Informacje bieżące

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 27.08.2019 09:27

Zapraszamy do rejestracji w  Internetowym Systemie Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia.

Wolne miejsca są jeszcze na kierunkach:

W rekrutacji w drugiej turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Adres: ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką),  tel. 091 449 6752,  091 449 6754, 091 449 6703.