Pracownia Biostatystyki

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak
Profesor

e-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
2.Dr hab. inż. Renata Pilarczyk, prof. ZUT
Profesor uczelni

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6810
3.

Dr hab. inż. Daniel Zaborski, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6813

 

Obszary badawcze jednostki
  • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i innych modeli do przewidywania parametrów produkcyjnych zwierząt hodowlanych