Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki, prof. ZUT

Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki

Tematyka badawcza
 • Doskonalenie metod oceny jakości mięsa, ze szczególnym uwzględnieniem barwy i jej trwałości.
 • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość tuszy i mięsa trzody chlewnej.
 • Ocena jakości surowca mięsnego pozyskanego od trzody chlewnej, drobiu i bydła.

 

<a name="kariera">Przebieg pracy naukowej</a>
 • mgr inż. , Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1986.
 • dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Wpływ pochodzenia tuczników, odległości ich transportu do rzeźni oraz masy tuszy i grubości słoniny na współzależność między zawartością białka rozpuszczalnego w wodzie a cechami jakościowymi mięsa i tuszy, 1997.
 • dr hab., Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Badania nad kształtowaniem się barwy mięśnia longissimus lumborum świń oraz przydatnością wybranych metod jej pomiaru do oceny jakości mięsa wieprzowego, 2009.

 

<a name="publikacje">Wybrane publikacje</a

     

 1. Karamucki T., Rybarczyk A., Jakubowska M., Sulerzycka A., 2017. A comparison of two methods of determining colour change in the assessment of the quality of pork. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 16(3), 321-329.
 2. Jakubowska M., Hartuna B., Nawrotek P., Karamucki T., Struk M., Matusevicius P., 2016. The impact of addition of fresh and dried rosemary and its extracts on the quality of minced goose meat during the cold storage period. Acta Sci., Pol. Zootechnica 15(2) , 11-24.
 3. Karamucki T., 2016. Barwa mięsa surowego. Gospod. Mięsna 10, 28-31,
 4. Rybarczyk A., Romanowski M., Karamucki T., Ligocki M., 2016. The effect of Bokashi probiotic on pig carcass characterisics and meat quality. Fleischwirtschaft International 1, 74-77. IF: 0,172.
 5. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Rybarczyk A., Byczkowska B., 2015. The effect of different 12-hour pre-slaughter casting regimes on selected slaughter traits haematological parameters and blood mineral concentrations broiler chicken. Acta Sci Pol. Zootechnica 14(4), 65-74.
 6. Rybarczyk A., Karamucki T., Drozd R., Polasik D., Łupkowska A., Michalecka A., 2015. Influence of selected factors upon the blood loss from the carcasses of pigs free of the stress susceptibility gene (RYR1T). Anim. Sci. Pap. Rep. 33(2), 177-184. IF: 0,623.
 7. Karamucki T., Rybarczyk A., Jakubowska M., Rybak K., 2015. Jakość mięśnia longissimus lumborum tuczników z udziałem rasy pietrain w zależności od przewodności elektrycznej 48 godzin post mortem. Rocz. Nauk. PTZ, 11, nr4, 75-83.
 8. Rybarczyk A., Karamucki T., Pietruszka A., Rybak K., Matysiak B., 2015. The effects of blast chilling on pork Quality. Meat Sci. 101, 78-82. IF: 2,801.
 9. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Rybarczyk A., Czernomysy-Furowicz D., Matusevicius P., 2014. The effect of the lactic acid addition to drinking water on the hygiene and quality of chicken broiler meat. Acta Sci., Pol. Zootechnica 13(4), 45-54.
 10. Rybarczyk A., Drozd R., Karamucki T., Jakubowska M., 2014. The effect of rapid and conventional carcass chilling on pork quqlity with high intermuscular fat. Fleischwirtschaft Inter. 4(29), 67-69. IF:
 11. Karamucki T., Jakubowska M., Rybarczyk A., Gardzielewska J., 2013. The influence of myoglobin on the colour of minced pork loin. Meat Sci. 94(2), 234-238. IF: 2,231
 12. Karamucki T., Gardzielewska J., Jakubowska M., Rybak K., Garczewska J., 2013. The relationship between colour and pH in cold-stored quail brest muscle. Annals of Animal Sci. 13(2), 401-413. IF: 420
 13. Jakubowska M., Gardzielewska J., Tarasewicz Z.,  Szczerbińska D., Karamucki T., Rybak K., Poławska E., Garczewska J., 2013. The effect of amaranth seed added to the standard diet upon selected meat quality traits in the quail. Anim Sci. Pap. Rep. 31(4), 355-362. IF: 0,814  
 14. Rybarczyk A., Pietruszka A., Karamucki T., Matysiak B., 2012. The impact of carcass chilling techniques on the quality of pork. Fleischwirtschaft 4(27), 56-58. IF: 0.112.
 15. Rybarczyk A., Pietruszka A., Karamucki T., Matysiak B., 2012.  The effect of prodding  technique on pork quality and its relationship with conformation. Fleischwirtschaft 3(27), 64-65. IF: 0,112.
 16. Rybarczyk A., Karamucki T., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2011: Effect of carcass conformation on the meat quality. Investigations with pigs free of the stress susceptibility gene (CC/RYR1). Fleischwirtschaft Inter. 26(3): 74-76. IF: 0,127
 17. Rybarczyk A., Pietruszka A., Jacyno E., Dvorak J., Karamucki T., Jakubowska M., 2010: Association of RYRI and MYOG genotype with carcass and meat quality parametrs of porkers. Acta Vet. Brno 79: 243-248. IF: 0,403
 18. Gardzielewska J., Tarasewicz Z., Jakubowska M., Szczerbińska D., Karamucki T., Rybarczyk A., 2010: Einfluss der Fütterung von Erbsen auf die Brustmuskelqualität von Wachteln. Tierarztliche Umschau 65(12): 490-493. IF: 0,176
 19. Karamucki T., Gardzielewska J., Rybarczyk A., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: Usefulness of selected methods of colour change measurement for pork quality assesment. Czech Journal of Food Sciences 29(3): 212-218. IF: 0,522
 20. Majewska D., Jakubowska M., Ligocki M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2009: Physicochemical characteristics, proximate analysis and mineral composition of ostrich meat as influenced by muscle. Food Chemistry 117: 207-211. IF: 3,146
 21. Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A., 2007: Association of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in PIC hybrid pigs. Archives of Animal Breeding 50: 205-213. IF: 0.477
 22. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Pudyszak K., Matusevicius P., 2006: Wpływ podawania preparatu Garlivit kurczętom brojlerom na wybrane cechy użytkowe i jakościowe mięsa. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech 2(3): 87–92.
 23. Karamucki T., Jakubowska M., Rybarczyk A., Szaruga R., Gardzielewska J., Natalczyk-Szymkowska W., 2006: Relationship between CIEL*a*b* and CIEL*C*h scale parameters determined when applying illuminant C and observer 2° and illuminant D65 and obserwer 10° and basic chemical composition and quality traits of porcine longissimus lumborum muscle. Pol. J. Food Nutr. Sci 15/56(2): 129–135.
 24. Karamucki T., Rybarczyk A., Jakubowska M., Gardzielewska J., 2006: The slaughter value and meat quality traits in pig carcasses with weight of 70.1-80.0 and 80.1-90.0 kg taking into account porker sex. Anim. Sci. Pap. Rep.(24, Suppl.): 137–150.
 25. Gardzielewska J., Jakubowska M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2006: The effect of Zn and Se feed supplementation on quantity and quality traits of breast muscles in qualis. Anim. Sci. Pap. Rep. 24: 87–92. IF: 0,349
 26. Rybarczyk A., Mysłek P., Kalisińska E., Gardzielewska J., Jakubowska M., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2006: Charakterystyka wartości rzeźnej dzikiego królika Oryctolagus cuniculus. XXV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa 12 maja 2006 r. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLIV/1: 63-70.
 27. Rybarczyk A., Szaruga R., Kmieć M., Jakubowska M., Karamucki T., Terman A., 2005: Relationships beteew carcass slaughter value and meat quality and chemical composition traits in PIC hybrid porkers. Quality of meat present situation and perspectives in its improvement and processing, Baranowo, 14-15 września 2005.: 103.
 28. Jakubowska M., Gardzielewska J., Rybarczyk A., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2005: The effect of broiler chicken post mortem carcass temperature on selected meat quality traits. Ann. Anim. Sci. 2: 67–70.
 29. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Buryta B., Otolińska A., Natalczyk-Szymkowska W., 2005: The formation of physicochemical properties of broiler chicken breast muscles depending on pH value measured 15 minutes after slaughter. (WWW)
 30. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., Otolińska A., 2004: Correlation between meat water-soluble protein content and carcass and meat quality traits in porkers differing in respect of meatiness. Pol. J. Food Nutr. Sci.(13/54, 2,): 185–190.
 31. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Weight and percentage of valuable elements in carcasses classified according to EUROP grading system with reference to their rate of fatness. Anim. Sci. Pap. Rep.(22,Suppl.): 127–135.
 32. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Buryta T., Otolińska A., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Kształtowanie się wybranych cech fizykochemicznych mięśni piersiowych w zależności od wartości pH mierzonego 15 minut po uboju u kurcząt brojlerów. 3 1(Acta Sci.): 139–144.
 33. Karamucki T., Kortz J., Szaruga R., Jakubowska M., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Otolińska A., Buryta B., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Carcass and meat quality in fatteners delivered to Szczecin „AGRYF” Meat Plant by different suppliers. Anim. Sci. Pap. Rep.(22, Suppl.): 137–146.
 34. Gardzielewska J., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Jakubowska M., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2004: Modification of quail meat quality with oligosaccharide Feed Suplementation. Veterinarija ir Zootechnika 26(48): 29-32.
 35. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Rybarczyk A., Natalczyk-Szymkowska W., 2003: Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od zróżnicowanego postępowania przedubojowego. Żywność Supl 4(10): 140–148.
 36. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., 2003: Żależność między mięsnością i masą tusz a udziałem w nich elementów cennych z uwzględnieniem stopnia ich otłuszczenia oraz płci tuczników. Żywność(Supl. 4 (3): 204-213.
 37. Kortz J., Otolińska A., Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Szaruga R., Terman A., 2003: Mięsność i jakość mięsa tuczników mieszańców z uwzględnieniem genotypu Hal, w zależności od masy tuszy ciepłej. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 68(2): 231-238.
 38. Gardzielewska J., Jakubowska M., Buryta B., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2003: Pomiar pH1 a jakość mięsa kurcząt brojlerów. Med. Weter. 59(5): 426–428. IF: 0,236
 39. Jakubowska M., Gardzielewska J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2001: The effect of age and origin of chicken broilers on trends in physical and chemical properties of defrosted breast and leg muscles. Pol. J. Food Nutr. Sci.(10/51, 3(S): 209-211.
 40. Karamucki T., Kortz J., Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2001: Comparison of the value of backfat and LD muscle thickness measurements made with Ultra-Fom 100 apparatus in estimating pork carcasses meatiness. Pol. J. Food Nutr. Sci.(10/51, 3(S): 212–215..
 41. Jakubowska M., Gardzielewska J., Kortz J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2000: Wybrane cechy wartości rzeźnej i jakości mięsa dawnych kurcząt Astra B i Petra oraz Starbro pochodzących z odchowu produkcyjnego. Zesz. Nauk. AR Szczec. Ser. Zootech. 39: 63–68.
 42. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between the level of water-soluble protein and carcass traits, slaughter value and meat quality traits and indices in pigs transported from different distances to meat processing plant. Adv. Agric. Sci. 6(2): 69–73.
 43. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between the water-soluble protein content and carcass traits, slaughter value and meat quality traits and indices in pigs from small and large commercial pig farms. Adv. Agric. Sci 6(2): 63–67.
 44. Karamucki T., Jacyno E., Gardzielewska J., Kortz J., Jakubowska M., Rybarczyk A., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: The quality of pork meat according to organic chromium contribution in porker feed mixtures. Adv. Agric. Sci. 6(2): 59–62..
 45. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between water-soluble protein level and meat quality traits and indices in pigs of different carcass weight and backfat thickness. Adv. Agric. Sci. 6(2): 51–58.
 46. Karamucki T., Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Relationship between water-soluble protein level and carcass and slaughter value traits in pigs of different carcass weight and backfat thickness. Adv. Agric. Sci. 2(6): 75-79.
 47. Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Jakubowska M., Stolarek T., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Characteristics and frequency of meat quality defects in boars, barrows and gilts. Adv. Agric. Sci. 6(2): 109–112.
 48. Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Jakubowska M., Telega S., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Incidence of boar taint in the shoulder backfat of young boars, barrows and gilts hybrids of Polish Large White and Polish Landrace breeds. Adv. Agric. Sci. 6(2): 105–108.
 49. Jakubowska M., Kortz J., Gardzielewska J., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 1999: Współzależność między odczynem (pH1) a innymi cechami jakościowymi mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 45: 449–454.

 

<a name="0"></a>Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego , od 1999
 • Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 2000-2004
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

<a name="1"></a>Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Staż naukowy w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Akademii Podlaskiej w zakresie oceny przemian metabolicznych w tkance mięśniowej oraz jakości i przydatności technologicznej mięsa wieprzowego., 05. 06. 2006 - 30. 06. 2006

 

<a name="2"></a>Dydaktyka
 • Historia zootechniki - kierunek Zootechnika
 • Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego - kierunek Zootechnika
 • Towaroznawstwo produktów zwierzęcych - kierunek Towaroznawstwo
 • Surowce rzeźne - kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Biotechnologia w przemyśle spożywczym - kierunek Biotechnologia

 

<a name="3"></a>Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, 2011/2012
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej bloku: produkcja zwierzęca, etapu okręgowego XXXV i XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych , 2011-2012
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów, 2005-2008
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich, 2010-2013
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej bloku: produkcja zwierzęca, etapu centralnego XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych., 2011
 • Członek komisji egzaminu dyplomowego (inżynierski) na kierunku Biotechnologia, 2009-2011
 • Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego (inżynierski) na kierunku Biotechnologia, 2012
 • Członek komisji egzaminu z praktyk studenckich na kierunkach Zootechnika i Biotechnologia , 2010-2011
 • Członek Zespołu Opiniującego do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej Pana dr hab., inż. Pawła Nawrotka, 2011
 • Opiekun studentów studiów zaocznych na kierunku Zootechnika , 1999-2004

 

<a name="4"></a>Kursy i umiejętności
 • Kurs pedagogiczny dla asystentów w Studium Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988
 • Ukończone Studium weterynarii (1978 - 1980) - uprawnienia technika weterynarii. Roczny staż (1980/1981) w lecznicy zwierząt jako technik weterynarii stażysta.

 

<a name="5"></a>Organizator konferencji naukowych
 • Współorganizator XXVII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności", Szczecin , 27-28 czerwca 1996 r.
 • Współorganizator II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Postępy w ocenie jakości, technologii i przechowalnictwa produktów zwierzęcych" Szczecin, 4-5 grudzień 2003 r.