Informacje bieżące

Dzień z Ekspertem Bolońskim, 25 maja 2018 (piątek) 14.05.2018 08:39

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza na spotkanie z Ekspertem Bolońskim, dr hab. Markiem Frankowiczem, który poprowadzi w Auli Centrum Dydaktycznego-Badawczego Nanotechnologii (al. Piastów 45) prezentacje w ramach trzech sesji

    08:30 – 10:00 Wspólne studia – tworzenie programów kształcenia i ich realizacja,
    10:15 – 11:45 Programy kształcenia w świetle nowelizacji Ustawy (Ustawa 2.0),
    12:00 – 13:30 Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia i jego wpływ na realizację efektów kształcenia.

Sesje mają charakter otwarty (możliwość uczestniczenia we wszystkich lub wybranych sesjach), prosimy o potwierdzenie chęci udziału (e-mail: international@zut.edu.pl).

W godzinach 14:30 – 16:00 zaplanowano indywidualne konsultacje (6 x 15 min.), podczas których będzie można omówić indywidualny temat. Prosimy o zgłoszenie tematu do poniedziałku, 21 maja (e-mail: international@zut.edu.pl), obowiązuje kolejność zgłoszeń

“Dzień z Ekspertem Bolońskim” organizowany jest w ramach intensywnego tygodnia szkoleniowego nt. mobilności studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+, uznawania efektów kształcenia uzyskanych poza macierzystą uczelnią oraz uznawania efektów wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników uczelni.