Informacje bieżące

Egzamin z praktyk 27.02.2018 12:10

Studenci kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika, którzy nie zaliczyli praktyk, proszeni są o dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz zapisanie się na egzamin.

Termin zostanie ustalony, gdy liczba chętnych wyniesie min. 5 osób.