Informacje bieżące

KOMUNIKAT NR 8 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2017 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 16 marca 2018 r. dla studentów studiów wyższych 14.03.2018 11:00

Komunikat.

Od godziny 16 zajęcia będą się odbywały wg planu.