusologia - kierunek biotechnologia, 2005- 
 • Podstawy epizootiologii i epidemiologii - kierunek zootechnika, 2006-2014 
 • Mikrobiologia weterynaryjna - kierunek mikrobiologia stosowana, 2012-2014
 • Immunologiczne i molekularne metody diagnostyki chorób zwierząt - kierunek biologia, 2006-2007 
 • Techniki laboratoryjne w mikrobiologii - kierunek biologia, 2011-2015 
 • Podstawy immunologii - kierunek zootechnika, 2010-2011 
 • Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym - kierunek biotechnologia, 2008-2012 
 • Mikrobiologia ogólna - kierunek biologia, 2012-2015
 • Mikrobiologia ogólna i genetyka bakterii - kierunek bioinformatyka, 2012-2015
 • Epidemiologia - kierunek biotechnologia, 2013-
 • Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznej - kierunek biotechnologia, 2014-
 • Komputerowa analiza danych w technikach immunologicznych - kierunek bioinformatyka, 2015
 • Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierząt - kierunek mikrobiologia stosowana, 2016-2020
 • Mikrobiologia - kierunek kynologia, 2017-
 • Diagnostyka mikrobiologiczna - kierunek biotechnologia, 2020-
 • Inżynieria technologii bakteriofagowych - kierunek biotechnologia, 2020-
 • Prewencja i fagoterapia chorób infekcyjnych psów - kierunek kynologia, 2021-
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Lider zespołu Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii przy Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii, 2006-2008 
 • Członek zespołu ds. dostosowania programów kształcenia studentów kierunku biotechnologia do wymogów krajowych ram kwalifikacyjnych, 2011-2012
 • Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, 2012-2016; 2016-2020
 • Członek wydziałowej komisji ds. kształcenia, 2016-2017
 • Przewodniczący rady programowej ds. kierunku biotechnologia, 2012-2019
 • Członek rady programowej ds. kierunku biotechnologia, 2019-2020
 • Członek kolegium ds. kształcenia, 2019-2020
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej - zootechnika i rybactwo, 2019-2020; 2020-2024
 • Członek wydziałowej komisji konkursowej ds. rozpatrywania kandydatur na nauczycieli akademickich, 2012-2016; 2016-2020
 • Członek wydziałowej komisji ds. promocji wydziału, 2005-2008 
 • Pełnomocnik dziekana ds. programów unijnych, 2005-2008 
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2002-2005; 2005-2008
 • Pełnomocnik dziekana ds. integracji z Unią Europejską, 2002-2005
 • Członek zespołu ds. organizacji Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, 2003-2006 
 • Członek wydziałowej komisji ds. przygotowania materiałów w związku z akredytacją kierunku studiów biotechnologia, 2003-2005
 • Członek wydziałowej komisji akredytacyjnej dla kierunku biotechnologia (2018-2019)
 • Członek zespołu ds. promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2004-2005 
 • Kierownik Pracowni Mikrobiologii Molekularnej w Katedrze Immunologii i Mikrobiologii, 2004-2009
 • Członek zespołu ds. opracowania planów i programów kształcenia na II-stopniowych studiach (inżynierskich i magisterskich uzupełniających) dla kierunku biotechnologia, 2004-2005 
 • Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. przyjęcia na I rok studiów, na kierunek biotechnologia, w roku akademickim 2004/2005 
 • Opiekun roku studentów kierunku biotechnologia, 2004-2009 
 • Członek zespołu ds. merytorycznej oceny projektów realizowanych w ramach ZPORR, działanie 2.6, 2006-2007 
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010-2019
 • Kierownik Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, 2014-2019
 • Kierownik Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii, 2019-2020
 • Członek Rady Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, 2014-2020
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Projekt badawczy habilitacyjny (Nr N N308 076834): Diagnostyka molekularna enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z mleka krów z kliniczną i podkliniczną postacią mastitis, 2008-2009
Praktyki zagraniczne
 • Department of Animal Morphology, Physiology and Genetics, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Republika Czeska, 2006 
Promotorstwo prac magisterskich i inżynierskich
 • Dorota Szymańska: Analiza występowania gronkowcowych zatruć pokarmowych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w latach 2000-2008. Praca magisterska, 2009 
 • Monika Mól: Wykrywanie nosicielstwa enterokrwotocznych i enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli u zdrowych kotów domowych (ras mieszanych). Praca inżynierska, 2012 
 • Beata Pawłowska, Łukasz Szmagaj: Identyfikacja bakterii z rodzaju Salmonella oraz analiza ich potencjalnej chorobotwórczości w oparciu o łączne użycie klasycznych metod hodowlanych i techniki PCR. Praca magisterska, 2004 
 • Krzysztof Wroński: Wykrywanie nosicieli pałeczek Salmonella spp. oraz Yersinia enterocolitica, wśród gołębi (Columba livia) występujących na terenie Szczecina, przy użyciu diagnostyki opartej na technice PCR. Praca magisterska, 2005 
 • Katarzyna Kogut: Diagnostyka molekularna mastitis na tle gronkowcowym u krów pochodzących z jednego stada. Praca magisterska, 2009 
 • Anna Pobucewicz: Różnicowanie szczepów Pseudomonas spp. przy użyciu klasycznych metod fenotypowych oraz metody mPCR. Praca magisterska, 2006 
 • Agnieszka Spiżak: Analiza filogenetyczna szczepów Escherichia coli wyizolowanych od kotów domowych (ras mieszanych). Praca inżynierska, 2012 
 • Michał Jarosz: Analiza filogenetyczna szczepów Escherichia coli wyizolowanych z paszy. Praca magisterska, 2008 
 • Joanna Podgórska: Różnicowanie grypy i chorób grypopodobnych koni użytkowanych w SK Nowielice. Praca inżynierska, 2009 
 • Marika Urban: Analiza porównawcza grypy ptaków, choroby Mareka i Gumboro występujących u brojlerów kurzych użytkowanych w Polsce - aspekty diagnostyczne i epizootyczne. Praca inżynierska, 2009 
 • Magdalena Struk: Opracowanie testu PCR-RFLP umożliwiającego identyfikację i analizę potencjalnej zdolności szczepów S. aureus do wytwarzania toksyny zespołu wstrząsu toksycznego (TSST-1), w oparciu o analizę in silico sekwencji genu tst. Praca inżynierska, 2010 
 • Marta Świderska: Identyfikacja enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych z mleka krów chorych na mastitis, z użyciem testu mPCR. Praca magisterska, 2010 
 • Tomasz Klisowski: Optymalizacja i próba zastosowania metody real-time RT-PCR do analizy ekspresji genu kodującego toksynę TSST-1 szczepów S. aureus, wyizolowanych z mleka krów chorych na mastitis. Praca magisterska, 2010 
 • Ewelina Michałek: Diagnostyka molekularna szczepów E. coli wyizolowanych z przewodu pokarmowego zdrowych owiec. Praca inżynierska, 2011 
 • Alicja Solecka: Identyfikacja molekularnych wyznaczników zjadliwości klinicznych szczepów Escherichia coli, wyizolowanych od kur z kolibakteriozą. Praca inżynierska, 2011 
 • Magdalena Struk: Identyfikacja i analiza molekularna potencjalnej zdolności do wytwarzania toksyny TSST-1 szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych od krów z mastitis. Praca magisterska, 2011 
 • Alicja Solecka: Oznaczenie oporności na wankomycynę szczepów jogurtowych Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp. z użyciem metody gradientowo-dyfuzyjnej MIC Test Strip. Praca magisterska, 2012
 • Agata Młynarczyk: Badanie zjawiska indukcji profagów kodujących toksyny Shiga w odpowiedzi na promieniowanie ultrafioletowe w kontekście regulacji zjadliwości lizogennych szczepów STEC. Praca inżynierska, 2013
 • Adrian Augustyniak: Próba opracowania efektywnej metody izolacji całego genomowego DNA z komórek Streptomyces spp. Praca inżynierska, 2013
 • Bartłomiej Grygorcewicz: Wpływ nadtlenku wodoru na indukcję fagów lambdoidalnych niosących geny stx – próba określenia ich wzajemnej interakcji oraz aktywności względem wybranych szczepów STEC. Praca inżynierska, 2014
 • Adrian Augustyniak: Analiza porównawcza szczepów Streptomyces spp. wyizolowanych z gleb skażonych i nieskażonych substancjami ropopochodnymi. Praca magisterska, 2014
 • Olga Michalak: Analiza lekooporności klinicznych szczepów MRSA i MSSA izolowanych od pacjentów zamieszkujących powiat myśliborski w latach 2010-2012. Praca inżynierska, 2014
 • Bartłomiej Grygorcewicz: Charakterystyka nowo odkrytego środowiskowego bakteriofaga ΦRAMBO/EC/02-2015 aktywnego wobec shigatoksycznych szczepów Escherichia coli O157: H7. Praca magisterska, 2015
 • Xymena Stachurska: Ocena aktywności antybakteryjnej i antygrzybicznej olejku eterycznego pozyskanego z macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum L.). Praca inżynierska, 2016
 • Błażej Irzymski: Opracowanie aplikacji bioinformatycznej umożliwiającej ocenę in silico właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych olejków eterycznych na przykładzie Thymus serpyllum aureus (macierzanki cytrynowej). Praca inżynierska, 2016
 • Natalia Wasilewska: Charakterystyka faga EC/G/03-2015 wyizolowanego z gnojowicy świńskiej wykazującego aktywność bakteriolityczną wobec Escherichia coli. Praca magisterska, 2016
 • Krzysztof Lisowski: Identyfikacja i różnicowanie rotawirusów w oparciu o analizę in silico wybranych fragmentów ich genomu oraz próba opracowania na tej podstawie wiarygodnego testu diagnostycznego. Praca magisterska, 2016
 • Błażej Irzymski: Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych olejków eterycznych z użyciem autorskiego oprogramowania „EtherOils”. Praca magisterska, 2017
 • Xymena Stachurska: Ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów środowiskowych, zaadsorbowanych do powierzchni podkładów absorpcyjnych, wykazujących aktywność bakteriolityczną wobec wybranych bakteryjnych patogenów żywności. Praca magisterska, 2017
 • Marta Roszak: Dekoloryzacja fioletu krystalicznego z użyciem bakterii z rodzaju Streptomyces wyizolowanych z różnych środowisk. Praca inżynierska, 2018
 • Joanna Jabłońska: Skrining aktinofagów środowiskowych. Praca inżynierska, 2018
 • Marcin Łaskarzewski: Fungistatyczna aktywność środowiskowych szczepów Streptomyces spp. wobec wybranych grzybów fitopatogennych oraz próba wyizolowania substancji bioaktywnych. Praca magisterska, 2018
 • Gracjan Karczmarski: Priony w aspekcie biotechnologicznym. Praca inżynierska, 2019
 • Marta Roszak: Analiza aktywności przeciwbiofilmowej bakteriofagów infekujących Escherichia coli w warunkach syntetycznego moczu na modelu cewnika urologicznego. Praca magisterska, 2019
 • Joanna Jabłońska: Otitis externa - opis przypadku, diagnostyka, antybiotykooporność oraz model terapii bakteriofagowej. Praca magisterska, 2019
 • Szymon Macieja: Przeszczepianie mikrobioty jelitowej - aspekty kliniczne, technologiczne i ekonomiczne. Praca inżynierska, 2020