Informacje bieżące

Konferencja "Biotechnologia - problemy i wyzwania" 24.05.2018 13:12

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji "Biotechnologia - problemy i wyzwania", która odbędzie się w Szczecinie w dniu 8 czerwca 2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32.

Opłata wpisowa wynosi 100 zł (doktoranci, studenci 50 zł) i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwie obrad.