Informacje bieżące

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego - rozród w stadzie" 16.03.2018 10:43

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej:   "Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego - rozród w stadzie",

która odbędzie się w Szczecinie w dniu 23 marca 2018 r. w  godzinach 9:00 - 14:30 w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32.


Opłata wpisowa wynosi 50 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwie obrad.
Za hodowców bydła mlecznego opłatę uiszczają organizacje branżowe.


Problematyka konferencji:

  • problemy zdrowotne,
  • rozród,
  • żywienie,
  • nowe technologie w chowie i hodowli bydła,
  • wykorzystywanie odkryć z zakresu biologii molekularnej w praktyce,
  • genomika,
  • proteomika,
  • innowacyjne rozwiązania w hodowli zwierząt w zakresie dezynfekcji i ochrony przed patogenami oraz produktów ściółkowych.