Informacje bieżące

Międzynarodowa konferencja nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022 r., Lublin 07.10.2021 14:24

Komunikat nr 1

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje w dniach 14-15 czerwca 2022 r. międzynarodową konferencję nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”.

Konferencja ta połączona będzie z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. dr hc multi Zygmunta Litwińczuka. Autorzy i tytuły referatów wiodących oraz terminy zgłoszeń uczestników i nadsyłania komunikatów naukowych zostaną podane w komunikacie Nr 2, który zostanie rozesłany do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Z poważaniem

Kierownik Katedry

Dr hab. Witold Chabuz

profesor uczelni