Informacje bieżące

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”, 23-24 września2021 r. 09.06.2021 08:23

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z największą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w LXXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”.
Organizatorem Zjazdu jest Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a współorganizatorami: Wydział Bioinżynierii
Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

LXXXV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2021 ROKU W FORMIE ON-LINE.

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie rozpoczyna obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, które zostało założone w 1922 roku. Celem LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w
Olsztynie jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy oraz z
praktykami w zakresie szeroko rozumianej zootechniki, ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów naturalnych w kontekście
perspektyw i zagrożeń w hodowli i użytkowaniu zwierząt oraz rozmowa o wyzwaniach, jakie stoją przed produkcją zwierzęcą w Polsce
najbliższych latach. Mamy nadzieję, że, przygotowany przez naukowców i doświadczonych zootechników program będzie dla Państwa zachętą do uczestniczenia w naszym Wydarzeniu.


zjazdptz2020.uwm.edu.pl

Zaproszenie (format:  pdf, rozmiar:  503 KB)

Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  773 KB)

Karta zgłoszenia (format:  docx, rozmiar:  3,25 MB)

Informacje dotyczące referatów i doniesień (format:  pdf, rozmiar:  135 KB)

Formatka (format:  docx, rozmiar:  74 KB)

Regulamin Konkursu Młodych Naukowców (format:  pdf, rozmiar:  137 KB)Serdecznie zapraszam !
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Prof. dr hab. Anna Wójcik